Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 627247

Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju


Vlah, Nataša
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu, 154 (2013), 1-2; 149-166 (podatak o recenziji nije dostupan, članak, znanstveni)


Naslov
Samoprocjena ponašanja adolescenata na različitim razinama poremećaja u ponašanju
(Self-assesment of Adolescents on the Levels of Different Behavioral Disorders)

Autori
Vlah, Nataša

Izvornik
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu (1330-0059) 154 (2013), 1-2; 149-166

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Adolescenti; Kohlbergova teorija moralnog razvoja; konvencionalnost; poremećaji u ponašanju; samoprocjena ponašanja
(Adolescents; Kohlberg theory of moral development; conventionality; behavioral disorders; behavior self-assesment)

Sažetak
Cilj rada je utvrditi razlike u samoprocjenama socijalnog ponašanja adolescenata na procijenjenim različitim razinama poremećaja u ponašanju. Teorijsko polazište za razumijevanje samoprocjena ponašanja su stupnjevi moralnosti karakteristični za adolescenciju promatrani u Kohlbergovoj teoriji moralnog razvoja. Stratificirani grupni uzorak čine adolescenti iz osam strukovnih škola u Rijeci (N=1125 ; 63% muških ; M=16, 46 godina ; SD=1, 01). Tijekom nastave su ispunjavali Skalu samoprocjene socijalnog ponašanja (Vlah i sur. u tisku). Skala sadržava 23 para pridjeva za samoprocjenu ponašanja semantičkim diferencijalom koji formiraju tri subskale: konvencionalonost, samoisticanje i socijabilnost. Razrednici su Upitnikom za razrednike (Vlah, 2010) klasificirali adolescente na kontinuumu različitih razina poremećaja u ponašanju. Rezultati potkrepljuju Kohlbergovu teoriju moralnog razvoja u adolescenciji. Adolescenti kod kojih je procijenjen rizik, razvijenost ili uznapredovalost poremećaja u ponašanju svoje ponašanje procjenjuju nekonvencionalnim. Potvrđuju se dosadašnja istraživanja prema kojima konvencionalnost može biti protektivni faktor.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Psihologija, Pedagogija, Socijalne djelatnosti

Napomena
The aim was to find out adolescent's social behavior self-assesment differences between assesed levels of different behavioral disorders. The theoretical basis for behavior self-assessment understanding are degrees of adolescence morality characteristics observed in terms of Kohlberg theory of moral development. Stratified group sample is made by adolescents from eight vocational schools in Rijeka (N = 1125, 63% male, M = 16.46 years, SD = 1.01). They filled Scale of self-assessment of social behavior of adolescents (Vlah and all., 2012. in press) in their classes. The scale contains 23 pairs of adjectives for self-assesment of social behavior by semantic differential wich forms three subscales: Conventionality, Self-promotion and Sociability. Form Tutors assesed adolescent’s overall behavior by Form Tutors Questionnaire (Vlah, 2010a.) and classified adolescents on the continuum of levels of different behavioral disorders. The results support the Kohlberg theory of moral development in adolescence. Adolescents who are assesed a) in the risk group, b) in the group of developed behavioral disorders and c) in the group of of savage behavioral disorders, self-assesed their behavior as non-conventional. Previous studies which confirm conventionality may be a protective factor are supported.POVEZANOST RADA


Ustanove
Sveučilište u Rijeci

Autor s matičnim brojem:
Nataša Vlah, (260962)