Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 662804

Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL


Kunda, Ivana; Vrbljanac, Danijela
Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL, 2012. (prijevod sudske odluke).


Naslov
Predmet C-116/02 Erich Gasser GmbH protiv MISAT-a SRL
(Case C-116/02 Erich Gasser GmbH v MISAT Sr)

Autori
Kunda, Ivana ; Vrbljanac, Danijela

Izvornik
Uredba Bruxelles I: izazovi hrvatskom pravosuđu (ur. Tomljenović, Vesna ; Kunda, Ivana), Pravni fakultet u Rijeci, str. 267.-286.

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, prijevod sudske odluke

Godina
2012

Ključne riječi
Konvencija o nadležnosti i ovrsi presuda; Protokol o tumačenju Konvencije po Sudu pravde; prethodne odluke; litispendencija; prorogacijski sporazum; prekomjerno trajanje postupka pred sudovima države ugovornice suda pred kojim je prvim započet postupak
(Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments; Protocol on the Interpretation of the Convention by the Court of Justice; Preliminary rulings; Lis pendens; Agreement conferring jurisdiction; Excessive duration of proceedings before courts in the Member State of the court first seise)

Sažetak
1. Nacionalni sud može, temeljem Protokola od 3. lipnja 1971. o tumačenju po Sudu pravde Konvencije od 27. rujna 1968. o nadležnosti i ovrsi presuda u građanskim i trgovačkim stvarima koja je izmijenjena Konvencijom od 9. listopada 1978. o pristupanju Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Konvencijom od 25. listopada 1982. o pristupanju Helenske Republike, Konvencijom od 26. svibnja 1989. o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike i Konvencijom od 29. studenog 1996. o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske uputiti Sudu pravde zahtjev za tumačenjem Briselske konvencije, čak i kada se oslanja na navode stranke u glavnom postupku, a da još nije ocijenio njihovu osnovanost, pod pretpostavkom da nacionalni sud smatra da je, s obzirom na posebne okolnosti slučaja, prethodna odluka nužna kako bi mu omogućila donošenje presude i da su pitanja glede kojih zahtijeva odluku Suda relevantna. Na nacionalnom sudu je, međutim, da Sudu pravde dostavi činjenične i pravne podatke kako bi mu omogućio davanje korisnoga tumačenje Konvencije i pojašnjenje zbog čega smatra da je odgovor na njegova pitanja nužan za donošenje presude. 2. Članak 21. Briselske konvencije mora se tumačiti tako da sud pred kojim je postupak drugim pokrenut i za čiju nadležnost se tvrdi da je temeljena na prorogacijskom sporazumu, mora ipak prekinuti postupak dok se sud pred kojim je postupak prvim pokrenut ne oglasi nenadležnim. Ta činjenica nije takva da dovodi u pitanje primjenu postupovnog pravila sadržanog u članku 21. Konvencije, koje se temelji jasno i isključivo na kronološkom redoslijedu pokretanja postupaka pred odnosnim sudovima. 3. Članak 21. Briselske konvencije mora se tumačiti tako da se ne može otkloniti kada je, općenito, trajanje postupka pred sudovima države ugovornice u kojoj se nalazi sud pred kojim je postupak prvim pokrenut, prekomjerno dugo. Tumačenje prema kojem primjena tog članka tada treba biti otklonjena bilo bi očigledno protivno, kako tekstu i duhu, tako i ciljevima Konvencije.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
PravoPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
115-1151212-2638 - Mehanizmi efikasnog rješavanja domaćih i međunarodnih potrošačkih sporova (Vesna Tomljenović, )

Ustanove
Pravni fakultet, Rijeka