Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 595964

Značilnosti mater, ki določajo vrste navezanosti otrok, starih od pet do sedem let


Cakić, Lara
Značilnosti mater, ki določajo vrste navezanosti otrok, starih od pet do sedem let 2012., doktorska disertacija, Filozofska fakulteta, Ljubljana


Naslov
Značilnosti mater, ki določajo vrste navezanosti otrok, starih od pet do sedem let
(Characteristics of the mothers as determinants of children`s attachment at age five to seven)

Autori
Cakić, Lara

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Filozofska fakulteta

Mjesto
Ljubljana

Datum
09.05.

Godina
2012

Stranica
84

Mentor
Marjanovič Umek, Ljubica

Ključne riječi
Navezanost; otrok; osebnost matere; metaemocij; interakcija mati-otrok
(Attachment; child; maternal personality; meta-emotion; mother-child interaction)

Sažetak
Teorijo navezanosti je razvil Bowlby 1969. leta, ko je definiral navezanost kot trajno čustveno zvezo, ki je zaznamovana s tendenco iskanja in vzdrževanja bližine z določeno osebo, še posebej v času grožnje in neugodja. Po tej teoriji je občutek varnosti otroka v odnosu z drugimi odvisen od nivoja konsistentnosti v ravnanju z otrokom, topline in skrbi, ki jo le-ti nudijo otroku. Nevarno navezani otroci nimajo izkušnje konsistentne dostopnosti ; oseba je ali neobčutljiva ali nekonsistentna za otrokovo iskanje pozornosti. Čeprav te zgodnje izkušnje nujno ne določajo kasnejših odnosov, tj. obstaja možnost spremembe, je vpliv na naravo bližnjih odnosov v vseživljenjskem osebnem razvoju velik kot tudi tveganje za razvoj psihopatologije pri otrocih. V odnosu matere in otroka je navezanost neenakopraven odnos, ki se v najzgodnejšem obdobju razvija in predstavlja stalen izziv z zahtevanjem prilagoditve matere vsakemu otrokovemu razvojnemu obdobju. Glede na pomembnost razvoja varne navezanosti med otrokom in materjo, obstaja nadaljnja potreba po raziskovanju značilnosti mater (npr. osebnostne lastnosti, strukture metaemocij, kvaliteto interakcije z otroko) in značilnosti otrok, ki prispevajo k razvoju varne in nevarne navezanosti. Navezanost se je najpogosteje ocenjevala pri malčkih, starih do treh let, in sicer s postopkom raziskovanja Tuje situacije, in pri odraslih s vprašalniki in intervjuji. V zadnjih dvajsetih letih je, z razvojem novih tehnik za oceno navezanosti, omogočeno tudi ocenjevanje navezanosti predšolskih otrok. Z ocenjevanjem lastnosti mater, ki prispevajo k razvoju nevarne navezanosti pri otrocih in ki razlikujejo matere varno in nevarno navezanih otrok, se odpira možnost pravočasne triaže in strokovnih intervencij s ciljem zmanjšanja možnosti razvoja nevarne navezanosti pri otrocih. V uvodnem delu naloge je definirana navezanost, njen razvoj in pomen, načini ocene ter povezanost značilnosti mater in stila navezanosti otrok. Podrobneje so opisane značilnosti mater, ki smo jih ocenjevali in empirično preverjali. Opisane so značilnosti osebnosti po modelu Velikih pet faktorjev osebnosti, struktura starševskih metaemocij ter značilnosti interakcije mati-otrok med reševanjem nalog v območju bližnjega razvoja otroka (OBR). V poglavju Metoda je opisan način ocenjevanja navezanosti otrok s tehniko MCAST (The Manchester Child Attachment Story Task, Manchesterska tehnika za ocenjevanje navezanosti otrok s pomočjo zgodbe, avtorjev Green, Stanley in Goldwyn, 2000). Razložen je kategorialen sistem za ugotavljanje načina komuniciranja mater z otroki v situacijah, ko otrok sam rešuje nalogo (območje sedanjega razvoja) in ko potrebuje materino pomoč (območje bližnjega razvoja), ki smo ga izdelali za namene doktorskega dela sami. Prav tako so opisane uporabljene mere za oceno osebnostnih značilnosti Revidirani NEO inventar osebnosti (Costa in McCrae, 2005), ki smo ga uporabili za oceno nevroticizma, ekstravertnosti, odprtosti do izkušnje, prijetnosti in vestnosti mater in vprašalnik Struktura starševskih metaemocij (Brajša Žganec, 2002), s katerim smo pri materah ocenjevali občutek lastne žalosti in intenzivnosti jeze, zavedanje lastnih in otrokovih čustev žalosti in intenzivne jeze in ravnanje z otrokovimi čustvi. Dobljeni rezultati kažejo, da je več deklic kot dečkov varno navezanih na mater. Glede na lastnosti osebnosti mater, imajo matere varno navezanih otrok višje rezultate na lestvicah ekstravertnosti in ugodja kot matere nevarno navezanih otrok. Glede na strukturo metaemocije mater nismo ugotovili razlike med materami varno in materami nevarno navezanih otrok. Med reševanjem nalog v območju sedanjega in območju bližnjega razvoja matere varno navezanih otrok v situaciji, ko otrok rešuje nalogo in odgovori nepravilno, pogosteje pomagajo otroku rešiti nalogo tako, da dajo primerno navodilo (gradijo prvo stopnico v konstrukciji) kot matere nevarno navezanih otrok. Matere nevarno navezanih otrok v situaciji, ko otrok rešuje nalogo in odgovori nepravilno, pogosteje pomagajo otroku rešiti nalogo tako, da dajo daljše pojasnilo, ne da bi nadzorovale, če otrok posluša ali razume (monolog) kot matere varno navezanih otrok. Prikazani rezultati torej kažejo na določene razlike med materami varno in materami nevarno navezanih otrok v starosti od 5. do 7. leta. Kljub v razpravi opisanim pomanjkljivostim in omejitvam, predstavlja izvedena raziskava pomembno izhodišče za triažo mater, ki bi lahko razvile nevarno navezanost z otroki, kot tudi pomembno osnovo za razvijanje intervencijskih programov.

Izvorni jezik
SlvPOVEZANOST RADA


Autor s matičnim brojem:
Lara Cakić, (285326)