Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 69143

In vitro parametri stanica miješanih akutnih leukemija


Golemović, Mirna; Užarević, Branka; Petrovečki, Mladen; Sučić, Mirna; Boban, Dubravka; Marković-Glamočak, Mirjana; Zadro, Renata; Jakić-Razumović, Jasminka; Mrsić, Sanja; Rajić, Ljubica et al.
In vitro parametri stanica miješanih akutnih leukemija // Liječnički vjesnik / Nada Čikeš (ur.).
Zagreb: Hrvatski liječnički zbor, 1999. str. 150-150 (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
In vitro parametri stanica miješanih akutnih leukemija
(In vitro parameters of mixed acute leukemia cells)

Autori
Golemović, Mirna ; Užarević, Branka ; Petrovečki, Mladen ; Sučić, Mirna ; Boban, Dubravka ; Marković-Glamočak, Mirjana ; Zadro, Renata ; Jakić-Razumović, Jasminka ; Mrsić, Sanja ; Rajić, Ljubica ; Femenić-Kes, Ranka ; Konja, Josip ; Nemet, Damir ; Smokvina, Miljenka ; Stavljenić-Rukavina, Ana ; Labar, Boris ; Batinić, Drago

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
Liječnički vjesnik / Nada Čikeš - Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1999, 150-150

Skup
II. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa s međunarodnim sudjelovanjem

Mjesto i datum
Dubrovnik, Hrvatska, 16-19.10.1999

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Domaća recenzija

Ključne riječi
Miješana akutna leukemija ; imunofenotip ; citomorfologija ; genske preuredbe ; kultura stanica ; faktori rasta ; stanični rast ; stanična proliferacija
(Mixed lineage acute leukemia ; immunophenotype ; cytomorphology ; gene rearrangements ; cell culture ; growth factors ; cell growth ; cell proliferation)

Sažetak
Miješane ili bifenotipske akutne leukemije (BAL) jesu rijetki (<10%), ali nedovoljno definirani oblici AL. Dodatna kliničkolaboratorijska ispitivanja stanica BAL-a potrebna su kako bi se ustanovili točniji dijagnostički kriteriji i utvrdili potencijalno važni kliničkolaboratorijski korelati. U ovom radu istražena su citomofološka, imunofenotipska i genska obilježja (preuredba genâ IgH i TCR-g), kao i rast stanica BAL-a in vitro. Stanice su dodatno uzgajane tijekom 7 dana u tekućim kulturama u mediju bez seruma ("spontani rast"), odnosno u istom mediju uz dodatak citokina koji djeluju na diferencijaciju normalnih mijeloidnih (FLT3-L+GM-CSF) i limfoidnih (FLT3-L+IL-7) progenitora. Parametri rasta bili su broj i vijabilnost stanica, udio stanica u proliferaciji (S+G2+M), i udio apoptotičkih stanica. U radu su analizirane stanice 6 bolesnika (4 djece i 2 odrasla bolesnika) slijedećih FAB-tipova: FAB-M1 (n=1), M5 (n=2), biklonska (Ly + My) AL (n=1), dok je u jednog bolesnika nađen B-NHL s leukemijskom slikom po tipu B+ AML (n=1). Citogenetske promjene nađene su u 4/5 BAL-a, dok preuredbe IgH i TCR-g tehnikom PCR nisu nađene (0/6). Rast stanica in vitro bio je različit: od izrazite retardacije rasta u sva tri uvjeta uzgoja (2/6, FAB-L2 i B+AML), do rasta iznad razine spontanog u kulturama s citokinima (4/6). FLT3-L+GM-CSF bili su učinkovitiji u 3/4 (M5, M5, biklonska AL), a FLT3-L i IL-7 u 1/4 BAL-a (M1). Podaci za apoptozu, odnosno udio stanica u proliferaciji (S+G2+M) podupiru gornji nalaz. Navedeni podaci govore da su BAL heterogena skupina AL ne samo u odnosu na morfologiju, imunofenotip i citogenetska obilježja, već i prema biološkom potencijalu rasta in vitro. U tijeku su ispitivanja koja imaju za cilj utvrditi potencijal diferencijacije stanica BAL-a u specifičnim uzgojnim uvjetima in vitro.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Kliničke medicinske znanosti, Farmacija

Časopis indeksira:


  • Scopus
  • MEDLINE