Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 46732

6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda


Raspor, Biserka
6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda // Hrvatska vodoprivreda, 9 (2000), 94/95; 23-24 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)


CROSBI ID: 46732 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda
(6th professional meeting of laboratories accredited for water analysis)

Autori
Raspor, Biserka

Izvornik
Hrvatska vodoprivreda (1330-321X) 9 (2000), 94/95; 23-24

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, prikaz, stručni

Ključne riječi
ovlašteni laboratoriji za ispitivanje voda
(accredited laboratories for water analysis)

Sažetak
Od 23. do 26. svibnja u turističkom naselju Solaris kraj Šibenika održan je 6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda. Nakon trogodišnje stanke obnovljena je dobra tradicija sastanaka, koja je započela 1992. godine, na kojima ovlašteni laboratoriji mogu raspraviti različite teme iz svakodnevne laboratorijske prakse vezane uz ispitivanje voda i primjenu zakonskih propisa. Predstavnici ovlaštenih laboratorija, Državne uprave za vode, Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, Hrvatskih voda te Instituta Ruđer Bošković okupili su se i družili u ugodnom okruženju hotela Ivan. Bilo je nazočno oko 130 sudionika, pretežito iz Hrvatske, dva gosta iz Madžarske (gospođa A. Lengyel-Varga i gospodin J. Kovago) te gost iz Slovenije (gospodin M. Novič). Stručni sastanak organizirali su Državna uprava za vode, Glavni ovlašteni vodnogospodarski laboratorij, Hrvatske vode i Ovlašteni referentni laboratorij (ORL) Instituta Ruđer Bošković. Članovi organizacijskog odbora bili su: Zlatko Ledecki, dipl. ing., dr.sc. Siniša Širac i dr.sc. Biserka Raspor. Tehnički organizator sastanka bila je kongresna turistička agencija Revelin d.o.o. iz Rijeke. Nazočne su uvodno pozdravili ravnatelj Državne uprave za vode gospodin Zorislav Balić, dipl. ing. građ., u ime Hrvatskih voda dr.sc. Siniša Širac, rukovoditelj sektora zaštite voda i mora od onečišćenja, te u ime Instituta Ruđer Bošković dr.sc. Božena Ćosović, predstojnica Zavoda za istraživanje mora i okoliša. Predavanja i rasprave odvijale su se u tri tematske skupine: A) Osiguranje kakvoće rada u ovlaštenim laboratorijima B) Monitoring program (nacionalni i međunarodni) C) Novi zakonski propisi i njihova primjena Izlaganja su pretežito bila usmena a nekoliko radova prikazano je na posteru. Nakon svakog izlaganja provedena je kratka rasprava. Na kraju sastanka održan je okrugli stol sa svrhom da se rasprave preostale nedoumice i definiraju zaključci koji će u pismenom obliku biti dostavljeni sudionicima sastanka. U skladu s programom sastanka održana su sljedeća predavanja: B.Raspor: Uloga referentnog laboratorija u osiguranju kakvoće rada ovlaštenih laboratorija S. Širac: Razvoj sustava Glavnog vodnogospodarskog laboratorija D.Hršak: Osiguranje kakvoće mikrobioloških ispitivanja u prirodnim i otpadnim vodama J. Vržina, V. Schiesl, Z. Šmit, D. Puntarić: Potreba primjene biotestova u zaštiti voda T. Parlić-Risović: Državni nadzor nad mjerilima za koja postoji javno zanimanje za njihovu točnost Š. Cerjan-Stefanović, M. Novič ; L. Ćurković, T. Bolanča: Ionska kromatografija u hrvatskim normama za analizu aniona u vodama M. Novič, M. Prošek, J. Turšič, Š. Cerjan-Stefanović: Uloga kružnih testova za nadzor kvalitete određivanja aniona u vodama pomoću ionske kromatografije D. Hršak: Rezultati poredbenih ispitivanja anionskih tenzida u ovlaštenim laboratorijima T. Jakovčić: Prilog analizi standarda za metale u vodi M. Mihovec-Grdić, D. Dragojević, I. Šimić: Interni laboratorij u međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima S. Širac: Oblikovanje i provedba monitoring programa S. Lulić: Razina radioaktivnosti rijeke Save kao posljedica rada NE Krško A. Barić: Utjecaj otpadnih voda na obalno more- primjer Kaštelanskoga zaljeva I. Ružić, J. Pečar-Ilić: Informatizacija podataka o kvaliteti voda u slivu rijeke Dunav Ž. Ostojić, M. Lukšić: EU direktive – ekološki status voda (rad je pročitala gospođa V. Majtin-Srića) Z. Ledecki: Objava ovlaštenih laboratorija V. Majtin-Srića: Novi podzakonski propisi iz područja zaštite voda od 1997. do danas Lj. Flegar: Tehnički odbor DZNM/TO 147- Kakvoća vode i nove hrvatske norme S. Galjanić: Nacionalna služba za ovlašćivanje-doprinos tehničkom usklađivanju Hrvatske s Europom i svijetom. Na posterima su prikazani radovi: R. Čož-Rakovac, I. Strunjak-Perović, M. Tomec, E. Teskeredžić: Ribe, indikatori kakvoće vode M. Marijanović-Rajčić, T. Jakovčić, A. Senta: Sudjelovanje laboratorija za vode Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" u QualcoDanube međulaboratorijskim poredbenim ispitivanjima V. Pomper, M. Rutalj, D. Majnarić: Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Križevci Lj. Čačić, B. Vuksan, D. Grgesina: Karakteristike otpadnih voda grada i industrije Osijeka M. Čepo, S. Žuvanić: Poredba rezultata mjerenja koncentracije otopljenog kisika u industrijskim otpadnim vodama jodometrijskom i elektrokemijskom metodom Sažetci svih usmenih i posterskih priloga objavljeni su u knjizi sažetaka, a autori su zamoljeni da prirede cjelovite radove za časopis Hrvatska vodoprivreda. Sljedeći problemi potaknuli su intenzivnu raspravu: 1. Povezanost sustava ovlašćivanja laboratorija koji provodi Državna uprava za vode (DUZV) uz stručnu pomoć ORL Instituta Ruđer Bošković sa sustavom koji provodi Nacionalna služba za ovlašćivanje (NSO) pri Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (DZNM). 2. Projekt osnivanja i razvoja Glavnog ovlaštenog vodnogospodarskog laboratorija kao jednog od ovlaštenih laboratorija za ispitivanje voda- sadašnje mogućnosti obavljanja ispitivanja, dinamika i troškovi ostvarivanja tog projekta. 3. Laboratorij koji bi u budućnosti bio ovlašten za ekotoksikološka ispitivanja trebao bi imati razrađene sve one metode koje preporučuje Europska unija za ispitivanje toksičnosti kemijskih tvari na vodene organizme, uključujući i biološku razgradljivost. 4. Za rad u zakonski reguliranom području kao što je zaštita okoliša ovlašteni laboratoriji moraju rabiti ispravna mjerila. Za ispitivanje voda mjerila navedena u članku 9. Pravlnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/97) su: analitičke i tehničke vage, termometri i termostati, konduktometri i pH-metri, laboratorijsko posuđe, brojači za mjerenje radioaktivnosti. 5. U postupku prikupljanja ispitnih rezultata radi informatizacije podataka o kakvoći vode u slivu rijeke Dunav ustanovljeno je da u usporedbi s ostalim državama- sudionicama ovog međunarodnog programa u hrvatskim laboratoriji postoji najveća neujednačenost ispitnih metoda za isti pokazatelj, jer laboratoriji rabe ispitne metode različitog podrijetla, što otežava obradu rezultata. Za provedbu ovog međunarodnog monitoring programa preporučene su pretežito ISO norme. 6. Izražena je potreba da se poveća učestalost međulaboratorijskih poredbenih ispitivanja za ovlaštene laboratorije koji ispituju otpadne i površinske vode, s obzirom na činjenicu da su ovlašteni laboratoriji koji sudjeluju u međunarodnom monitoringu voda u slivu rijeke Dunav obvezni učestalo sudjelovati u provjeri QualcoDanube, koju provodi Vituki iz Budimpešte. U skladu s planom DUZV, ORL Instituta Ruđer Bošković će dovršiti provjeru ispitnih metoda za pokazatelje u površinskoj vodi u skladu s Uredbom o klasifikaciji voda (NN 77/98), nakon čega će biti razrađen plan sljedećeg kruga provjere ispitnih metoda i instrumentalne prikladnosti. U međuvremenu preporučujemo, da laboratoriji na vlastiti poticaj sudjeluju u međunarodnim provjerama stručnosti ("proficiency testing") te da o tome obavijeste DUZV i ORL Instituta Ruđer Bošković, kako bi se uspješno sudjelovanje uzelo u obzir prilikom obnavljanja ovlaštenja ili proširenja ovlaštenja laboratorija. 7. Ustanovljeno je da se sustav osiguranja kakvoće ovlaštenih laboratorija komplementarno izgrađuje u DZNM-u na području normizacije, harmonizacijom ispitnih metoda, te mjeriteljskim nadzorom. Sastavnice kakvoće rada laboratorija za ispitivanje voda ugrađene su u Pravlnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/97) te se predlaže daljnja suradnje DUZV i DZNM na harmonizaciji djelatnosti vezanoj uz ovlašćivanje laboratorija za ispitivanje voda s ciljem da spomenuta tijela državne uprave pomognu ORL-u i onim ovlaštenim laboratorijima koji sudjeluju u monitoringu graničnih vodotoka da pristupe postupku ovlašćivanja putem NSO pri DZNM. 8. U tematskoj skupini o novim zakonskim i podzakonskim aktima diskusija nije završena, jer sastanku nisu bili nazočni djelatnici DUZV koji su sudjelovali u pripremi i predlaganju određenih podzakonskih akata. Upućuje se sudionike sastanka da u pismenom obliku dostave pitanja DUZV vezana uz tu temu. Postavljena su pitanja o mogućim izmjenama Zakona o vodama, o tome da li su ugrađene dostavljene primjedbe u prijedlog Državnog plana za zaštitu voda, te je istaknuta potreba održavanja javne rasprave o podzakonskim aktima prije njihovog objavljivanja.. Nakon višesatnog boravka u polutami predavaonice, sudionici su nagrađeni dobro organiziranim stručnim obilaskom Nacionalnog parka "Krka" i franjevačkog samostana na otočiću Visovac. Uživali su u čarobnom skladu modrozelenih boja, žuboru vode i pjevu ptica te čistom zraku a poneki i u osvježavajućim napitcima. Nakon razgledavanja tih dragulja hrvatske prirodne i kulturne baštine sudionici su uživali u još jednom dragulju, u šibenskoj katedrali sv. Jakoba, i osvjedočili se da je u ranijim razdobljima čovjek bio dio prirode i živio u skladu s njom. Tehničku organizaciju sastanka odlično su proveli djelatnici tvrtke Revelin d.o.o. iz Rijeke. Prigoda je da se još jedanputa zahvalimo tvrtkama koje su u ovim oskudnim vremenima u skladu s mogućnostima potpomogli organizaciju sastanka, a tri tvrtke priredile su u hotelu Ivan prigodnu izložbu. Na kraju ovog prikaza o osobnim utiscima sa 6. stručnog sastanka laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda treba naglasiti da bi održani sastanak trebao označiti početak ponovnih susreta suradnika ovlaštenih laboratorija i tijela državne uprave. Nadamo se da će se nastaviti tradicija održavanja sastanka jedanputa godišnje s ciljem da se poboljša protok informacija i razmjena mišljenja između DUZV i ovlaštenih laboratorija, da se iznesu različitosti, nedostaci ali i pohvale te da unatoč razlikama u mišljenju uljudno i stručno raspravimo nedostatke sa svrhom da se rad u ovlaštenim laboratorijima odvija u skladu s hrvatskim normama, te da ispitni rezultati budu pouzdani. I zato Vas pozivamo, ako imate prijedlog o temi koja bi bila zanimljiva suradnicima ovlaštenih laboratorija da ju dostavite u pisanom obliku kako bi ju uvrstili u program 7. stručnog sastanka ovlaštenih laboratorija.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
KemijaPOVEZANOST RADA


Projekti:
00981511

Ustanove:
Institut "Ruđer Bošković", Zagreb

Profili:

Avatar Url Biserka Raspor (autor)


Citiraj ovu publikaciju:

Raspor, Biserka
6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda // Hrvatska vodoprivreda, 9 (2000), 94/95; 23-24 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, stručni)
Raspor, B. (2000) 6. stručni sastanak laboratorija ovlaštenih za ispitivanje voda. Hrvatska vodoprivreda, 9 (94/95), 23-24.
@article{article, author = {Raspor, Biserka}, year = {2000}, pages = {23-24}, keywords = {ovla\v{s}teni laboratoriji za ispitivanje voda}, journal = {Hrvatska vodoprivreda}, volume = {9}, number = {94/95}, issn = {1330-321X}, title = {6. stru\v{c}ni sastanak laboratorija ovla\v{s}tenih za ispitivanje voda}, keyword = {ovla\v{s}teni laboratoriji za ispitivanje voda} }
@article{article, author = {Raspor, Biserka}, year = {2000}, pages = {23-24}, keywords = {accredited laboratories for water analysis}, journal = {Hrvatska vodoprivreda}, volume = {9}, number = {94/95}, issn = {1330-321X}, title = {6th professional meeting of laboratories accredited for water analysis}, keyword = {accredited laboratories for water analysis} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font