Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 666271

Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 – 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5


Brkić, Mario; Vujić, Eugen; Šugar, Danijel; Jungwirth, Enio; Markovinović, Danko; Rezo, Milan; Pavasović, Marko; Bjelotomić, Olga; Šljivarić, Marko; Varga, Matej; Poslončec-Petrić, Vesna
Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 – 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5, 2013. (knjiga - godišnjak).


Naslov
Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 – 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5
(Basic geomagnetic network of the Republic of Croatia 2004-2012, with the maps of geomagnetic field for the 2009.5 epoch)

Autori
Brkić, Mario ; Vujić, Eugen ; Šugar, Danijel ; Jungwirth, Enio ; Markovinović, Danko ; Rezo, Milan ; Pavasović, Marko ; Bjelotomić, Olga ; Šljivarić, Marko ; Varga, Matej ; Poslončec-Petrić, Vesna

Izvornik
Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 -- 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, knjiga - godišnjak

Godina
2013

Ključne riječi
Geomagnetske mreže, geomagnetska izmjera, geomagnetski modeli
(Geomagnetic networks, geomagnetic surveys, geomagnetic models)

Sažetak
Uvodno je prikazana dvostoljetna povijest, te strateški, sigurnosni, gospodarski i znanstveni značaj poznavanja geomagnetskog polja na prostoru Hrvatske. Sve aktivnosti oko obnavljanja geomagnetske informacije, a koje su se odvijale u posljednjem desetljeću, čine iskorak u smjeru približavanja zemljama kojima je geomagnetizam zrela znanstveno-tehnička disciplina, te istodobno znanstveni doprinos poznavanju prirode Zemljinog magnetizma. Drugo poglavlje posvećeno je uspostavi i izmjeri Osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske tj. Hrvatske geomagnetske sekularne mreže i Hrvatske geomagnetske mreže za kartiranje polja. Uspostava i izmjera odvijala se sukladno naputcima odnosno preporukama International Association of Geomagnetism and Aeronomy i Magnetic Network in Europe. Posebna pozornost posvećena je pregledu razvitka metoda određivanja koordinata i geodetskog azimuta, kao i osobitostima pojedinih izmjera mreža 2004, 2007, 2008, 2009 i 2010 godine (npr. 'doprinosu' crvenice gradijentima geomagnetskog polja, pojavi civilizacijskog šuma, uvođenju terenskog dIdD variometra u izmjeru). Opisane su i pojedinačne istraživačke izmjere kao npr. uspostava sekundarne točke i noćna opažanja geomagnetskog polja na lokaciji Pokupsko. U 3. poglavlju prikazana su prethodna istraživanja različitih metoda redukcija, metoda modeliranja Hrvatskog geomagnetskog normalnog referentnog polja, kao i modeliranja normalnih godišnjih promjena geomagnetskih elemenata. Na opažanja Osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske primijenjena je jednostavna metoda redukcije korištenjem podataka bliskih referentnih geomagnetskih opservatorija. Tako dobivena partikularna rješenja osrednjena su empirijskim težinama u definitivno rješenje za svaku epohu izmjere. Tablično i kartama prikazane su definitivne reducirane deklinacije, inklinacije i totalni intenziteti, zajedno s pripadnim rasapima, odnosno normalna polja te normalne godišnje promjene za epohe od 2004.5 do 2012.5. Prikazana je ovisnost najveće pogreške linearne ekstrapolacije deklinacije o vremenu. Četvrtim poglavljem pregledno su prikazani rezultati istraživanja normalne godišnje promjene prikladne za svođenje reduciranih izmjera Osnovne geomagnetske mreže Republike Hrvatske na središnju epohu 2009.5, a koja može poslužiti i za jednostavnu linearnu ekstrapolaciju unaprijed. Također je istraženo svođenje podataka okolnih zemalja uz pomoć IGRF-11 modela. Dana je tablica definitivnog rješenja D, I, F, X, Y, Z i H geomagnetskih elemenata za epohu 2009.5 i teritorij Republike Hrvatske, te opis karata D, I i F iz Priloga. Ne-mala nehomogenost postoji na prostoru Hrvatske: maksimalne apsolutne razlike definitivnog rješenja i IGRF-11 modela (ili tako indicirane anomalije) za epohu 2009.5 iznose 0.5st. za D, 0.4st. za I, 353 nT za F. Istraživanja su za povratno donijele preporuke na buduće provedbe izmjera, kao i metode redukcije.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Geologija, Geofizika, Geodezija

Napomena
Naslov knjige: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske 2004 – 2012, s kartama geomagnetskog polja za epohu 2009.5 Nakladnik: Republika Hrvatska – Državna geodetska uprava Za nakladnika: dr. sc. Danko Markovinović Glavni urednik: prof. dr. sc. Mario Brkić Tehnički urednik i oblikovanje: dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Uredništvo: dr. sc. Enio Jungwirth dr. sc. Marijan Marjanović dr. sc. Danko Markovinović Recenzija: dr. sc. Ivan Hrvoić prof. dr. sc. Tomislav Bašić Layout i naslovnica: prof. dr. sc. Mario Brkić dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Tisak i uvez: Intergrafika ttž, Zagreb Naklada: 200 primjeraka Projekt: Osnovna geomagnetska mreža Republike Hrvatske Voditelj projekta: prof. dr. sc. Mario Brkić CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 861937. ISBN 978-953-293-521-9 Zagreb, 2013. © Državna geodetska uprava Prvo izdanje