Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 516246

"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999)


"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011 (zbornik)


CROSBI ID: 516246 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999)
("I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999))

Urednik/ci
Galović, Tomislav

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Uredničke knjige, zbornik, znanstvena

Izdavač
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica

Grad
Malinska – Rijeka – Zagreb

Godina
2011

Stranica
844

ISBN
978-953-6106-90-5

Ključne riječi
Vita opusque; Ars historiaque; Slavistica et Croatistica; Epigraphica glagolitica Fučićiana; Ethnographica et alia; Scientiae auxiliares historiae

Sažetak
Sadržaj / Contents Radoslav Katičić Meštru Branku na spomen (umjesto predgovora) 13 In Memory of Master Branko (instead of a preface) Tomislav Galović Uvodna riječ na otvorenju skupa 23 Introductory Remarks at the Conference Opening Pozdravni govori na otvorenju skupa / Welcoming remarks at the conference opening Akademik Igor FiskovićĆ 33 • Prof. dr. sc. Milan Pelc 34 • Doc. dr. sc. Slavko Sslišković 35 • Prof. dr. sc. Milan Mihaljević 36 • Mr. sc. Orietta Lubiana 37 • Fra Bonaventura Duda 38 • Mons. dr. sc. Mile Bogović 38 • Goran Crnković, prof. 39 • Mr. sc. Tatjana Statin 40 • Dr. Milan Radić 41 • Mons. Nikola Radć 41 • Anton Spicijarić 42 • VITA OPUSQUE Tonko Maroević Zemlja prohodana, baština protumačena: hermeneutički rasponi Branka Fučića 45 Land Trodden, Heritage Interpreted: the Hermeneutic Expanses of Branko Fučić Josip Bratulić Biografija ili životopis – moje uspomene na Branka Fučića (fragmenti) 51 Biography or Curriculum Vitae – My Memories of Branko Fučić (Fragments) Anđelko Badurina Branko, Porat, Istra i ja 59 Branko, Porat, Istria and I Stjepan Damjanović Fučićevi Glagoljski natpisi 63 Fučićs Glagolitische Inschriften 6 Franjo Šanjek Branko Fučić – počasni doktor Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1983. – 1985.) 71 Branko Fučić – Honorary Doctor of the Catholic Theological Faculty of the University of Zagreb (1983–1985) Marijan Jurčević Branko Fučić, prijatelj i kršćanin 75 Branko Fučić as a Friend and Christian Anton Bozanić Posadašnjenje povijesnih događanja i vjersko-teološka sastavnica u Fučićevoj izgovorenoj i pisanoj riječi 83 The Contemporary Evocation of Historical Events and Religious/Theological Components in Fučić’s Lectures and Writings Adalbert Rebić Suradnja Branka Fučića s »Kršćanskom sadašnjošću« 87 Branko Fučić and the »Kršćanska sadašnjost« Publishing Company Orietta Lubiana Akademik Branko Fučić i Izložba glagoljice u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci 93 Academician Branko Fučić and the Glagolitic Script Exhibition at the University of Rijeka Library Dobroslava Lucija Mlakić Akademik Branko Fučić i Družba sestara Presvetog Srca Isusova u Rijeci 99 L’Accademico Branko Fučić e l’Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù Anton Barbiš Kršćanski nazori Branka Fučića 105 The Christian Thought of Branko Fučić Franjo Emanuel Hoško Branko Fučić i »ljevica« Hrvatskoga katoličkog pokreta 109 Branko Fučić and the »Left« of the Croatian Catholic Movement Gordana Gržetić O. Vinko Fugošić i Branko Fučić – kako je rivalstvo postalo prijateljstvo... (nepoznat detalj iz života akademika Branka Fučića) 123 Fr. Vinko Fugošić and Branko Fučić: How Rivalry Became Friendship… (Unknown Detail from the Life of Academician Branko Fučić) Marija Stela Filipović Branko Fučić i crtice iz njegova »Koordinatnog sistema« 129 Branko Fučić und Umrisse seines Koordinatensystems Jadran Zalokar Branko Fučić – pjesnikujući l’uomo universale 135 Branko Fučić a Poet – l’uomo universale 7 Milana Međimorec Gaštronomija grišnoga fra Karla z Dubašnice 139 The Gastronomy of the Sinful Friar Karlo Josip Žgaljić Otok Krk u Fučićevu životu i stvaralačkom opusu 151 Die Insel Krk im Fučić kreativem Werk Ivan Botica – Tomislav Galović Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića 161 From Work on the Comprehensive Bibliography of Branko Fučić’s Writings ARS HISTORIAQUE Alenka Klemenc »Habemus artificem!« (Iz pisem Branka Fučića Francetu Steletu) 177 “Habemus artificem!” (From Branko Fučić’s Correspondence to France Stele) / »Habemus artificem!« (iz pisama Branka Fučića Franceu Stelèu) Klara Buršić-Matijašić Prapovijest u radu i djelima Branka Fučića 203 La preistoria nell’attività e nelle opere di Branko Fučić Pavuša Vežić Tri romanička trikonhosa 213 Three Romanesque Triconchoi Marijan Bradanović Graditeljstvo Dubašnice u razdoblju renesanse 231 The Architecture of Dubašnica During the Renaissance Petar Runje Crtice iz kasnosrednjovjekovne povijesti Fučićeva rodnog kraja – Dubašnice 259 Sketches from the Late Medieval History of Fučić’s Birthplace – Dubašnica Janez Höfler Grafične predloge v srednjeveškem stenskem slikarstvu Istre 265 Graphische Vorlagen in der mittelalterlichen Wandmalerei Istriens / Grafički predlošci u srednjovjekovnom zidnom slikarstvu Istre Nikolina Maraković Zidne slike u crkvi sv. Martina u Svetom Lovreču (Istra): nove spoznaje na tragu Fučićevih opažanja 281 Wall Paintings in the Church of St. Martin in Sveti Lovreč (Istria): New Insights in the Follow-Up of Fučić’s Observations Radovan Oštrić Otkrivanje zidnih slika u crkvi sv. Prima i Felicijana u Čirkotima kod Završja 317 The Discovery of Frescoes in the Church of Sts. Primus and Felician in Čirkoti at Završje 8 Dolores Oštrić »Judin poljubac« u crkvi sv. Prima i Felicijana u Čirkotima 323 Le baiser de Judas, la fresque dans l’église de St. Primus et Felician à Čirkoti Milan Pelc »Insipiens« iz Berma i poganska simbolika u srednjovjekovnoj kršćanskoj ikonografiji – hrvatski primjeri 337 »Insipiens« aus Beram und heidnische Symbolik in der mittelalterlichen christlichen Ikonographie Kroatiens Marija-Ana Dürrigl Crkva sv. Marije u Bermu – etičko i retoričko »čitanje« fresaka 355 The Church of St Mary in Beram – Ethical and Rhetorical »Reading« of Frescoes Željko Bistrović Zidne slike u crkvi sv. Marije na Božjem Polju kraj Vižinade 365 Wall Paintings of the Blessed Virgin Mary in Božje Polje at Vižinada Marina Vicelja-Matijašić Branko Fučić i ikonografija: prozorska ruža na župnoj crkvi Marijina Uznesenja u Omišlju 375 Branko Fučić and Iconography: Rose-Window on Parish Church of Mary’s Assumption in Omišalj SLAVISTICA ET CROATISTICA Sanja Zubčić Miscellanea philologica minora u djelu Branka Fučića 393 Miscellanea Philologica Minora in the Work of Branko Fučić Milan Mihaljević – Sandra Sudec Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita 407 Linguistic Features of the Croatian-Glagolitic Inscriptions and Graffiti Amir Kapetanović Morfosintaktička obilježja, gramatičko i obavijesno ustrojstvo najstarijih hrvatskih glagoljičnih epigrafskih spomenika (XI. − XV. st.) 425 Morphosyntactic Features, Grammatical and Information (Thematic) Structure of the Earliest Croatian Epigraphic Glagolitic Texts (11th – 15th Century) 9 Маргарет Димитрова Форми на собствени имена в глаголическите надписи, издадени от Бранко Фучич, и в литургически хърватски глаголически ръкописи 435 Forms of Proper Names in Branko Fučić’s Inscription and Graffiti Material and in Liturgical Manuscripts / Oblici osobnih imena u Fučićevim Glagoljskim natpisima i liturgijskim rukopisima Johannes Reinhart Biblijski citati na hrvatskoglagoljskim natpisima 445 Bibelzitate auf kroatisch-glagolitischen Inschriften Olga Akimova Glagoljski kulturno-povijesni mitologemi u europskom kontekstu 457 Глаголические культурно-исторические мифологемы в европейском контексте Vesna Badurina-Stipčević Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti 467 The Legend of St. Anthony the Abbot (‘St. Anthony of the Piglets’) in Croatian Glagolitic Literature Анатолий А. Турилов Новые атрибуции хорватских глаголических почерков XIII – XV вв. 475 New Attributions of Croatian Glagolitic Scribal Hands from 13th to 15th Centuries / Nove atribucije hrvatskoglagoljskih pisarskih ruku XIII. – XV. stoljeća Аксиния Джурова Между религиозната ортодоксалност и магията (oще веднъж за функцията на свитъка след xiv в.) 483 Entre l’orthodoxie religieuse et la magie (La fonction du rouleau après le XIVe s.) / Između religiozne ortodoksnosti i magije ( funkcija svitka nakon 14. stoljeća) Marinka Šimić Kajkavski utjecaj u 2. novljanskome brevijaru 501 The Kajkavian Influence in the Second Breviary from Novi Marko Rimac – Ivan Botica Hrvatska ćirilica u glagoljskim matičnim knjigama zapadno od Krke 521 Croatian Cyrillic Script in Glagolitic Registers of Births West of Krka Светлана O. Вялова Еще одна глаголическая рукопись хорватского писца Юрая Чернича? 551 One More Glagolitic Manuscript by the Croatian Scribe Juraj Černić? / Još jedan glagoljski rukopis hrvatskoga pisca Jurja Černića? 10 Anica Vlašić-Anić Kukuljevićev glagoljski epitaf »Zahvalni sin svome otcu« 561 Kukuljević’s Glagolitic Epitaph of the »Grateful Son to His Father« Jasna Vince Transliteriranje hrvatske glagoljice 581 Transliterating Croatian Glagolitic into Latin Script EPIGRAPHICA GLAGOLITICA FUČIĆIANA Anica Nazor Doprinos Branka Fučića istraživanju glagoljskih natpisa 599 The Contribution of Branko Fučić to the Research of Glagolitic Inscriptions Tanja Kuštović – Boris Kuzmić Branko Fučić i Bašćanska ploča 615 Branko Fučić and The Baška Tablet Mateo Žagar Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića 621 Palaeographic Determinants of Glagolitic Epigraphy in Branko Fučić’s Scholarly Work Vladimir Sokol Posljednji otkriveni glagoljski natpisi u Vinodolu i nastanak hrvatske ćirilice i tzv. Crkve bosanske 627 Last Discovered Glagolitic Inscriptions in Vinodol and the Emergence of Croatian Cyrillic Script and the So-Called Bosnian Church Lada Prister Doprinos Branka Fučića istraživanju crteža – grafita na kamenim spomenicima u kontinentalnom dijelu Hrvatske 641 Branko Fučić’s Contribution to the Research of Graffiti- Drawings on Stone Monuments in Continental Part of Croatia Blaženka Ljubović Doprinos akademika Branka Fučića proučavanju glagoljske baštine grada Senja 649 The Contribution of Branko Fučić to the Study of the Glagolitic Heritage of the City of Senj Václav Čermák Branko Fučić a Staroměstský kámen 659 Branko Fučić and the Stone Fragment from Staré Město / Branko Fučić i kameni fragment iz Starog Města 11 ETHNOGRAPHICA ET ALIA Jelka Vince Pallua Bio sam terenac, pješak, istraživač starina – etnološka sastavnica Fučićevih istraživanja 667 I Was the Field Worker, Pedestrian, Antiques Researcher – the Ethnological Component of Fučić’s Research Antonija Zaradija Kiš Brankov bestijarij Terrae incognitae 675 Branko’s Bestiary in Terra Incognita Maja Pasarić Višeslojna kulturološka predodžba ovce u putopisu Apsyrtides Branka Fučića 693 The Multilayered Culturological Notion of Sheep in Branko Fučić’s Travelogue »Apsyrtides« Evelina Rudan Kapec Fučićev Jure ki načinja ruke i krsnik kao iscjelitelj 709 Fučićs Jure ki načinja ruke oder Krsnik als Heiler Vinko Kovačić Jezik Grdoselske kronike i Fučićeva prijevodna rješenja 727 La lingua della Cronaca di Grdosel e le soluzioni traduttive di Fučić SCIENTIAE AUXILIARES HISTORIAE ET ALIA Mirjana Matijević Sokol Latinska epigrafija otoka Krka od IX. do XII. stoljeća. Prilog kontekstualizaciji novopronađenog natpisa u gradu Krku 739 Latin Epigraphy on the Island of Krk from 9th to 12th Century. A Contribution to the Contextualization of the Newly Found Inscription in Krk Franjo Velčić Heraldičko stvaralaštvo Branka Fučića 759 La creazione araldica di Branko Fučić Damir Sabalić Inventarizacija staroga knjižnog fonda u samostanskim knjižnicama na Kvarneru 771 Inventorying the Antique Books in the Monastic Libraries of Kvarner Darko Žubrinić Putokazi Branka Fučića 779 Sign-Posts of Branko Fučić 12 PRILOZI / CONTRIBUTIONS RASPORED RADA Raspored rada Međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja do 1. veljače 2009. / Schedule of Proceedings for the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920–1999) – “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić”, Malinska, Dubašnica, Island of Krk, 30 January – 1 February 2009 795 KRONIKA Kronika Međunarodnoga interdisciplinarnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) – „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“ / Record of Proceedings of the International and Interdisciplinary Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920–1999) – “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” (Tomislav Galović – Perica Dujmović) 807 KAZALO Kazalo osobnih i zemljopisnih imena / Index of Proper and Geographical Names

Izvorni jezik
Hrvatski, engleski

Znanstvena područja
PovijestPOVEZANOST RADA


Projekti:
130-1300620-0641 - MONUMENTA MEDIAEVALIA VARIA (SREDNJOVJEKOVNI POVIJESNI SPOMENICI) (Budak, Neven, MZOS ) ( POIROT)

Ustanove:
Filozofski fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Tomislav Galović (urednik)


Citiraj ovu publikaciju

"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica, 2011 (zbornik)
Galović, T. (ur.) (2011) "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999). Malinska – Rijeka – Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica, Općina Malinska-Dubašnica.
@book{book, editor = {Galovi\'{c}, T.}, year = {2011}, pages = {844}, keywords = {Vita opusque, Ars historiaque, Slavistica et Croatistica, Epigraphica glagolitica Fu\v{c}i\'{c}iana, Ethnographica et alia, Scientiae auxiliares historiae}, isbn = {978-953-6106-90-5}, title = {"Az gri\v{s}ni diak Branko pridivkom Fu\v{c}i\'{c}" : Radovi me\djunarodnoga znanstvenog skupa o \v{z}ivotu i djelu akademika Branka Fu\v{c}i\'{c}a (1920. – 1999.) = "I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fu\v{c}i\'{c}" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fu\v{c}i\'{c} (1920-1999)}, keyword = {Vita opusque, Ars historiaque, Slavistica et Croatistica, Epigraphica glagolitica Fu\v{c}i\'{c}iana, Ethnographica et alia, Scientiae auxiliares historiae}, publisher = {Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katoli\v{c}ki bogoslovni fakultet Sveu\v{c}ili\v{s}ta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveu\v{c}ili\v{s}na knji\v{z}nica, Op\'{c}ina Malinska-Duba\v{s}nica}, publisherplace = {Malinska – Rijeka – Zagreb} }
@book{book, editor = {Galovi\'{c}, T.}, year = {2011}, pages = {844}, keywords = {Vita opusque, Ars historiaque, Slavistica et Croatistica, Epigraphica glagolitica Fu\v{c}i\'{c}iana, Ethnographica et alia, Scientiae auxiliares historiae}, isbn = {978-953-6106-90-5}, title = {"I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fu\v{c}i\'{c}" : Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fu\v{c}i\'{c} (1920-1999)}, keyword = {Vita opusque, Ars historiaque, Slavistica et Croatistica, Epigraphica glagolitica Fu\v{c}i\'{c}iana, Ethnographica et alia, Scientiae auxiliares historiae}, publisher = {Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katoli\v{c}ki bogoslovni fakultet Sveu\v{c}ili\v{s}ta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveu\v{c}ili\v{s}na knji\v{z}nica, Op\'{c}ina Malinska-Duba\v{s}nica}, publisherplace = {Malinska – Rijeka – Zagreb} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font