Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 497692

Utjecaj polifenolnog ekstrakta maslinovog ulja na antioksidacijski status tijekom regeneracije jetre u miša


Marinić, Jelena
Utjecaj polifenolnog ekstrakta maslinovog ulja na antioksidacijski status tijekom regeneracije jetre u miša 2010., doktorska disertacija, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb


Naslov
Utjecaj polifenolnog ekstrakta maslinovog ulja na antioksidacijski status tijekom regeneracije jetre u miša
(Effect of olive oil polyphenolic extract on antioxidant status during liver regeneration in mice)

Autori
Marinić, Jelena

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
28.12

Godina
2010

Stranica
180

Mentor
Milin, Čedomila

Ključne riječi
Antioksidacijski enzimi; Citokini; Glutation; Maslinovo ulje; polifenoli; Regeneracija jetre; djelomična hepatektomija; Transkripcijski čimbenici; Nrf2; NF-κB
(Antioxidant enzymes; Cytokines; Glutathione; Olive oil; polyphenols; Liver regeneration; partial hepatectomy; Transcriptional factors; Nrf2; NF-κB)

Sažetak
Polifenolni sastojci su skupina neesencijalnih, biološki aktivnih biljnih komponenti koje, pored izravne antioksidacijske aktivnosti, odlikuje mogućnost utjecaja na ekspresiju gena koji reguliraju transkripciju enzima induciranih oksidacijskom stresom, važnih za tijek rasta i reparacije tkiva. Stoga je u ovom radu ispitan utjecaj predtretmana ekstraktom polifenola maslinovog ulja (PFE), na obrazac ekspresije transkripcijskog faktora Nrf2 (engl. transcripton factor nuclear factor-erythroid 2-related factor 2) i jezgrinog faktora kapa B (NF-κB) na genskoj razini te prateći odgovor enzimskih i neenzimskih antioksidanasa tijekom različitih vremenskih intervala regeneracije jetre potaknute jednotrećinskom hepatektomijom (pHx) u miša. Budući se aktivacijom NF-κB potiče sinteza i lučenje citokina koji podržavaju reparacijski proces kompenzacijske hiperplazije, ispitana je i promjena njihove koncentracije tijekom regeneracije jetre. Postavljeni ciljevi pratili su se u skupini miševa koji su prethodno pHx tretirani PFE ili fiziološkom otopinom (FO) te skupini intaktnih miševa koji su primali FO ili PFE (kontrola). Promjena transkripcijske aktivnosti Nrf2, NF-κB, superoksid-dizmutaza-2 (SOD2), hem-oksigenaza-1 (HO-1) gena te gena koji kodira katalitičku podjedinicu γ-glutamil-cistein-sintetaze (GCSc) utvrđena je u tkivu jetre kvantitativnom lančanom reakcijom polimerazom u stvarnom vremenu. Promjene u antioksidacijskom odgovoru ustanovljene su određivanjem tkivne koncentracije ukupnog glutationa te aktivnosti antioksidacijskih enzima, superoksid-dizmutaze (SOD), katalaze (KAT), glutation-peroksidaze (GPx) i glutation-reduktaze (GR). Razina citokina pratila se mjerenjem koncentracije faktora tumorske nekroze alfa (TNFα) i interleukina-6 (IL-6) u serumu. Kompenzacijski rast jetre procijenjen je izračunavanjem relativne mase jetre. Tretman polifenolima uvjetovao je izrazit pad koncentracije ukupnog glutationa u prvim satima regeneracije jetre i nije se odrazio na kapacitet obnavljanja ovog neenzimskog antioksidansa posredstvom GR, kakav se zapaža u netretiranoj skupini, ali je u odnosu na ovu skupinu umanjio opseg njegovog korištenja djelovanjem GPx. Premda međudjelovanja između polifenola i glutationa ukazuju na povećanje oksidacijskih procesa u regenerirajućoj jetri, polifenolima je potaknuta značajno viša aktivnost SOD i KAT u odnosu na netretiranu skupinu, prije svega u periodima koji su praćeni iscrpljivanjem staničnih zaliha glutationa. Ujedno, polifenolima je potaknuta viša razina ekspresija Nrf2 i NF-κB transkripcijskih faktora u odnosu na kontrolnu i netretiranu skupinu. Pri tome je indukcija ekspresije ovih središnjih posrednika stresnog odgovora ostvarena u svim vremenskim intervalima, izuzev one za NF-κB u 48. satu. Povećana transkripcijska aktivnosti Nrf2 rezultirala je porastom razine transkripta GCSc gena u polifenolima tretiranoj skupini, što prati inicijalno viša koncentracija glutationa u odnosu na netretiranu skupinu te porast njegove koncentracije u kasnijoj fazi reparacijskog rasta. Istovremeno s indukcijom Nrf2 gena, polifenolima je potaknuta ekspresija HO-1 gena kojom se osigurava dodatna citoprotekciju od neuravnoteženog stvaranja slobodnih radikala. Unatoč supresiji Nrf2, i u netretiranoj skupini uočen je porast razine transkripta HO-1 i GCSc gena, iako niži u odnosu na onaj potaknut polifenolima, i to u periodima koji odgovaraju porastu transkripcijske aktivnosti NF-κB. Osim toga, tretman polifenolima potaknuo je višu razinu ekspresije antiapoptotskog SOD2 gena, u vremenskim intervalima koji se podudaruju s indukcijom NF-κB u ovoj skupini te supresijom SOD2 gena u netretiranoj skupini. Unatoč indukciji NF-κB, tretman polifenolima spriječio je porast razine TNFα i IL-6 u serumu, kakav je zapažen u netretiranoj skupini tijekom ranog perioda reparacijskog rasta, ali ovakva djelovanja polifenola nisu narušila regeneracijsku sposobnost jetre, budući je intezitet te regeneracije u tretiranoj skupini u svim vremenskim intervalima viši u odnosu na netretiranu skupinu. Indukcija aktivnosti antioksidacijskih enzima te poticanje biosinteze glutationa nakon predtretmana polifenolima, jednako kao i porast ekspresije gena adaptivnog stresnog odgovora, ukazuju na ulogu ovih sastojaka u dijelu signalnog puta koji upravlja antioksidacijskim odgovorom stanice u hepatocelularnim oštećenjima i kompenzacijskoj hiperplaziji kao reparacijskom procesu, pružajući mogućnost neinvazivnog terapijskog djelovanja na proces cijeljenja tkiva.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Prehrambena tehnologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
062-0621341-0061 - Masne kiseline i polifenoli u regeneraciji i reparaciji tkiva. (Čedomila Milin, )

Ustanove
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb,
Medicinski fakultet, Rijeka

Autor s matičnim brojem:
Jelena Marinić, (270274)