Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 557447

Socioekonomske prilike obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji


Šimić Šašić, Slavica; Klarin, Mira; Proroković, Ana
Socioekonomske prilike obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji // Ljetopis socijalnog rada, 18 (2011), 1; 31-62 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Socioekonomske prilike obitelji i kvaliteta obiteljske interakcije kao prediktori školskog uspjeha srednjoškolaca u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Makedoniji
(Socioeconomic status and quality of family interaction as predictors of academic achievement of high school students in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia)

Autori
Šimić Šašić, Slavica ; Klarin, Mira ; Proroković, Ana

Izvornik
Ljetopis socijalnog rada (1846-5412) 18 (2011), 1; 31-62

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Kvaliteta obiteljske interakcije; Predikcija; Pripadnost državi; Socioekonomski status obitelji; školski uspjeh
(The quality of family interactions; prediction; country-specific; socioeconomic status of families; academic achievement)

Sažetak
Obitelj kao primarna socijalizacijska institucija određuje ukupni razvoj djeteta, pa tako dijelom determinira i školsko postignuće. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da su obiteljske sociodemografske i procesne varijable povezane sa školskim uspjehom djece. Rohner (2010) ističe da su obrasci povezanosti između roditeljskog ponašanja i funkcioniranja mladih specifični s obzirom na kulturu, spol učenika i vrstu promatranog ishoda. Stoga je cilj provedenog istraživanja bio utvrditi determinante školskog uspjeha učenika među sociodemografskim varijablama i varijablama obiteljske interakcije u kontekstu kulture. Na uzorcima srednjoškolaca u Hrvatskoj, BiH i Makedoniji primijenjeni su: Upitnik sociodemografskih obilježja, Skala zadovoljstva vlastitom obitelji (Vulić-Prtorić, 2004), Skala percepcije roditeljskog ponašanja (Macuka, 2007) i Skala usamljenosti u obitelji (Ćubela-Adorić, 2004). Među mjerenim varijablama determinante školskog uspjeha učenika su: pripadnost kulturi, mjesto življenja, obrazovanje majke, zaposlenost oca, procjena materijalnih prilika obitelji, vrsta škole koju učenik pohađa, spol učenika, zadovoljstvo vlastitom obitelji, psihološka kontrola od strane oca i usamljenost u obitelji. Rezultati su dodatno pokazali različite relacije mjerenih varijabli i školskog uspjeha u različitim kulturama. Usporedba pojedinačnog doprinos varijabli indikatora SES-a i varijabli obiteljske interakcije kod mladića i djevojaka u ove tri države pokazala je da ove dvije skupine prediktora objašnjavaju ponešto različit postotak varijance školskog uspjeha učenika, te da su različite obiteljske varijable značajni prediktori školskog uspjeha kod mladića i djevojaka u Hrvatskoj, BiH i Makedoniji.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Psihologija

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • Social Science Citation Index (SSCI)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
  • Scopus


Uključenost u ostale bibliografske baze podataka:


  • Social Services Abstracts
  • Sociological Abstracts