Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 761164

MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA


Mihelj, Tea
MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA 2015., doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb


Naslov
MEĐUDJELOVANJA KOLATNOG ANIONA S POVRŠINSKI AKTIVNIM TVARIMA, KELIRAJUĆIM LIGANDOM I METALNIM IONIMA
(INTERACTIONS OF CHOLATE ANION WITH SURFACE ACTIVE AGENTS, CHELATING LIGAND AND METAL IONS)

Autori
Mihelj, Tea

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
17.04

Godina
2015

Stranica
276

Mentor
Vlasta Tomašić

Neposredni voditelj
Vlasta Tomašić

Ključne riječi
Katanionici; 18C6 eter; kolna kiselina; mezofaze; supramolekulske strukture
(Catanionics; 18C6 ether; cholic acid; mesophases; supramolecular structures)

Sažetak
U cilju istraživanja utjecaja strukture na fizikalno-kemijska svojstva krutih spojeva s biološki aktivnim kolatnim anionom (Ch–), sintetizirana su tri tipa kompleksa (katanionski, metaloamfifilni i gost–domaćin) skloni stvaranju supramolekulskih membrana. Korišten je niz eksperimentalnih tehnika: CHN analiza, NMR, IR spektroskopija, DSC, difrakcija rentgenskih zraka (WAXD i SAXD), mikroskopija (SM i SEM), te DFT računi. Katanionski amfifili sintetizirani su interakcijom natrijevog kolata (NaCh) i kvaternih amonijevih soli, varirajući broj n-dodecilnih lanaca na ionskoj grupi (nc), odn. broj ionskih grupa (nh) u molekuli. Struktura katanionika na sobnoj temperaturi (RT) je atipična dvoslojna, a na povišenim temperaturama smektička (Sm) ; ispitivana je zavisnost polimorfnih i mezomorfnih svojstava, termodinamičkih parametara i debljine dvosloja o nc i nh. Metaloamfifili su pripravljeni interakcijom NaCh s Ag(I), Ca(II), Ba(II) i La(III) solima, te neutralizacijom Ag(I) oksida ili Ca(II) hidroksida kolnom kiselinom. Interakcija Ch– i metalnih kationa u područjima viših koncentracija rezultira geliranjem, s bidentantnom koordinacijom Ch–. Adicijom NaCh ; natrijevog 4-(1-pentilheptil)benzensulfonata (NaDBS) ; n-dodecilsulfata (NaDS) ; odn. kalijevog pikrata (KP) u šupljinu 18C6 etera dobiveni su gost–domaćin kompleksi. Pri sobnoj temperaturi strukture su dvoslojne, dok s povišenjem temperature formiraju mezofaze, pretežno Sm (18C6.NaDS i 18C6.NaDBS) ili kolesteričke (18C6.NaCh).

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
KemijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
098-0982915-2949 - Površinski aktivne tvari, procesi u otopinama i na međupovršinama (Maja Dutour Sikirić, )

Ustanove
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Tea Mihelj Josipović, (318483)