Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 499477

Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica


Banovac, Boris; Boneta, Željko
Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica // Revija za sociologiju, 37 (2006), 1/2; 21-46 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica
(Ethnic Distance and Social (Dis)Integration of Local Communities)

Autori
Banovac, Boris ; Boneta, Željko

Izvornik
Revija za sociologiju (0350-154X) 37 (2006), 1/2; 21-46

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Socijalna integracija; etnicitet; etnička distanca; regije; elite
(Social integration; ethnicity; ethnic distance; regions; elites)

Sažetak
Za razliku od većine dosadašnjih istraživanja etničke distance provedenih u Hrvatskoj distance autori u radu polaze od opće pretpostavke o povezanosti obrazaca međuetničkih odnosa i lokalne razine društvenosti. Prvi dio rada predstavlja razradu teorijskog okvira istraživanja pri čemu je pažnja usmjerena na dva teorijska koncepta: koncept socijalne integracije i koncept identiteta. Probleme društvene integracije u Hrvatskoj potrebno je smjestiti u kontekst kasne modernizacije čime rasprava biva uvučena u međuigru lokalnog nacionalnog i nadnacionalnog. U uvodnom dijelu razmatraju se problemi društvene integracije u perspektivi dviju suprotstavljenih, ali relevantnih teorijskih pristupa: Tourenove teorije socijalnih pokreta i neo-strukturalizma S. Eisenstadta. Svaki na svoj način, jedan i drugi pristup naglašavaju sve veći utjecaj društvenih elita u strukturiranju odnosa u društvima kasne modernizacije. Drugi koncept kojim se bavi rad predstavlja etnicitet. Pregled teorijskih pristupa pojmu etniciteta ukazuje na višeznačnost pojma, ali i pojava etniciteta. Riječ je o višedimenzionalnoj pojavi koja ima istodobno predmoderne i moderne aspekte, može biti u funkciji dominacije, ali ima i emancipacijske potencijale, izraz je strukturalnih grupnih obilježja ali djeluje kao izrazito dinamička kategorija. Etnicitet se pojavljuje u toliko različitih oblika da pojedini autori postavljaju pitanje da li se uopće radi o istoj pojavi. Upravo ova raznolikost etničkog predstavlja glavni interpretativni okvir unutar kojeg autori rada objašnjavaju različitosti obrazaca etničke distance koji su utvrđeni u istraživanju. Anketno istraživanje je provedeno u svibnju 2005.godine na području tri hrvatske regije: Istre like i Gorskog kotara. Istraživanjem je potvrđena hipoteza o različitim obrascima etničke distance. Dovodeći u vezu teorijski okvir naznačen u prvom dijelu rada s rezultatima empirijskog istraživanja, autori u zaključku ukazuju na glavne društvenih aktera koji usmjeravaju procese konstrukcije i rekonstrukcije lokalnih zajednica.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
SociologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
0115018

Ustanove
Pravni fakultet, Rijeka

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI


Uključenost u ostale bibliografske baze podataka:


  • Linguistics Abstracts
  • Sociological Abstracts
  • Worldwide Political Science Abstracts
  • Linguistics and Language Behavior Abstracts
  • DARE Social Science Periodicals Databank
  • UNESCO Paris
  • Linguistics