Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 602414

KOMPLEKSIRANJE ALKALIJSKIH I ZEMNOALKALIJSKIH KATIONA S DIETILENGLIKOLSKIM AMIDNIM DERIVATIMA KALIKS[4]ARENA


Sviben, Igor
KOMPLEKSIRANJE ALKALIJSKIH I ZEMNOALKALIJSKIH KATIONA S DIETILENGLIKOLSKIM AMIDNIM DERIVATIMA KALIKS[4]ARENA 2012., doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb


Naslov
KOMPLEKSIRANJE ALKALIJSKIH I ZEMNOALKALIJSKIH KATIONA S DIETILENGLIKOLSKIM AMIDNIM DERIVATIMA KALIKS[4]ARENA
(COMPLEXATION OF ALKALI AND ALKALINE EARTH METAL CATIONS BY DIETHYLENE GLYCOL AMIDE DERIVATIVES OF CALIX[4]ARENE)

Autori
Sviben, Igor

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Prirodoslovno-matematički fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
26.10

Godina
2012

Stranica
112

Mentor
Frkanec, Leo ; Tomišić, Vladislav

Ključne riječi
Alkalijski kationi; amidni derivati kaliks[4]arena; kompleksiranje; konstanta stabilnosti; solvatacija; zemnoalkalijski kationi; ekstarkcije
(Alkaline cations; alkaline earth cations; calix[4]arene amide derivatives; complexation; stability constant; solvation; extraction)

Sažetak
Pripravljeni su novi derivati kaliks[4]arena s različitim dietilenglikolskim lancima na donjem obodu kaliksarenskog prstena te je istraženo njihovo vezanje s kationima alkalijskih i zemnoalkalijskih metala. Sintetizirana su dva sekundarna amidna derivata (5, 11, 17, 23-tetra-tert-butil-25, 26, 27, 28-tetra(N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)karbamoilmetoksi)kaliks[4]aren (1) i 5, 11, 17, 23-tetra-tert-butil-25, 26, 27, 28-tetra(N-(2-(2-metoksietoksi)etil)karbamoilmetoksi)kaliks[4]aren (2)) te jedan tercijarni amidni derivat (5, 11, 17, 23-tetra-tert-butil-25, 26, 27, 28-tetra(N, N-bis(2-(2-metoksietoksi)etil) karbamoilmetoksi)kaliks[4]aren (3)). Spojevi su okarakterizirani na temelju podataka dobivenih 1H i 13C NMR te FTIR spektroskopijom, kao i spektrometrijom masa. Kompleksacijski afiniteti liganada 1–3 prema kationima alkalijskih i zemnoalkalijskih metala u acetonitrilu i metanolu istraženi su primjenom spektrometrijskih (UV, NMR) i elektrokemijskih (potenciometrija, konduktometrija) metoda. Obradom titracijskih podataka izračunane su (u nekim slučajevima samo procijenjene) konstante stabilnosti odgovarajućih kompleksa stehiometrije 1:1 (kation:ligand) pri 25 °C. Vrijednosti konstanti stabilnosti određene raznim metodama dobro se slažu. Uočena je mnogo veća stabilnost kompleksa s tercijarnim amidnim derivatom (3) u odnosu na one sa sekundarnim amidnim derivatima (1, 2), što upućuje na utjecaj intramolekulskih vodikovih veza na kompleksacijska svojstva pripravljenih derivata kaliks[4]arena. Opaženo je da otapalo znatno utječe na stabilnost kompleksa te da važnu ulogu u reakciji kompleksiranja kationa igra njegova solvatacija. Svi istraženi kaliksareni pokazuju veći afinitet prema kationima u acetonitrilu nego u metanolu. U većini slučajeva ligandi bolje vežu katione zemnoalkalijskih u odnosu na alkalijske metale. Istražena je i ekstrakcija metalnih pikrata iz vode u diklormetan putem kompleksiranja metalnih iona s ligandima 1–3. Svi kationi prilično se dobro ekstrahiraju pomoću tercijarnog amidnog derivata dok se pomoću sekundarnih amidnih derivata ekstrahiraju umjereno samo natrijev, kalijev i kalcijev kation.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
KemijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
058-0582261-2253 - Ekološke priprave i elektrokemijska karakterizacija biološki aktivnih spojeva (Marijana Jukić, )
098-0982904-2912 - Samo-udruživanje u gelovima i sinteza funkcionalnih hibridnih materijala (Leo Frkanec, )
119-1191342-2960 - Elektroliti i koordinacijske reakcije u otopini (Vladislav Tomišić, )

Ustanove
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb,
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Igor Sviben, (277421)