Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 613951

Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Hrastilnica 3


Kisić, Ivica; Jurišić, Aleksandra; Zgorelec, Željka; Bogunović, Igor
Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Hrastilnica 3, 2013. (elaborat).


Naslov
Agroelološka analiza nultog stanja tla na istražnoj lokaciji bušotine Hrastilnica 3

Autori
Kisić, Ivica ; Jurišić, Aleksandra ; Zgorelec, Željka ; Bogunović, Igor

Izvornik
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, elaborat

Godina
2013

Ključne riječi
Tlo; bušotinski krug; crpljenje ugljikovodika; mjere sanacije

Sažetak
• Temeljni cilj ove agroekološke analize je utvrditi nulto stanje kvalitete tla prije početka bilo kakvih rudarskih radova na istražnoj bušotini Hrastilnica 3. • Prethodnim geofizičkim istraživanjima na području eksploatacijskog polja Žutica došlo se do saznanja o mogućem ležištu ugljikovodika na području općine Križ u mjestu Velika Hrastilnica. Izvedena je istražna bušotina do dubine cca 2 200 metara. Kako se u međuvremenu bušotina pokazala pozitivnom pristupiti će se crpljenju ugljikovodika. Sve navedeno zahtijevalo je izgradnju pristupne ceste, bušotinskog kruga odnosno radnoga prostora na kojem će se odvijati tehnološki proces bušenja. Završetkom crpljenja ugljikovodika, poslije 20, 30 ili 40 godina temeljem ovih analiza utvrditi će se promjene koje su se desile kao posljedica više desetljetnog crpljenja ugljikovodika. • Uzorkovanje tla u prostoru istražne bušotine Hrastilnica 3 provedeno je 26. listopada 2012. godine. Prilikom terenske opservacije izvršeno je sondiranje terena, s ciljem identifikacije pedosistematske pripadnosti tla i stanja tala na području istražne bušotine. Pri terenskim istraživanjima sudjelovali su Prof.sr.sc. Ivica Kisić i Igor Bogunović, dipl.ing.agr. sa Agronomskog fakulteta te kolega Neven Lisec iz INA Naftaplina, Zagreb, SD Istraživanje i proizvodnja nafte i plina. • Prikazani rezultati temeljnih kemijskih značajki tla pokazuju slabu heterogenost promatranih značajki tla na području istražne bušotine. Manje- više reakcija tla je slabo kisela do slabo alkalna. Slična je situacija i s humusom u tlu, te ukupnim ugljikom, dušikom, vodikom i sumporom u tlu. Biljci pristupačan fosfor se kreće u granicama vrlo slabe opskrbljenosti u bušotinskom krugu do umjerene opskrbljenosti u okolnom dijelu. U pogledu biljci pristupačnog kalija vrijednosti se kreću u granicama slabe do dobre opskrbljenosti. U pogledu odnosa ugljika i dušika u svim uzorkovanjima determinirane vrijednosti su povoljne. • Sadržaj 15 pojedinačni PAH-ova ukazuje na vrijednosti u granicama početnoga opterećenja tla. • Sadržaj mineralnih i teško hlapljivih lipofilnih tvari (ukupna ulja i masti) ukazuje na početne opterećenosti tla. • U pogledu teških metala jasno je vidljivo da niti u jednom slučaju u bilo kom uzorkovanju sadržaj teških metala ne prelazi maksimalno dozvoljene vrijednosti (NN, 32/10 i NN 15/92). Uzimajući u obzir stupanj onečišćenosti (postotak sadržaja pojedinoga teškoga metala u tlu u odnosu na graničnu vrijednost) olovo, kadmij, kobalt, živa i molibden spadaju u klasu potpuno čistih tala (I razred), dok se sadržaj kroma, bakra i vanadija nalazi na granici I i II razreda. Cink spada u klasu povećane onečišćenosti (II razred), dok se nikal, arsen i barij nalaze na granici II i III razreda (velika onečišćenost tla). • Utvrđene vrijednosti istraživanih parametara su bile očekivane. No, na kraju crpljenja ugljikovodika s ove bušotine neke generacije koje dolaze za nama utvrditi će promjene koje su se desile u tlu. Točnije rečeno, koliki je bio utjecaj (pritisak na tlo) bušotine Hrastilnica 3.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
178-0672345-2767 - Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede (Ivica Kisić, )
178-1780692-0694 - Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom (Ferdo Bašić, )

Ustanove
Agronomski fakultet, Zagreb