Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 521877

Zootehnika


Kralik, Gordana; Adámek, Zdenĕk; Baban, Mirjana; Bogut, Ivan; Gantner, Vesna; Ivanković, Stanko; Katavić, Ivan; Kralik, Davor; Kralik, Igor; Margeta, Vladimir; Pavličević, Jerko
Zootehnika / Kralik, Gordana (ur.).
Osijek: Grafika, Osijek, 2011


Naslov
Zootehnika
(Zootechnics)

Autori
Kralik, Gordana ; Adámek, Zdenĕk ; Baban, Mirjana ; Bogut, Ivan ; Gantner, Vesna ; Ivanković, Stanko ; Katavić, Ivan ; Kralik, Davor ; Kralik, Igor ; Margeta, Vladimir ; Pavličević, Jerko

Izdavač
Grafika, Osijek

Grad
Osijek

Godina
2011

Stranica
595

ISBN
978-953-6331-95-6

Ključne riječi
Trendovi razvoja proizvodnji u zootehnici; govedarska proizvodnja; konjogojska proizvodnja; svinjogojska proizvodnja; peradarska proizvodnja; ovčarska proizvodnja; kozarska proizvodnja; ribogojska proizvodnja; zootehnika u zaštiti okoliša
(Development trends of zootechnics productions; cattle breeding; horse breeding; pig breeding; poultry breeding; sheep breeding; goat breeding; fish breeding; zootechnics in environment protection)

Sažetak
Udžbenik sadrži sljedeća poglavlja: 1. Trendovi razvoja u zootehničkoj proizvodnji, 2. Govedarska proizvodnja, 3. Konjogojska proizvodnja, 4. Svinjogojska proizvodnja, 5. Peradarska proizvodnja, 6. Ovčarska proizvodnja, 7. Kozarska proizvodnja, 8. Ribogojska proizvodnja i 9. Zootehnika u zaštiti okoliša. Poglavlje Trendovi razvoja proizvodnji u zootehnici obuhvaća govedarsku proizvodnju, svinjogojsku proizvodnju, proizvodnju konja, ovaca i pčela, peradarsku proizvodnju, stočne proizvode i ribogojsku proizvodnju. Analizirani su broj životinja i pojedinih kategorija te njihova proizvodnja u razdoblju 2000. do 2007. godine na obiteljskim gospodarstvima, kao i na farmama koje se u statistici vode kao pravne osobe i dijelovi pravnih osoba (bivši društveni sektor). Promjene u brojnosti životinja prikazane su pomoću vremenskih trendova (polinomski, linearni, trend snage), uz komentar čimbenika koji su mogli utjecati na analizirano stanje i rezultate. Govedarska proizvodnja čini temelj razvoja ukupne stočarske proizvodnje neke zemlje. Uzgojem goveda omogućuje se proizvodnja biološki visoko vrijednih proizvoda, mlijeka i mesa, te se osigurava i veliki broj radnih mjesta. Primjenom suvremenih metoda uzgoja, selekcije i managementa osigurava se maksimaliziranje iskoristivosti proizvodnog kapaciteta grla te proizvodnja higijenski ispravnih i kvalitetnih proizvoda. Konjogojstvo je specifična grana stočarstva koja u novije vrijeme modernim uzgojem kvalitetnih konja za konjička natjecanja osigurava velik broj radnih mjesta izravno i neizravno vezanih uz konje. Sve se češće koriste i kvalitetni proizvodi od konja, kao što je konjsko meso i kobilje mlijeko (u posljednje vrijeme stavlja se naglasak na ekološko). U poglavlju Svinjogojska proizvodnja prikazuju se nutritivne značajke svinjskog mesa, biološke karakteristike svinja te pasmine i hibridi koji se upotrebljavaju u suvremenom svinjogojstvu. U ostalim poglavljima naglašava se važnost hranidbe, reprodukcije i postupaka sa životinjama u pojedinim fazama svinjogojske proizvodnje. Autorica je razradila mnogobrojne čimbenike koji mogu biti limitirajući u svinjogojskoj proizvodnji. U poglavlju Peradarska proizvodnja iznose se najnovija znanja o kvaliteti peradarskih proizvoda uz opskrbu peradi hranjivim tvarima i biološki djelatnim tvarima na jednostavan i studentima razumljiv način. Uz biološke karakteristike peradi posebno su prikazane pasmine i hibridi peradi koji čine danas osnovu peradarstva. Značajni dio udžbenika čine tehnologije proizvodnje kokoši, pura gusaka i pataka, kao i pojedinih kategorija peradi, što je za studente posebno značajno kao budućim stručnjacima. Ovčarska proizvodnja ima veliki značaj u brdsko-planinskim i priobalnim područjima u cilju povećanja brojnog stanja ovaca, otvaranja novih radnih mjesta, ponude u turizmu janjećeg mesa i mlijeka. Mlijeko ovaca prerađuje se u izvanredne autohtone sireve - buduće brendove. Primjenom suvremenih metoda u ovčarstvu te proizvodnja kvalitetnih i higijenski ispravnih proizvoda pružaju nove mogućnosti ovčarstva. Kozarska proizvodnja ima velike mogućnosti za razvoj i značajnu proizvodnju mesa i prerađevina od kozjeg mlijeka. Širenje kozarstva pomaže boljem iskorištavanju poljoprivrednih resursa i mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta u poljoprivrednoj proizvodnji. Poglavlje Ribogojska proizvodnja objašnjava da trodimenzionalni vodni prostor omogućava veći prirast po jedinici površine od kopnenog. Ribe su poikilotermne životinje, koje ne troše energiju za održavanje stalne tjelesne temperature, stoga su one energetski djelotvornije od uzgajanih toplokrvnih životinja pri pretvaranju bjelančevina hrane u meso. Hranidbeni koeficijent u riba može biti znatno manji nego u peradi, najdjelotvornijim pretvaračima hrane u meso. Prednost riba je i činjenica da klaonički obrađen trup većine vrsta riba sadrži veći postotak mesa u usporedbi s klaonički obrađenim toplokrvnim životinjama. Kao i ostale tranzicijske zemlje i Hrvatska je u fazi oporavka nakon pada akvakulture. Kvalitetno napisane i ilustrirane riječi bile su i ostat će temelj za izobrazbu i napredak u akvakulturi kako za studente tako i za praktičare u razvoju tehnologija i širenju informacija. U poglavlju Zootehnika u zaštiti okoliša prikazani su izvori onečišćenja okoliša iz poljoprivrede, mjere i zakonske regulative za zaštitu okoliša te tehničko tehnološka rješenja koja imaju za cilj smanjiti njihov štetni utjecaj na čovjeka i okoliš. Poljoprivreda pridonosi značajno na ukupne emisije stakleničkih plinova.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
079-0790466-0601 - Analiza i genetsko unapređivanje sportskih pasmina konja u Hrvatskoj (Mirjana Baban, )
079-0790566-0567 - Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda (Gordana Kralik, )
079-0793448-3579 - Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije (Davor Kralik, )

Ustanove
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek