Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 594679

ŽIVOTINJSKA DLAKA KAO DOKAZ U VETERINARSKOJ FORENZICI


Gršković, Branka; Mršić, Gordan; Popović, Iva; Vrdoljak, Andro; Kardum Paaro, Marijana Mirjana; Valpotić, Ivica; Mihelić, Damir; Popović, Maja
ŽIVOTINJSKA DLAKA KAO DOKAZ U VETERINARSKOJ FORENZICI // ZBORNIK SAŽETAKA 11. HRVATSKOG BIOLOŠKOG KONGRESA / Jelaska, Sven D. ; Klobučar, Göran Lucija i dr. (ur.).
Zagreb: Hrvatsko biološko društvo 1885, 2012. str. 119-120 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
ŽIVOTINJSKA DLAKA KAO DOKAZ U VETERINARSKOJ FORENZICI
(ANIMAL HAIR AS EVIDENCE IN THE VETERINARY FORENSIC)

Autori
Gršković, Branka ; Mršić, Gordan ; Popović, Iva ; Vrdoljak, Andro ; Kardum Paaro, Marijana Mirjana ; Valpotić, Ivica ; Mihelić, Damir ; Popović, Maja

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
ZBORNIK SAŽETAKA 11. HRVATSKOG BIOLOŠKOG KONGRESA / Jelaska, Sven D. ; Klobučar, Göran Lucija i dr. - Zagreb : Hrvatsko biološko društvo 1885, 2012, 119-120

Skup
11. Hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem / 11th Croatian Biological Congress With International Participation

Mjesto i datum
Šibenik, Hrvatska, 16-21. 09. 2012

Vrsta sudjelovanja
Poster

Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija

Ključne riječi
Domaće životinje; struktura/ultrastruktura dlake; veterinarska forenzika
(Domestic animals; hair structure/ultastructure; veterinary forensic)

Sažetak
Životinjska je dlaka jedan od fizičkih dokaza u brojnim i raznolikim slučajevima zločina. U veterinarskoj forenzici morfološke analize osobitosti dlaka vrsta i pasmina domaćih i divljih životinja mogu poslužiti kao ključni potkrepljujući dokazi u istragama takvih slučajeva. Cilj ovoga rada bila je poredbena analiza morfološke grañe dlake mačke, psa, konja, goveda i ovce. Po 20 uzoraka dlaka od svake istraživane vrste životinja prikupljeni su od zdravih jedinki, bez obzira na spol, dob i godišnje doba, na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Morfološke osobitosti kutikule, korteksa i srži dlake istraživane su s pomoću elektronskog mikroskopa Philips XL30 ESEM i poredneno s pomoću mikroskopa Leica FS2500. Elektronskim mikroskopom uočene su razlike u grañi kutikule i korteksa specifične za svaku od istraživanih vrsta životinja. Psi i mačke imaju posebnu grañu korteksa, koji je relativno tanak, a imaju i posebno grañene zračne komorice. U goveda i konja kutikula dlake je svjetlija, a korteks je tamniji, sa slabije vidljivim zračnim komoricama. Svjetlosnim mikroskopom vidljive su specifične razlike u omotaču kutikule i korteksa dlake u testiranih vrsta životinja. Nužna su daljnja iscrpna istraživanja morfologije dlaka vrsta i pasmina domaćih životinja, napose pratitelja čovjeka i konzumnih vrsta, radi uspostavljanja baze podataka o vrsnim/pasminskim specifičnostima dlake za praktičnu primjenu u veterinarskoj forenzici. The animal hair is one among physical evidences for vast variety of crime cases. In veterinary forensics, the morphological analyses of the hair characteristics from species and breeds of domestic and wild animals may serve as crucial supporting evidences in investigating such cases. The aim of this study was to comparatively analyze the morphological structure of hair from cat, dog, horse, cattle and sheep. Twenty hair samples from each of investigated animal species were collected from healthy individuals, regardless of sex, age, and seasonal period at the Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb. The morphological characteristics of cuticlae, cortex and medulla of hair were investigated using an environmental scanning electron microscope Philips XL30 ESEM and the comparison microscope Leica FS2500. By electron microscope differences were observed in structure of the cuticlae and of the cortext, and were specific for each investigated species of animals. Dogs and cats had a specific structure of the cortex which was relatively thick and had a specifically structured air chambers. In the cattle and horses the hair cuticulae was brighter, while the cortex was darker with less perceived air chambers. By using a light microscope specifical differences between a coat of the hair cuticulae and the cortex were visible in animal species tested. Further research is needed for a comprehensive morphological examination of hair from species and breeds of domestic animals, particularly companion and food animals, in order to establish species/breed specific hair database for practical use in the veterinary forensics.

Izvorni jezik
Hrvatski, engleski

Znanstvena područja
Biologija, Veterinarska medicinaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
053-0532265-2255 - Kolidiareja i kolienterotoksemija prasadi : mukozna imunost i imunomodulacija (Maja Popović, )

Ustanove
Veterinarski fakultet, Zagreb,
Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić"