Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 758323

PRISTUP KOGNITIVNE USMJERENOSTI NA IZVEDBU DNEVNIH OKUPACIJA (CO-OP) ZA DJECU S ADHD


Bartolac, Andreja; Sangster Jokić, Claire
PRISTUP KOGNITIVNE USMJERENOSTI NA IZVEDBU DNEVNIH OKUPACIJA (CO-OP) ZA DJECU S ADHD // Klinička psihologija, 7 (2014), 1-2; 69-86 (recenziran, članak, stručni)


Naslov
PRISTUP KOGNITIVNE USMJERENOSTI NA IZVEDBU DNEVNIH OKUPACIJA (CO-OP) ZA DJECU S ADHD
(THE COGNITIVE ORIENTATION TO DAILY OCCUPATIONAL PERFORMANCE (CO-OP) APPROACH FOR CHILDREN WITH ADHD)

Autori
Bartolac, Andreja ; Sangster Jokić, Claire

Izvornik
Klinička psihologija (1847-3172) 7 (2014), 1-2; 69-86

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni

Ključne riječi
ADHD ; dnevne okupacije ; (meta)kognitivne strategije ; procjena i intervencija
(ADHD ; daily occupations ; (meta)cognitive strategies ; assessment and intervention)

Sažetak
Svrha ovog rada je predstavljanje multimodalnog pristupa koji uključuje opis procesa procjene i intervencije primjenjiv u radu s djecom s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD). Umjesto usmjerenosti na izolirane simptome i ponašanje, ovaj pristup koristi paradigmu usmjerenosti na dnevne okupacije koje dijete (i roditelj) odabiru kao prioritetne. Pristup je zasnovan na kombinaciji okupacijskih modela, teorija učenja i kognitivno-bihevioralnih pristupa, a naziva se Kognitivna usmjerenost na izvedbu dnevnih okupacija (CO-OP). Cilj CO-OP terapijskog pristupa je omogućiti djetetu uspješniju izvedbu i uključivanje u svakodnevne zadatke kroz proces samovođenog otkrivanja te korištenje strategija rješavanja problema. Na općoj razini CO-OP program sadrži tri osnovne sastavnice: djetetovo postavljanje ciljeva, provedbu dinamične analize izvedbe i omogućavanje korištenja kognitivnih strategija. Unutar programa nalaze se i druge ključne značajke, kao što su: vođeno otkrivanje, načela osposobljavanja i uključenost roditelja/značajnog drugog. U ovom je radu pojašnjenje svake faze procesa CO-OP programa potkrijepljeno primjerima kako bi se ilustrirao rad s djetetom s ADHD. Također, pojašnjeni su i instrumenti procjene koji se mogu koristiti u različitim fazama procesa, a utemeljeni su na različitim metodama procjene ; polustrukturiranom intervjuu, strukturiranoj opservaciji ili samoprocjeni. Sveukupno ove procjene imaju funkciju višestranog utvrđivanja specifičnih područja aktivnosti svakodnevnog života s kojima dijete s ADHD ima teškoće ili ih želi uspješnije izvoditi. U zaključku su navedene implikacije i preporuke za daljnji razvoj ovog pristupa u radu s djecom s ADHD te ideje za daljnji stručni i istraživački rad.*** The purpose of this paper is to present a multimodal approach applicable to assessment and intervention for children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Instead of focusing on isolated symptoms and behaviour, this approach uses a paradigm focusing on the daily occupations identified by the child (and parent) as a priority. This approach, based on a combination of occupational models, learning theories and cognitive-behavioral approaches, is called the Cognitive Orientation to Daily Occupational Performance (CO-OP). The goal of the CO-OP therapeutic approach is to enable the child to successfully perform and participate in everyday tasks through a process of self-guided discovery and the use of problem solving strategies. On a general level, the CO-OP program has three basic components: setting child-chosen goals, conducting dynamic performance analysis, and enabling cognitive strategy use. Within the program, there are other key features such as: guided discovery, enabling principles, and parent/significant other involvement. In this paper, a description of each phase of the process is supported by examples to illustrate the approach working with a child with ADHD. Assessment tools appropriate at different stages of the process are also described. These instruments are based on different methods of assessment, including semi-structured interview, structured observation or self-assessment. Together, these assessments have the multi-faceted function of determining specific areas of activities of daily living with which a child with ADHD experiences difficulty or wishes to perform more successfully. In conclusion, implications and suggestions for further development of this approach in working with children with ADHD are presented, as well as ideas for further professional and research work.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, Psihologija, PedagogijaPOVEZANOST RADA


Ustanove
Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Claire Alexandra Sangster Jokić, (366554)

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI


Uključenost u ostale bibliografske baze podataka:


  • PsychINFO