Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 681525

VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIH BUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA


Franjić, Jozo; Škvorc, Željko; Krstonošić, Daniel; Sever, Krunoslav; Alešković, Ivana
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIH BUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 136 (2012), 11-12; 559-576 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
VEGETACIJSKE ZNAČAJKE PRIMORSKIH BUKOVIH ŠUMA (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) I PRETPLANINSKIH BUKOVIH ŠUMA (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) NA PODRUČJU PARKA PRIRODE UČKA
(VEGETATION FEATURES OF LITTORAL BEECH FORESTS (Seslerio autumnali-Fagetum M. Wraber ex Borhidi 1963) AND PREMONTANE BEECH FORESTS (Ranunculo platanifoliae-Fagetum Marinček et al. 1993) IN THE AREA OF UČKA NATURE PARK)

Autori
Franjić, Jozo ; Škvorc, Željko ; Krstonošić, Daniel ; Sever, Krunoslav ; Alešković, Ivana

Izvornik
Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva (0373-1332) 136 (2012), 11-12; 559-576

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Park prirode Učka; bukove šume; florni sastav; ekološke značajke; Istra; Hrvatska
(Učka Nature park; beach forests; floristic composition; ecological factors; Istria; Croatia)

Sažetak
Park prirode Učka obuhvaća masiv Učke i dio Ćićarije, a odlikuje se specifičnim položajem na granici kontinentalnoga i mediteranskoga klimatskog utjecaja. Taj položaj uvjetuje veliko bogatstvo i raznovrsnost biljaka i biljnih zajednica. Jedno od temeljnih značajki toga prostora su bukove šume koje se po svojim osnovnim svojstvima mogu svrstati u kontinentalne biljne zajednice, ali zbog specifičnoga položaja odlikuju se i mnogim submediteranskim elementima. Tijekom terenskih istraživanja napravljeno je 114 fitocenoloških snimki. Ukupno je zabilježeno 203 vrste vaskularnih biljaka. Prosječan broj vrsta u snimci je 22, 8 (6–44). Klasifi kacijom snimki, kao i usporedbom sa snimkama odgovarajućih vegetacijskih tipova na području južne Slovenije, Gorskoga kotara i Like, utvrđeno je da na području PP Učka dolaze sljedeće biljne zajednice bukovih šuma – Seslerio autumnali-Fagetum, Seslerio autumnali-Fagetum allietosum ursinii subass. nova hoc loco, Ranunculo platanifoliae-Fagetum. As. Seslerio autumnali-Fagetum široko je rasprostranjena na istraživanom području, te čini kontinuiran vegetacijski pojas od 800–1150 m n. v. Odlikuje se velikim učešćem termofilnih vrsta, posebice sastojine nastale sukcesijom napuštenih poljoprivrednih površina. Edafski uvjetovana subas. allietosum ursinii utvrđena je na lokalitetu Bukovo, a te se sastojine ističu zanimljivom kombinacijim termofilnih i mezofilnih vrsta. As. Ranunculo platanifoliae-Fagetum dolazi u najvišim dijelovima Parka prirode Učka.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
ŠumarstvoPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
068-0680722-0564 - Gospodarenje staništima zahvaćenim sukcesijom u nizinskom području Hrvatske (Jozo Franjić, )
068-0680722-0706 - Sukcesija na staništima endemičnih i rijetkih biljnih vrsta (Marija Pandža, )
068-0680722-0707 - Značaj sukcesije u očuvanju biološke raznolikosti Slavonskoga gorja (Ivica Samarđić, )

Ustanove
Šumarski fakultet, Zagreb

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • Science Citation Index Expanded (SCI-EXP)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
  • Scopus