Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 756466

Nekomenzurabilni val gustoće spina i pseudoprocjep u kupratnim visokotemperaturnim supravodičima


Nikšić, Goran; Sunko, Denis, Barišić, Slaven
Nekomenzurabilni val gustoće spina i pseudoprocjep u kupratnim visokotemperaturnim supravodičima // Osmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva - knjiga sažetaka / Miroslav Požek, Ticijana Ban, Ante Bilušić, Predrag Dominis Prester, Andreja Gajović, Krešimir Kumerički, Ivana Kurečić, Nenad Pavin, Vanja Radolić, Suzana Szilner, Eduard Tutiš (ur.).
Zagreb, Hrvatska: Hrvatsko fizikalno društvo, Zagreb, Hrvatska, 2013. (predavanje, nije recenziran, sažetak, znanstveni)


Naslov
Nekomenzurabilni val gustoće spina i pseudoprocjep u kupratnim visokotemperaturnim supravodičima
(Incommensurate spin density wave and pseudogap in the cuprate high-temperature superconductors)

Autori
Nikšić, Goran ; Sunko, Denis, Barišić, Slaven

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
Osmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva - knjiga sažetaka / Miroslav Požek, Ticijana Ban, Ante Bilušić, Predrag Dominis Prester, Andreja Gajović, Krešimir Kumerički, Ivana Kurečić, Nenad Pavin, Vanja Radolić, Suzana Szilner, Eduard Tutiš - Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko fizikalno društvo, Zagreb, Hrvatska, 2013

ISBN
978-953-7178-15-4

Skup
Osmi znanstveni sastanak Hrvatskog fizikalnog društva

Mjesto i datum
Primošten, Hrvatska, 6-8.10.2013

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Nije recenziran

Ključne riječi
Pseudoprocjep; kuprati; supravodljivost; val gustoće spina
(Pseudogap; cuprates; supraconductivity; spin density wave)

Sažetak
Eksperimenti elastičnog raspršenja neutrona u poddopiranim kupratnim visokotemperaturnim supravodičima opažaju magnetsko uređenje, val gustoće spina (SDW), koji je na niskim temperaturama nekomenzurabilan (iako blizu antiferomagnetskog, AF) s rešetkom, a valni vektor odstupanja od AF jako ovisi o dopiranju. Za zadano dopiranje na višim temperaturama, sve do temeperature pseudoprocjepa T*, to uređenje teži postati AF-komenzurabilno. Naši rezultati rasvjetljuju porijeklo tih signala ostajući pri tome u skladu sa ostalim mjerenjima, kao što je kutno razlučivo raspršenje fotoelektrona (ARPES). U teorijskom opisu visokotemperaturne faze, iznad T*, krećemo od modela nosilaca u CuO2 ravnini sa 3 vrpce u kojem itinerantne šupljine na atomima kisika hibridiziraju sa bakrovim d orbitalama. Jako kulonsko odbijanje (Hubbardov član) u tim bakrovim orbitalama zabranjuje da se istovremeno na njima nađu dvije šupljine, što uzrokuje kinematičke interakcije, odnosno korelacije među metalnim šupljinama [1]. Pokazujemo da je zbog njih magnetski prijelaz na T* uvijek komenzurabilan, za razliku od jednovrpčanih modela, a u skladu sa eksperimentom. To znači da je potrebno pronaći novi uzrok niskotemperaturnog nekomenzurabilnog uređenja, nego što je uobičajeni mehanizam putem nekomenzurabilnog visokotemperaturnog odgovora. U model je potrebno unijeti fazni prijelaz kojim se u vodljivoj vrpci otavra procjep. Fermijeva ploha u ARPES-u ima procjep oko van Hove (vH) točaka na rubovima Brillouinove zone, a jasno je razlučena u nodalnom smjeru. To odgovara procjepu koji je značajnog iznosa samo oko vH točke, te stoga računamo sa takvim oblikom procjepa nastalog faznim prijelazom na temperaturi T*. Taj prijelaz cijepa otvorenu vrpcu na dvije podvrpce, koje daju sliku rekonstruirane Fermijeve plohe. Podvrpca više energije ima Fermijevu plohu oko vH točaka (dominiranih hibridiziranim bakrovim orbitalama), koja je u velikom rasponu šupljinskih dopiranja nevidljiva ARPES-om, jer je iznad procjepa. Donja podvrpca ima oko nodalne točke Fermijevu plohu, koja je slabo osjetljiva na iznos procjepa u eksperimentalno relevantnom rasponu dopiranja, a time i na temperaturu. Dobivamo da nekomenzurabilan magnetski odziv na niskim temperaturama potječe od vodljivih elektrona oko nodalne točke te linearno ovisi o dopiranju i slabo ovisi o temperaturi, baš kao i u eksperimentima. Opisani prijelaz putem komenzurabilnog vrha na visokoj temperaturi je konzistentan s pojavom centralnog vrha u magnetskoj susceptibilnosti, koji je uočen u najnovijim istraživanjima [2]. [1] O.S. Barišić, S. Barišić: J. Supercond. Nov. Magn. 25, 669 (2012). [2] J. Tranquada, privatno priopćenje, svibanj 2013.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
FizikaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
119-1191458-0512 - Niskodimenzionalni jako korelirani vodljivi sustavi (Slaven Barišić, )

Ustanove
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Goran Nikšić, (320900)
Denis Sunko, (9226)