Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 613954

Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Đeletovci 1Z


Kisić, Ivica; Jurišić, Aleksandra; Zgorelec, Željka; Bogunović, Igor
Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Đeletovci 1Z, 2013. (elaborat).


Naslov
Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Đeletovci 1Z

Autori
Kisić, Ivica ; Jurišić, Aleksandra ; Zgorelec, Željka ; Bogunović, Igor

Izvornik
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, elaborat

Godina
2013

Ključne riječi
Tlo; bušotinski krug; crpljenje ugljikovodika; mjere sanacije

Sažetak
• Temeljni cilj ove ekspertize je utvrditi trenutno stanje kvalitete tla na istražnoj bušotini Đeletovci 1z. • Prethodnim geofizičkim istraživanjima na području eksploatacijskog polja Đeletovci-Privlaka došlo se do saznanja o mogućem ležištu ugljikovodika na području općine Stari Jankovci kraj mjesta Slakovci. Izvedena je istražna bušotina do dubine cca 1 100 metara. Ako bi se ova istražna bušotina pokazala isplativom na njoj bi se pristupilo crpljenju ugljikovodika. Sve navedeno zahtjeva izgradnju pristupne ceste, bušotinskog kruga odnosno radnoga prostora na kojem će se odvijati tehnološki proces bušenja. Završetkom crpljenja ugljikovodika, poslije 20, 30 ili 40 godina temeljem ovih analiza utvrditi će se promjene koje su se desile kao posljedica više desetljetnog crpljenja ugljikovodika. • Uzorkovanje tla u prostoru istražne bušotine Đeletovci 1z provedeno je 23. listopada 2012. godine. Prilikom terenske opservacije izvršeno je sondiranje terena, s ciljem identifikacije pedosistematske pripadnosti tla i stanja tala na području istražne bušotine. Pri terenskim istraživanjima sudjelovali su Prof.sr.sc. Ivica Kisić i Igor Bogunović, dipl.ing.agr. sa Agronomskog fakulteta te kolegica Suzana Pavlović, dipl.ing.rud., s pogona Đeletovci. • Prikazani rezultati temeljnih kemijskih značajki tla pokazuju slabu heterogenost promatranih značajki tla na području istražne bušotine. Manje-više reakcija tla je neutralna do alkalna. Tlo je slabo do dosta opskrbljeno humusom. Biljci pristupačan fosfor se kreće u granicama slabe do dobre opskrbljenosti. U pogledu biljci pristupačnog kalija vrijednosti se kreću u granicama dobre do vrlo bogate opskrbljenosti. Sadržaj sumpora bio je manje-više identičan na svim mjestima gdje je provedeno uzorkovanje, a slična situacija je s količinom ukupnog vodika. • Sadržaj 15 istraživanih PAH-ova na svim mjestima uzorkovanja ukazuje na granice početnoga opterećenja tla. • Također sadržaj mineralnih ulja ukazuje na početnu opterećenostu tla mineralnim uljima. Skoro identična situacija je zabilježena u pogledu teško hlapljivih lipofilnih tvari (ukupna ulja i masti). • U pogledu sadržaja 12 teških metala vidljivo je da skoro niti u jednom slučaju sadržaj teških metala ne prelazi maksimalno dozvoljene vrijednosti (NN, 32/10 i NN 15/92). Uzimajući u obzir stupanj onečišćenosti (postotak sadržaja pojedinoga teškoga metala u tlu u odnosu na graničnu vrijednost) cink, olovo, kadmij, kobalt, živa i molibden spadaju u klasu potpuno čistih tala (I razred), dok se sadržaj bakra i vanadija nalazi na granici I i II razreda. Krom spada u klasu povećane onečišćenosti (II razred), dok se barij nalazi na granici II i III razreda (velika onečišćenost tla). Sadržaj nikla i arsena karakterizira velika onečišćenost (III razred). • Provedena ekspertiza analiza tla ukazuje da je riječ o tlu na kome nisu registrirane bilo kakve promjene uzrokovane ljudskom aktivnošću.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
178-0672345-2767 - Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede (Ivica Kisić, )
178-1780692-0694 - Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom (Ferdo Bašić, )

Ustanove
Agronomski fakultet, Zagreb