Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 556226

UTJECAJ KRONIČNOG STRESA I OKLUZIJSKE INTERFERENCIJE NA BOL MASETERIČNOG MIŠIĆA


Sunčana Simonić Kocijan
UTJECAJ KRONIČNOG STRESA I OKLUZIJSKE INTERFERENCIJE NA BOL MASETERIČNOG MIŠIĆA 2010., doktorska disertacija, Medicinki Fakultet Rijeka, Rijeka


Naslov
UTJECAJ KRONIČNOG STRESA I OKLUZIJSKE INTERFERENCIJE NA BOL MASETERIČNOG MIŠIĆA
(INFLUENCE OF CHRONIC STRESS AND OCCLUSAL INTERFERENCE ON MASSETER MUSCLE PAIN)

Autori
Sunčana Simonić Kocijan

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Medicinki Fakultet Rijeka

Mjesto
Rijeka

Datum
07.07

Godina
2010

Stranica
99

Mentor
Ivone Uhač

Ključne riječi
Dentalna okluzija; Maseterični mišić; Orofacijalna bol; Stres; psihološki; Štakori.
(Dental occlusion; Masseter muscle; Orofacial pain; Rats; Stress; psychological.)

Sažetak
Uvod: Temporomandibularni poremećaj (TMP) je muskoloskeletalni poremećaj koji obuhvaća niz kliničkih stanja karakteriziranih promjenama žvačne muskulature, temporomandibularnih zglobova (TMZ) i pridruženih struktura. Najčešći prisutan simptom je bol lokalizirana u žvačnim mišićima. Etiologija mišićne boli nije u potpunosti razjašnjena. Cilj istraživanja bio je ispitati utjecaj kroničnog stresa, okluzijske interferencije te njihovog zajedničkog djelovanja na bol maseteričnog mišića. Također, cilj je bio utvrditi utjecaj ispitivanih čimbenika na sistemsku i lokalnu razinu interleukina- 6 (IL-6) te utvrditi moguću povezanost razine IL-6 s mišićnom boli. Cilj je bio utvrditi doprinos kroničnog stresa, okluzijske interferencije, razine IL-6 u tkivu i plazmi na bol maseteričnog mišića te utvrditi doprinos kroničnog stresa i okluzijske interferencije na razinu IL-6 u plazmi i tkivu maseteričnog mišića. Materijali i metode: U eksperimentalnom radu korišteno je 50 muških Wistar štakora. Životinje su podijeljene u pet skupina od 10 štakora. Skupine sačinjavaju: skupina izložena kroničnom stresu ; skupina izložena okluzijskoj interferenciji ; skupina izložena kroničnom stresu i okluzijskoj interferenciji ; kontrolna skupina slobodna od kroničnog stresa i okluzijske interferencije i apsolutna kontrola koju formiraju životinje slobodne od bilo kakve procedure ili dobivanja ikakve tvari. Životinje su bile podvrgnute eksperimentu 56 dana. Zadnjeg eksperimentalnog dana životinjama se procjenjivala mišićna bol nakon čega su žrtvovane, te su sakupljeni uzorci krvi i masetera, iz kojih su enzimskim imunotestom određivane vrijednosti IL-6. Rezultati: Životinje izložene zajedničkom učinku okluzijske interferencije i kroničnog stresa pokazuju statistički značajno veću reakciju na bolni podražaj u usporedbi s kontrolnom skupinom (p=0, 023). Također, utvrđena je značajno viša razina IL-6 maseteričnog mišića u skupini izloženoj zajedničkom učinku okluzijske interferencije i kroničnog stresa u usporedbi s kontrolnom skupinom (p=0, 012). Utvrđena je pozitivna korelacija između razine IL-6 maseteričnog mišića i boli (r = 0, 62 ; p<0, 001). Multiplom regresijskom analizom utvrđeno je da okluzijska interferencija pridonosi 14, 01% boli maseteričnog mišića, a razina IL-6 u tkivu masetera 29, 31% boli maseteričnog mišića. Kronični stres objašnjava 15, 65%, a okluzijska interferencija 14, 94% varijabilnosti razine IL-6 u tkivu maseteričnog mišića. Zaključci: Podatci dobiveni istraživanjem sugeriraju da jedino kombinacija okluzijske interferencije i kroničnog stresa utječe na pojačanje boli maseteričnog mišića i na povišenje razine IL-6 maseteričnog mišića. Okluzijska interferencija i IL-6 maseteričnog mišića su čimbenici koji doprinose boli žvačnih mišića.

Izvorni jezik
HrvatskiPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
062-0650446-0403 - Etiopatogeneza orofacijalne boli (Ivone Uhač, )

Ustanove
Medicinski fakultet, Rijeka

Autor s matičnim brojem:
Sunčana Simonić-Kocijan, (269852)