Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 454405

Kritično mišljenje kao odgovor na manipulaciju medija


Ćurko Bruno
Kritično mišljenje kao odgovor na manipulaciju medija // 18. Dani Frane Petrića / Filozofija i mediji / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 2009. str. 59-60 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)


Naslov
Kritično mišljenje kao odgovor na manipulaciju medija
(Critical thinking as a response to the manipulation of media)

Autori
Ćurko Bruno

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
18. Dani Frane Petrića / Filozofija i mediji / Zagorac, Ivana ; Martinović, Ivica - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2009, 59-60

ISBN
978-953-164-138-2

Skup
18. Dani Frane Petrića / Filozofija i mediji

Mjesto i datum
Cres, Republika Hrvatska, 20. - 23. rujna 2009

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Međunarodna recenzija

Ključne riječi
Mediji; kritično mišljenje; manipulacija; filozofija za djecu
(Medii; critical thinking; manipulation; philosophy for children)

Sažetak
Mas mediji sigurno su funkcionalni za društvo, ali isto tako postoje utemeljena zabrinutost kako tzv. 'zabavni programi' negativno utječe na djecu, te je potencijalno štetan za razvoj njihovih vjerovanja, vrijednosti, ali i ponašanja. Armstrong i Greenberg u svom članku »Pozadina televizije kao inhibitor kognitivnih procesa« tvrde kako redovito gledanje televizije povezuje se s nižim obrazovnim postignućima, jer djeca su zamijenili domaći rad i učenje s gledanjem televizije. Ako se ljudi previše oslanjaju na masovne medije u interpretaciji vijesti, oni mogu izgubiti svoje kritičke sposobnosti u procjenjivanju informacija koji dolaze do njih. (Perse, 2008) Suvremeni obrazovni programi dijelom zanemaruju razvoj mišljenja, napose kritičkog, tako da programi koji u sebi sadržavaju 'učenje za kritičko mišljenje' imaju važnu ulogu u kritičnom promišljanju medijskih sadržaja. Jedini 'alat' koji imamo nasuprot negativnog utjecaj medija jest kritičko mišljenje, točnije pokušaj razvitka kritičkog mišljenja od najranije dobi. Kritičkim promišljanja informacija koje nude mediji, dijete se može 'naučiti' ili 'uvježbati' odupiranju medijskoj manipulaciji. U programu Mala filozofija (hrvatska inačica filozofije za djecu), jedna od nastavnih tema su i mediji. U izlaganju ću iznijeti reakcije djece između 9-11 godina na medije i njihovo promišljanje o laži medija.

Izvorni jezik
Engleski

Znanstvena područja
Filozofija

Napomena
Mass media are certainly functional for society, but also there are reasonable concerns that the so-called 'Entertainment programs' have negative effect on children, and that they are potentially harmful for the development of their beliefs, values, and behavior. Armstrong and Greenberg in their article „Background of the television as an inhibitor of cognitive processes“ claim that regular watching the TV may be connected with lower educational achievements, because children have replaced domestic work and learning with watching television. „If people rely too heavily on mass media’s interpretation of news, they may lose their own critical abilities to evaluate information on their own“ (Perse, 2008). Modern educational programs are partly ignoring the development of thinking, especially critical thinking, so that programs which themselves contain the 'learning for critical thinking' have an important role in the critical thinking of media content. The only 'tool' that we have against the negative influence of the media is critical thinking, or more accurately an attempt for developing critical opinions from the earliest age. Critical reflection of information offered by media, the child can 'learn' or 'practice' to resist the media manipulation. In Pettit philosophy (the Croatian version of Philosophy for Children), few classes are about influence of media. In this paper I will bring some reactions of children between 9-11 years on media and their reflection on the media manipulation.POVEZANOST RADA


Projekt / tema
191-1911112-1092 - Boškovićeva Theoria philosophiae naturalis i hrvatske filozofske tradicije (Ivica Martinović, )

Ustanove
Institut za filozofiju, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Bruno Ćurko, (286103)