Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 471114

Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja


Greblo, Zrinka; Gruić, Igor; Ohnjec, Katarina; Segedi, Ivan; Pedišić, Željko
Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja // Društvena istraživanja, 20 (2011), 3 (113); 771-792 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja
(Development of a questionnaire for the assessment of perceived legitimacy of unsportsmanlike behavior)

Autori
Greblo, Zrinka ; Gruić, Igor ; Ohnjec, Katarina ; Segedi, Ivan ; Pedišić, Željko

Izvornik
Društvena istraživanja (1330-0288) 20 (2011), 3 (113); 771-792

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Nesportsko ponašanje; sport; agresivnost; varanje
(Unsportsmanlike behavior; sport; aggression; cheating)

Sažetak
Cilj rada bio je konstruirati upitnik za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja, utvrditi njegove mjerne karakteristike, te provjeriti teorijske pretpostavke o relacijama percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja sa spolom, sportskim stažom i rangom natjecanja. Konstruirani upitnik sadrži 14 čestica koje opisuju specifična nesportska ponašanja iz kategorija fizičke agresije, verbalne agresije i varanja, a zadatak sudionika je da na Likertovoj skali od 5 stupnjeva procijeni prihvatljivost opisanog ponašanja. Stupanj percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja može se interpretirati analizom odgovora na pojedine čestice upitnika, putem rezultata na subskalama Legitimnost težih prekršaja, Legitimnost lakših prekršaja i Legitimnost verbalne agresije ili putem ukupnog rezultata. Mjerna svojstva upitnika utvrđena su na uzorku od 251 studenta Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Komponentnim modelom faktorske analize, pri čemu je korišten Guttman-Kaiserov kriterij za redukciju broja glavnih komponenata i Oblimin rotacija s Kaiserovom normalizacijom, utvrđena je jednostavna i semantički interpretabilna faktorska struktura. Cronbachov koeficijent pouzdanosti kretao se od 0, 77-0, 86, a test-retest pouzdanost od 0, 67-0, 85. Serijom multiplih regresijskih analiza utvrđena je različita povezanost spola, sportskog staža i ranga natjecanja s pojedinim subskalama upitnika. Rezultati istraživanja ukazuju da konstruirani upitnik ima zadovoljavajuća mjerna svojstva te da se može koristiti za procjenu percipirane legitimnosti težih prekršaja, lakših prekršaja i verbalne agresije u sportu.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Psihologija, PedagogijaPOVEZANOST RADA


Časopis indeksira:


  • Current Contents Connect (CCC)
  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • Social Science Citation Index (SSCI)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
  • Scopus