Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 647215

Jezični unos i rano ovladavanje engleskim kao stranim jezikom


Radišić, Mirna
Jezični unos i rano ovladavanje engleskim kao stranim jezikom 2013., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb


Naslov
Jezični unos i rano ovladavanje engleskim kao stranim jezikom
(Language Input and Early Acquisition of English as a Foreign Language)

Autori
Radišić, Mirna

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Filozofski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
04.07

Godina
2013

Stranica
250

Mentor
Pavičić Takač, Višnja

Ključne riječi
Jezični unos; prebacivanje i miješanje kodova; rano učenje engleskog jezika; interakcija unosa i ishoda učenja
(Language input; code-switching; code-mixing; early English language learning; interaction of language input and achievement)

Sažetak
Tema disertacije su procesi pouĉavanja engleskog kao stranog jezika u ranoj školskoj dobi i rani inojeziĉni razvoj. Izloţenost jeziĉnom unosu smatra se preduvjetom ovladavanja inim jezikom u razliĉitim teorijama i modelima. U skladu sa suvremenim, ekološkim shvaćanjima jezika kao dinamiĉnog sustava koji je u neizbjeţnoj i stalnoj interakciji sa svojom okolinom (Larsen-Freeman i Cameron, 2008a), pošli smo od pretpostavke da je interakcija nuţna za ovladavanje stranim jezikom, a jezik kojemu su uĉenici izloţeni predstavlja jeziĉni unos i ima potencijal za uĉeniĉki prihvat. Istraţivanja pouĉavanja inog jezika su ukazala na upotrebu razliĉitih jezika u tom procesu. Rezultati upućuju na potrebu odreĊivanja uloge i vaţnosti prvog jezika u teorijama OVIJ-a, a sustavno se naglašava vaţnost konteksta u kojemu se pouĉavanje dogaĊa i neprimjerenost generalizacije istraţivaĉkih nalaza na globalnoj razini. Glavni je cilj ovog rada istraţivanje odnosa izmeĊu koliĉine upotrebe prvog i stranog jezika i naĉina njihova korištenja (prebacivanja i/ili miješanja kodova) i uspjeha u procesu ranog ovladavanja engleskim kao stranim jezikom u Republici Hrvatskoj. U našem eksplorativno- interpretativnom istraţivanju koriste se kvalitativne i kvantitativne metode obrade podataka. Istraţivanje je provedeno u longitudinalnom istraţivaĉkom projektu Early Language Learning in Europe u sedam razrednih odjela u Republici Hrvatskoj (108 ispitanika) u periodu od 2007. do 2010. godine. Nalazi su ukazali na interakciju dvaju kodova u razrednom diskursu i njihovu ograniĉenu povezanost s ranim jeziĉnim razvojem uĉenika engleskog jezika. Uĉenici izloţeni većoj koliĉini ciljnog jezika na nastavi postizali su dugoroĉno, tijekom dvije godine, bolje rezultate na testovima jeziĉnog razvoja. U trećoj godini istraţivanja povezanost izmeĊu istraţivanih varijabli je izostala. Smatramo da je naš nalaz rezultat interakcije niza individualnih i kontekstualnih ĉimbenika ĉiji je utjecaj i meĊusobne interakcije potrebno dodatno istraţivati i ograniĉenja istraţivanja u kojem smo se posluţili prigodnim uzorcima i autentiĉnim podacima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
FilologijaPOVEZANOST RADA


Ustanove
Filozofski fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Mirna Erk, (340156)