Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 469775

Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije - studija -


Prlić, Ivica; Surić Mihić, Marija; Meštrović, Tomislav; Macan, Jelena
Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije - studija -, 2009. (ekspertiza).


Naslov
Procjena potencijalnih rizika od mogućeg ozračivanja okoliša i pućanstva neionizirajućim zračenjem s obzirom na planirano povečanje broja antenskih stupova pokretne telefonije na području Primorsko - goranske županije - studija -
(Possible exposure hazard from nonionizing radiation to environment and population arising from antenna mounted at additional mobile telecomunication masts - regional to Primorsko Goranska County)

Autori
Prlić, Ivica ; Surić Mihić, Marija ; Meštrović, Tomislav ; Macan, Jelena

Izvornik
CD - Primorsko Goranska Županija

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, ekspertiza

Godina
2009

Ključne riječi
Pokretne telekomunikacije; bazna stanica; EM zračenje; SAR
(Mobile telecommunications; base station; EM radiation; SAR)

Sažetak
Temeljem Zakona o elektroničkim komunikacijama - Narodne novine RH 73/08, a posebno, temeljem članaka 3. i 4. navedenog zakona, Republika Hrvatska se obvezuje svojim građanima osigurati temeljnu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu . Od posebnog interesa javnosti su građevine antenskih stupova tj. sustavi antena na njima koji emitiraju radiofrekvencijski signal potreban za normalan i nesmetan rad mobilne radiotelefonije, takozvane «makro» bazne stanice. Odašiljačke antene, bazne stanice, pokretne radiotelefonije podliježu i odredbama Zakona o zaštiti od neionizirajućih zračenja – NN RH 105/99. i pratećih podzakonskih akata. Shodno izrečenom, sačinjeno je ovo ekspertno mišljenje - Studija kako bi doprinijeli usklađivanju interesa različitih korisnika prostora Primorsko-goranske županije (PGŽ), a da pri tome budu ispunjeni svi uvjeti kvalitetne zaštite okoliša, biote i stanovništva od umjetnog neionizirajućeg zračenja koje proizvode antene bazne stanice pokretne radiotelefonije. Studija je cjeloviti dokument koji se ne može upotrijebiti za agrumentiranje provedbe zaštite okoliša i stanovništva od elektromagnetskih neionizirajućih (EM) radiofrekventnih (RF) zračenja niti na kojem drugom mjestu u RH niti od bilo kojeg drugogh izvora neionizirajućih EM zračenja osim odašiljačkih antena baznih stanica na samostojećim antenskim stupovima obrađenih u njemu, a koje su sastavni dio elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezne opreme na teritoriju PGŽ. Studija ne obrađuje izloženost RF EM neionizirajućem zračenju djelatnika profesionalno zaposlenih sa i uz visoko frekventne (VF) radio antene-odašiljače, niti uz bilo koje postojeće izvore neionizirajućih zračenja na bilo kojoj budućoj lokaciji postavljanja samostojećih antenskih stupova u PGŽ.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Fizika, Arhitektura i urbanizam, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Napomena
© Ovo ekspertno mišljenje - Studija utjecaja na okoliš i na stanovništvo PGŽ autorsko je vlasništvo autora, Instituta i Primorsko-goranske Županije. Mišljenje se ne odnosi na bilo koje druge lokacije ili druge antenske sustave pokretne radioptelefonije unutra teritorija RH. Svako neovlašteno korištenje, citiranje i javno objavljivanje dijelova ili cjeline ovog mišljenja nije dozvoljeno bez pismene privole ugovornih vlasnika dokumenta, autora i potpisnika mišljenja ili nadležnog organa uprave kojem je studija upućena radi daljnje obrade i biti će tretirano kao povreda autorskih prava i povreda Zakona o javnom informiranju i tajnosti podataka od značaja za sigurnost RH. Mišljenje je dijelom izrađeno i za potrebe izobrazbe lokalne uprave i stanovništva, pa će stoga javna istupanja, izlaganja i objave u cilju informiranja i izobrazbe stanovništva i ciljanih interesnih skupina biti izvođena uz dopuštenja vlasnika (Primorsko-goranske županije i Instituta) i u opsegu koji osigurava tajnost tehničkih podataka koji su relevantni za sigurnost antenskih sustava. Ukupna baza podataka koji su podloga ovom mišljenju-studiji ostaje u vlasništvu Instituta. Studija je izdana u 6 originala. Jedan original je izrađen i na elektronskom mediju, CD.POVEZANOST RADA


Ustanove
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb