Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 518708

Utjecaj mikroklimatskih čimbenika na kakvoću i antioksidativna svojstva sjemena rasplodnih bikova


Majić Balić, Ivanka
Utjecaj mikroklimatskih čimbenika na kakvoću i antioksidativna svojstva sjemena rasplodnih bikova 2010., doktorska disertacija, Veterinarski fakultet, Zagreb


Naslov
Utjecaj mikroklimatskih čimbenika na kakvoću i antioksidativna svojstva sjemena rasplodnih bikova
(Influence of microclimatic factors on quality and antioxidative characteristics of bull semen)

Autori
Majić Balić, Ivanka

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Veterinarski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
01.06.

Godina
2010

Stranica
125

Mentor
Milinković-Tur, Suzana ; Samardžija, Marko

Neposredni voditelj
Milinković-Tur, Suzana

Ključne riječi
Bikovi; kvaliteta sperme; sjemena plazma; antioksidativni sustav; mikroklimatski čimbenici
(Bulls; sperm quality; semenal plasma; antioxidative status; microclimatic factors)

Sažetak
S obzirom da reprodukcijska svojstva, između ostaloga, ovise o starosti životinje i klimatskim uvjetima, a oksidacijski stres se navodi kao česti uzrok smanjene plodnosti, cilj ovog istraživanja bio je makroskopskim i mikroskopskim metodama pratiti kakvoću sjemena kod bikova različite starosti, biokemijskim metodama pratiti pokazatelje oksidacijskog stresa i antioksidacijske zaštite u spermijima, sjemenoj plazmi i krvnome serumu te istražiti da li i na koji način klimatske promjene vezane uz godišnja doba utječu na količinu i kakvoću sjemena te prooksidativne i antioksidativne pokazatelje kod bikova različite starosti. Nadalje, cilj ovoga istraživanja bio je dobiti bolji uvid u značaj određivanja prooksidativnih i antioksidativnih procesa prilikom procjene kakvoće sjemena rasplodnih bikova. Istraživanje je provedeno na dvadeset rasplodnih bikova simentalske pasmine u starosti od jedne do devet godina, prilikom rutinskog iskorištavanja rasplodnih bikova u svrhu dobivanja sjemena za umjetno osjemenjivanje u Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o. RJ za proizvodnju Križevci, u trajanju od jedne godine. Životinje su podijeljene u dvije dobne skupine po deset bikova, prvu skupinu bikova činili su mlađi bikovi u starosti od dvije do četiri godine, a drugu skupinu su činili stariji bikovi u starosti od pet do deset godina. Uzorci sjemena bikova za analizu su uzimani tijekom jednoga tjedna u svakom godišnjem dobu, odnosno u proljeće, ljeto, jesen i zimu. Za vrijeme pokusa svim bikovima je uzimano 2 do 4 ejakulata tjedno, a polučivala su se po dva ejakulata dnevno u razmaku od 30 minuta. Neposredno nakon uzimanja ejakulata pristupilo se kontroli čistoće te makroskopskoj i mikroskopskoj pretrazi sjemena. Uzorci krvi za biokemijske analize uzimani su punkcijom v. jugularis neposredno poslije uzimanja ejakulata. Nakon makroskopske i mikroskopske ocjene svaki ejakulat je centrifugiran 15 minuta na 1500 x g, odvojena je sjemena plazma, a na spermije u talogu dodana je jednaka količina redestilirane vode, kako bi se u hipotoničnim uvjetima izazvalo razaranje ovojnice spermija. Uzorak krvi dobiven punkcijom v.jugularis centrifugiran je pri 1500 x g tijekom 15 minuta, na 4 °C, te je izdvojen krvni serum za biokemijske analize. U uzorcima sjemene plazme određena je aktivnost ukupne glutation peroksidaze (GSH-Px, selenoovisne glutation peroksidaze (SeGSH-Px, selenoneovisne glutation peroksidaze (neSeGSH-Px, koncentracija glutationa (GSH, lipidska peroksidacija (TBARS) i intenzitet oksidativnih oštećenja bjelančevina (PCC). U uzorcima spermija određena je aktivnost SeGSH-Px, koncentracija GSH, koncentracija TBARS i koncentracija PCC. U uzorcima krvnoga seruma određena je aktivnost SeGSH-Px te koncentracija GSH, TBARS i PCC. Mikroklimatski pokazatelji u staji (temperatura, vlaga i strujanje zraka) određivani su svakodnevno dva puta dnevno i to oko 7 i 19 sati, a od hidrometeorološke službe (DHMZ) dobiveni su podaci o temperaturi, vlagi i strujanju zraka klimatskog područja gdje se nalaze objekti za smještaj rasplodnih bikova. Dobiveni rezultati obrađeni su statistički izračunavanjem srednje vrijednosti, standardne devijacije, srednje pogreške srednje vrijednosti i koeficijenta varijabilnosti. Prema dobivenim rezultatima antioksidacijskih pokazatelja stariji bikovi imali su u svim godišnjim dobima značajno veću aktivnost SeGSH-Px u krvnom serumu od mlađih. Prateći prooksidacijske procese s obzirom na starost bikova, kod mlađih bikova su, u odnosu na starije, intenzivniji oksidacijski procesi utvrđeni tijekom ljeta, a kod starijih bikova tijekom jeseni i zime. Prateći navedene pokazatelje tijekom godine dana unutar skupine mlađih bikova najmanja progresivna pokretljivost spermija, kako u nativnom tako i u smrznuto/odmrznutom uzorku sjemena, utvrđena je u ljetnom razdoblju. Istovremeno su i pokazatelji oksidacijskih procesa bili značajno veći u sjemenoj plazmi (TBARS) i spermijima (TBARS i PCC. Prateći navedene pokazatelje unutar skupine starijih bikova pokazatelji oksidacijskih procesa bili su najizraženiji tijekom zimskog razdoblja, kada je utvrđena veća koncentracija TBARS u sjemenoj plazmi i veća koncentracija PCC u sjemenoj plazmi, spermijima i krvnom serumu. Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti da su mlađi bikovi osjetljiviji na povišene ljetne temperature te da su intenzivniji prooksidativni procesi u sjemenoj plazmi i spermijima u konačnici mogli dovesti do smanjene progresivne pokretljivosti spermija i lošije kvalitete sjemena tijekom ljeta. S druge strane, iako se kvaliteta sjemena kod starijih bikova tijekom zime nije značajnije mijenjala, čini se da su stariji bikovi ipak nešto osjetljiviji na hladnije zimske uvjete. S obzirom da u ostalim godišnjim dobima, niti u jednoj skupini bikova, nisu utvrđeni značajniji prooksidacijski procesi kao niti značajnije promjene kvalitete sjemena, može se također pretpostaviti kako su antioksidansi prisutni u sjemenoj plazmi, spermijima i krvnom serumu zajedničkim djelovanjem pružali dostatnu zaštitu.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Veterinarska medicinaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
053-0531854-1866 - Antioksidansi u očuvanju zdravlja životinja i kvalitete animalnih namirnica (Suzana Milinković-Tur, )

Ustanove
Veterinarski fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Ivanka Majić, (234316)