Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 629242

O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda


Grbić, Sanja; Bodul, Dejan; Vuković, Ante
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34 (2013), 1; 471-494 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
O položaju nagodbenog vijeća u postupcima predstečajne nagodbe iz perspektive članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
(The role of Pre-Bankruptcy Council in the pre- bankruptcy settlement procedure from the perspective of Article 6 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

Autori
Grbić, Sanja ; Bodul, Dejan ; Vuković, Ante

Izvornik
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 34 (2013), 1; 471-494

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Predstečajna nagodba; FINA; sud; nepristranost; nezavisnost; čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda
(Pre-Bankruptcy Council; pre-bankruptcy settlement; independant and impartial tribunal; Article 6 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms)

Sažetak
Financijska agencija (FINA) partner je državi u nizu važnih projekata tako je sudjelovala 2002. u okviru mirovinske reforme ; 2002. u okviru reforma platnog prometa ; 2003. u okviru prodaje imovine kao cjeline stečajnog dužnika ; 2005. u okviru servisa HITRO.HR ; 2006. u okviru Upisnika sudskih i javnobilježničkih osiguranja ; 2007. u okviru podrška sustavu e- Spisa ; 2010. u okviru sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru ; 2011. u okviru provođenja postupka ovrhe na novčanim sredstvima te 2012. u okviru provođenja postupka predstečajnih nagodbi. Ipak ono na što će se autori orijentirati su neka pitanja o ulozi FINE u postupku predstečajne nagodbe. Naime, tijela u postupku predstečajne nagodbe su nagodbeno vijeće i povjerenik predstečajne nagodbe. Postupak se vodi u FINI u mjesno nadležnom regionalnom centru gdje se i nalazi nagodbeno vijeće koje vodi postupak. Nagodbeno vijeće sastoji se od dva člana i predsjednika vijeća koji donose odluke u postupku, a koje imenuje ministar financija. Uloga nagodbenog vijeća u postupku predstečajne nagodbe je formalno-pravne naravi budući da ono ne odlučuje hoće li nagodba na kraju biti sklopljena ili ne, niti odlučuje o međusobnim pravima i obvezama stranaka u postupku. Zakonska uloga vijeća je da vodi postupak, da pazi da se postupak odvija u zakonskim okvirima i da usmjerava stranke da dođu do sporazuma kojim će urediti međusobna prava i obveze. Ako da dođe do sporazuma nagodba se ne sklapa pred nagodbenim vijećem, već pred mjesno nadležnim trgovačkim sudom prema sjedištu dužnika. Na ovaj je način, barem po riječima predlagača zakona i dijela pravne teorije, izbjegnuta uloga vijeća kao tijela koje odlučuje o međusobnim pravima i obvezama dužnika i njegovih vjerovnika. Uloga nagodbenog vijeća postaje više kao uloga arbitra, odnosno miritelja među strankama. Ipak, autori ne mogu zaobići činjenicu da je Republika Hrvatska, kao stranka u postupku predstečajne nagodbe u pravilu najveći vjerovnik, pa se opravdano može postaviti pitanje objektivnosti i nepristranosti osoba koji su članovi nagodbenog vijeća. Štoviše, članove nagodbenog vijeća imenuje jedna od stranaka u postupku, i to, nerijetko, vjerovnik s najvećim pravima na imovini predstečajnog dužnika. Iznesena teza dobiva na važnosti ako ulogu FINE, kao subjekta u predstečajnoj nagodbi, analiziramo i kroz prizmu članka 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Rad se sastoji od dva dijela. Prvi dio analizira neka pitanja pravnog položaja FINE u postupku predstečajne nagodbe. Drugi dio rada, uvažavajući činjenicu da mnogi pojmovi navedeni u Europskoj konvenciji imaju autonomno značenje, analizira pojam „nezavisnog i nepristranog suda“ koji je naveden u članku 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i objašnjen u praksi Europskog suda za ljudska prava. Cilj je utvrditi može li se pravni položaj FINE podvesti pod pojam „suda“ u skladu sa shvaćanjima Europskog suda za ljudska prava, i ako da, ima li potrebne karakteristike nezavisnosti i nepristranosti.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
PravoPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
115-1152437-2490 - Ljudska prava i manjinska prava u europskom pravnom prostoru (Vesna Crnić-Grotić, )

Ustanove
Pravni fakultet, Rijeka

Autor s matičnim brojem:
Sanja Grbić, (262990)
Dejan Bodul, (295645)

Časopis indeksira:


  • HeinOnline