Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 793391

Gornji Majkovi – lokve: značajke staništa riječne kornjače Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)


Mikuš, Josip; Pećarević, Marijana; Gavrilović, Ana; Brailo, Marina; Bratoš Cetinić, Ana; Crnčević, Marija
Gornji Majkovi – lokve: značajke staništa riječne kornjače Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) // Zaštita voda u kršu. 2 znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem / Pilić, Zora ; Škobić, Dragan (ur.).
Mostar: Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2015. str. 78-79 (poster, domaća recenzija, sažetak, ostalo)


Naslov
Gornji Majkovi – lokve: značajke staništa riječne kornjače Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)
(Gornji Majkovi – pond: habitat features of Balkan Terrapin Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833))

Autori
Mikuš, Josip ; Pećarević, Marijana ; Gavrilović, Ana ; Brailo, Marina ; Bratoš Cetinić, Ana ; Crnčević, Marija

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, ostalo

Izvornik
Zaštita voda u kršu. 2 znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem / Pilić, Zora ; Škobić, Dragan - Mostar : Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, 2015, 78-79

Skup
Zaštita voda u kršu. 2 znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto i datum
Mostar, Bosna i Hercegovina, 15.-16. 10. 2015

Vrsta sudjelovanja
Poster

Vrsta recenzije
Domaća recenzija

Ključne riječi
Mauremys rivulata ; ekološka mreža ; teški metali
(Mauremys rivulata ; ecological network ; heavy metals)

Sažetak
U Hrvatskoj su zabilježene tri populacije ugrožene riječne kornjače, Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833), na malim staništima sa značajnim utjecajem čovjeka, i to u području Konavoskog polja, u Stonskom polju i u Dubrovačkom primorju u Majkovima. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) navodi se HR2000947 Gornji Majkovi – lokve: riječna kornjača M. rivulata. U Prostornom planu Dubrovačko-neretvanske županije predlaže se zaštiti lokalitet Gornji Majkovi – lokve u kategoriji posebnog rezervata sukladno Zakonu o zaštiti prirode. S ciljem procjene ugroženosti staništa vrste M. rivulata, te određivanja smjernica za očuvanje i upravljanje ovim područjem, tijekom 2013. obavljeno je istraživanje jedne lokve u Gornjim Majkovima. Istraživanje je uključivalo određivanje fizikalno-kemijskih parametara vode (količina amonijaka, nitrita, nitrata, fosfata, otopljenog kisika, pH vrijednost, temperatura, slanost, vodljivost) i koncentracije teških metala (Pb, Cd, Hg i As) u sedimentu i tkivu ribe Gambusia sp. iz lokve, u svrhu procjene antropogenog utjecaja i stupnja bioakumulacije metala u tkivima živih organizama. Uzorci vodea nalizirani su spektofotometrijski na ukupni amonijakalni dušik (TAN), nitrate (NO3), nitrite (NO2) i fosfate (PO4) standardiziranim metodama. Koncentracije Pb, Cd, Hg i As u sedimentu i tkivu veličinske skupine ribe (n=30) analizirane su prema metodi HRN EN 13657:2008. Sukladno rezultatima utvrđenih fizikalno-kemijskih parametara prema Uredbi o klasifikaciji voda, kojom se određuju vrste voda koje odgovaraju uvjetima kakvoće voda u smislu njihove opće ekološke funkcije, utvrđena je kategorizacija vode u lokvi. Obavljena je kemijska analiza vode te su analizirane koncentracije teških metala u sedimentu i u tkivu dviju veličinskih skupina riba (< 2 cm i > 2 cm). Iako dobiveni podaci pokazuju sezonske varijacije, ovo se područje može svrstati u područja s niskim antropogenim utjecajem.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Biologija