Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 491432

Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću


Jakovljević, Tamara; Pánczél, Gabor; Manninger, Miklós; Potočić, Nenad; Seletković, Ivan; Dubravac, Tomislav; Gradečki-Poštenjak, Marija
Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću // Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 134 (2010), 7-8; 361-1 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Lišće obične bukve (Fagus sylvatica L.), referentni uzorak ICPforesta za međulaboratorijske usporedbe i njegova primjenjivost za određivanje ukupnog dušika i ugljika u lišću
(Beech Leaves (Fagus Sylvatica L.), Reference Sample of ICPForests and itsApplicability in Determination of Total Nitrogen and Carbon in Leaves)

Autori
Jakovljević, Tamara ; Pánczél, Gabor ; Manninger, Miklós ; Potočić, Nenad ; Seletković, Ivan ; Dubravac, Tomislav ; Gradečki-Poštenjak, Marija

Izvornik
Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva (0373-1332) 134 (2010), 7-8; 361-1

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
CNS 2000; EA 300; elementarni analizator; ICP Forests; lišće obične bukve; međulaboratorijske usporedbe; referentni uzorak; ukupni dušik; ugljik
(CNS 2000; common beech leaves; EA 300; elemental analyser; ICP Forests; interlaboratory testing; reference sample; total nitrogen; carbon)

Sažetak
U sklopu Međunarodnog programa za procjenu i praćenje utjecaja zračnog onečišćenja na šume (ICP Forests) provode se stalna istraživanja kemijskih metoda ispitivanja lišća i iglica s ploha intenzivnog motrenja. Hrvatska sudjeluje sa 7 ICP ploha tipičnih šumskih zajednica. Kako bi se mogla pratiti pouzdanost primijenjenih metoda u laboratorijskim analizama i osiguranje kvalitete rezultata, organiziraju se svake godine međulaboratorijske usporedbe na uzorcima pripremljenim u laboratorijima zemalja koje su uključene u ICP Forests program.Hrvatski šumarski institut pripremio je lišće obične bukve za potrebe programa, koje se sada koristi i kao laboratorijski referentni materijal.U ovom radu napravljena je međulaboratorijska usporedba i ispitana ponovljivost i obnovljivost između mjernih rezultata određivanja ukupnog dušika i ugljika u referentom lišću obične bukve, na elementarnom analizatoru CNS 2000 u laboratoriju Hrvatskog šumarskog instituta i na elementarnom analizatoru EA 300 u laboratoriju Mađarskog šumarskog instituta, uključenim u ICP Forests program. Statistička analiza obuhvaćala je usporedni prikaz mjernih rezultata hrvatske metode (Metoda A) i mađarske metode (Metoda B), deskriptivnu statistiku za obje metode, F test za testirane razlike između varijanci obje metode, regresijsku analiza, t-test za zavisne uzorke, Boxplot dijagrame i kontrolne karte ponovljivosti metode B. Iz usporednih prikaza rezultata vidljivo je da postoje velike oscilacije rezultata Metode B za dušik i da neki rezultati prelaze gornju specifikacijsku granicu. Za ugljik, metoda B daje veće vrijednosti od metode A, ali one su unutar specifikacijskih granica i manje su varijacije u odnosu na metodu A (Slika 2.) F prelazi kritičnu vrijednost, ali varijanca metode A je manja od varijance metode B. Stoga je metoda A preciznija. Za ugljik, izračunati F prelazi kritičnu vrijednost.Varijanca metode A je značajno veća od metode B s 95 % vjerojatnošću (Tablica 5). Regresijskom analizom dobiveni koeficjenti korelacije r za metode određivanja dušika i ugljika (Tablica 6) govore o srednje pozitivnoj povezanosti. T-Testom (Tablica 7) je potvrđeno, da rezultati dobiveni dvjema metodama za određivanje ukupnog dušika i ugljika uz razinu pouzdanosti od 95 % su značajno različiti. Kontrolni grafikon za dušik Metode B pokazuje razliku u ponovljivosti mjerenja i više od 30 % rezultata nalazi se izvan specifikacijskih granica (Slika 4.). Ponovljivost rezultata ugljika je dobra. Kemijske analiza lišća ograničene su za izbor instrumenata i metoda za određivanje pojedinih elemenata, stoga ovakva testiranja potvrđuju bolju primjenjivost elementarnih analizatora, kao što je CNS 2000 od EA 300 za određivanje dušika i ugljika zbog specifičnosti uzoraka.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
ŠumarstvoPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
024-0000000-3505 - Prirodna obnova kao temeljni čimbenik potrajnosti šumskih ekosustava (Tomislav Dubravac, )
024-0242049-2103 - Šumska staniša u uvjetima izloženosti štetnim utjecajima i klimatskim promjenama (Boris Vrbek, )
024-0242108-2099 - Oplemenjivanje i šumsko sjemenarstvo (Mladen Ivanković, )
024-0682041-2098 - Očuvanje stabilnosti i produktivne sposobnosti šumskih kultura (Sanja Perić, )

Ustanove
Hrvatski šumarski institut, Jastrebarsko

Časopis indeksira:


 • Web of Science Core Collection (WoSCC)
  • Science Citation Index Expanded (SCI-EXP)
  • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
 • Scopus


Uključenost u ostale bibliografske baze podataka:


 • AGRICOLA
 • CAB Abstracts
 • Geobase
 • Forestry Abstracts
 • SCOPUS
 • Pascal
 • Hrčak