Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 579293

Razvoj terminala za rasute terete u luci ploče


Rončević, Stiven
Razvoj terminala za rasute terete u luci ploče 2012., diplomski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb


Naslov
Razvoj terminala za rasute terete u luci ploče
(Development of bulk cargo terminal in the port of Ploce)

Autori
Rončević, Stiven

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad

Fakultet
Fakultet prometnih znanosti

Mjesto
Zagreb

Datum
08.05

Godina
2012

Stranica
50

Mentor
Bukljaš Skočibušić, Mihaela

Ključne riječi
Luka Ploče; terminal; rasuti teret; razvoj; planiranje
(Port of Ploce; terminal; bulk cargo; development; planning)

Sažetak
Pravilno planiranje razvoja luke je vrlo važno zbog: - visokih troškova lučkih investicija - važnosti luke za nacionalno gospodarstvo - potrebe da se osiguraju najbolji rezultati iz lokacije kapaciteta U problemu planiranja razvoja luka pojavljuju se dvije dimenzije: a) Vremenska - kratkoročno planiranje (iz dana u dan i planiranja sezonskih vrhova) - srednjoročno planiranje (obuhvaća nekoliko godina) - dugoročno planiranje (vremenska udaljenost od četvrt stoljeća) b) Prostorna - planiranje pojedinog pristana - određenog kapaciteta unutar luke - planiranje luke i njezinih izlaza na otvoreno more, i/ili povezivanje sa zaleđem. Razvoj luke Ploče bio je, i još uvijek je preduvjet razvoja drugih gospodarskih djelatnosti u gradu Pločama i bližoj regiji. Specifičnost luke Ploče proizlazi iz njenog značaja za gospodarske subjekte u Bosni i Hercegovini koji su najveći korisnici lučkih usluga i za koje luka Ploče predstavlja vrata prema inozemnom tržištu. Upravo iz tog razloga luka Ploče i njen razvoj od strateške su važnosti kako za Hrvatsku tako i za Bosnu i Hercegovinu. Polazeći od obveze da svoju djelatnost usmjerava prema unaprjeđenju lučkog područja, misija Lučke uprave je stvaranje svih potrebnih uvjeta za razvoj luke Ploče u konkurentnu lokaciju koja će zadovoljiti lučke korisnike glede brzine, kvalitete, pouzdanosti, sigurnosti, ekonomičnosti i produktivnosti usluga koje se u luci pružaju. Luka Ploče je složen, dinamički sustav koji integrira različite tehničko-tehnološke, ekonomske, organizacijske i pravne djelatnosti. Osnovni preduvjet uspješnog funkcioniranja lučkog sustava je optimiziranje integracije i koordinacije svih čimbenika i subjekata koji direktno i indirektno sudjeluju u proizvodnji lučke i cjelokupne prometne usluge. Ona je prometno povezana pomorskim, cestovnim i željezničkim putovima i prometnim sredstvima i istovremeno je mjesto susreta različitih tvrtki. Luka Ploče je tvrtka od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. To proistječe iz njezine djelatnosti, geografskog položaja, opsega poslovanja, važnosti luke za međudržavni promet itd. Iz takvog njezinog položaja proizlazi i njezina važnost. Sukladno značaju pomorskog prometa u gospodarstvu pojedine zemlje, geoprometnom položaju Republike Hrvatske i luke Ploče, te planiranim ulaganjima u modernizaciju luke Ploče, razvoj terminala za rasute terete u luci Ploče smatra se kao logičan korak u cilju povećanja konkurentnosti. Sami počeci prometovanja rasutim teretima u luci Ploče potječu iz 1945. godine kada na novoizgrađenoj obali dolaze veći brodovi te donose žito i ugljen dok izvoze boksit i drvo. Osnovni kapacitet u manipulaciji rasutih tereta u "Luci Ploče" jest obala 5 gdje se pretovara ugljen, željezna ruda, sirovo željezo i staro željezo.Godišnji promet rasutih tereta: ugljena, željezne rude, fosfata, koncentrata, troske, starog željeza i drugog prelazi količinu od tri milijuna tona. Da bi se obradila tema i postigao odgovarajući cilj, bilo je nužno prikupiti relevantne informacije, znanstvenu i stručnu literaturu i podatke vezane za luku Ploče. Ti podaci su proučeni, sistematizirani iskorišteni u pripremi rada. U radu su korišteni znanstveni stručni radovi i drugi članci, dokumenti kao i zakonski propisi i razgovori sa stručnjacima. Svrha i cilj diplomskog rada je ukazati na važnost planiranja, naročito srednjoročnog i dugoročnog planiranja, u sustavu vodnog prometa, odnosno u podsustavu lučkih terminala. Samo pravovremenim ulaganjem u lučku infrastrukturu luka Ploče može konkurirati ostalim lukama na tržištu. Svrha i cilj ovog diplomskog rada je dati analizu trenutnog i budućeg stanja lučkog terminala za rasuti teret u luci Ploče te analizirati opravdanost ulaganja u lučku infrastrukturu, te prikazati ulogu luke Ploče na tržištu lučkih usluga. U prvom dijelu UVODU definira se predmet i svrha istraživanja i sukladno tome cilj istraživanja. Dana je ocjena dosadašnjih istraživanja i navedene najznačajnije korištene znanstvene metode. U drugom djelu pod naslovom GRAVITACIJSKO PODRUČJE LUKE PLOČE analizira se luka Ploče koja s obzirom na svoj prometni položaj pretendira i ima velike mogućnosti postati jedna od glavnih tranzitnih luka za zemlje bliže i dalje regije ponajprije za Bosnu i Hercegovinu, Mađarsku, Slovačku, Češku, i Austriju. Luka Ploče d.d. dioničko je društvo, tržišno orijentirano i zainteresirano za uvođenje novih koncepata koji će pridonijeti povećavanju prometa i konkurentnosti, koje temeljem koncesijskih ugovora obavlja lučke i brojne druge gospodarske djelatnosti na poslovima prekrcaja različitih vrsta tereta. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERMINALA ZA RASUTE TERETE dio je koji se odnosi na općenite karakteristike terminala za rasute terete. U ovom dijelu opisani su prekrcajni uređaji koji se koriste na terminalu, otvoreni i zatvoreni skladišni prostori za rasute terete. U četvrtom dijelu pod nazivom TRENUTNO STANJE TERMINALA ZA RASUTE TERETE U LUCI PLOČE opisano je stanje terminala za rasute terete u luci Ploče sa svom prekrcajnom mehanizacijom i skladišnim prostorima. Također, govori se i o najvećim korisnicima lučkih usluga te o usporedbi prometa rasutog tereta s ukupnim prometom luke Ploče. PLANOVI BUDUĆEG RAZVOJA TERMINALA ZA RASUTE TERETE U LUCI PLOČE poglavlje je koje govori orezultatima ulaganja koji ukazuju da su investicije u terminal rasutih tereta u Pločama isplativ poduhvat. Ulaganjem u luku Ploče industrija Bosne i Hercegovine biti će u mogućnosti ostvariti značajne uštede troškova, uglavnom generiranih iz troškova unutarnjeg prijevoza.Ekonomska procjena prezentirana u ovom poglavlju dotakla je samo najvažnije teme. Međutim, treba imati na umu da je industrijska situacija i perspektiva vrlo promjenjiva i nesigurna. Tržišno ponašanje industrije, intermodalna konkurencija, struktura troškova i prihoda transportnog i lučkog sektora, lučki kapaciteti i lučka konkurencija u regiji, dalje povećavaju nesigurnost analize i oblike rizika projekta. Situaciju čini složenijom i činjenica da ovaj projekt utječe na različite države u regiji: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Šesto poglavlje UTJECAJ NA OKOLIŠ TERMINALA ZA RASUTE TERETE svakako je neizbježna tema jer uz sav napredak i stvaranje treba voditi računa o okolišu. U ovom poglavlju govori se o utjecajima na more i morske organizme, utjecaju na zrak, o buci i o samom otpadu te o načinima smanjenja štetnosti po okoliš. U posljednjem poglavlju pod nazivom ZAKLJUČAK donesen je kratki osvrt na cjelokupan rad s posebnom riječi o važnosti terminala za rasute terete u luci Ploče.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Tehnologija prometa i transportPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
135-1352586-2588 - Integracija sustava intermodalnog vodnog prometa u europskoj transportnoj mreži (Natalija Jolić, )

Ustanove
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb