Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 420505

Implementacija sustava praćenja i analiza buke na zračnoj luci Zagreb


Štimac, Igor
Implementacija sustava praćenja i analiza buke na zračnoj luci Zagreb 2009., magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb


Naslov
Implementacija sustava praćenja i analiza buke na zračnoj luci Zagreb
(The Implementation of Noise Monitoring System and Noise Analysis at Airport Zagreb)

Autori
Štimac, Igor

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad

Fakultet
Fakultet prometnih znanosti

Mjesto
Zagreb

Datum
18.05

Godina
2009

Stranica
165

Mentor
Sertić, Antun ; Golubić, Jasna

Ključne riječi
Komunalna buka zrakoplova; praćenje i analiza buke
(Aircraft community noise; noise monitoring; noise analysis)

Sažetak
U vrijeme globalnog tehnološkog razvoja sve se veća pažnja posvećuje ekologiji i zaštiti okoliša na tragu općeprihvaćene koncepcije održivog razvoja. U tom smislu, ekološki aspekti veoma precizno iskazani kao eksterni troškovi gospodarskog sektora, postali su jedni od ključnih parametara za opravdanje, odobravanje i napokon financiranje projekata u svim granama prometa pa tako i u zračnom. Zračni prometni podsustav najmlađa je grana prometa, koja se počela intenzivnije razvijati pedesetih godina. Taj nagli razvoj, ovaj prometni podsustav zahvaljuje ponajviše uvođenju turbo-mlaznih motora koji su rezultirali gradnjom većih, sigurnijih i bržih zrakoplova. No, uz očiglednu kvalitetu turbo- mlaznih motora, koja se ponajprije očituje u njihovoj velikoj snazi, kao popratni negativni efekt njihove upotrebe pojava je buke. Taj je problem postajao sve veći naglim razvojem i povećanjem zračnog prometa u cijelom svijetu. Upravo iz tog razloga u ovome su radu napravljena obimna istraživanja, koja u jednom realnom okruženju (case study – Zračna luke Zagreb), veoma precizno utvrđuju razloge i uzroke pojave i širenja buke, i u isto vrijeme predlažu primjenu jedne, od strane autora osmišljene i provjerene metodologije, kojom se može bitno utjecati na smanjenje ovih neželjenih pojava. S obzirom na predloženu tematiku postavljenu u ovome znanstvenom magistarskom radu, u sadržajnom pogledu istraživanje je koncipirano u šest komplementarnih tematskih cjelina prema određenom slijedu. U uvodnom dijelu magistarskog rada prezentirana je primjenjena metodologija istraživanja i njena primjena postavljanjem problema i cilja. Učinjen je osvrt na dosadašnja istraživanja tretirane problematike unutar zračnih luka Republike Hrvatske te su navedene znanstveno-istraživačke metode koje su u radu primijenjene. U pripremi i izradi magistarskog rada kombinirao se veći broj istraživačkih metoda. U velikom opsegu u radu je korišten cijeli niz statističkih i analitičkih metoda istraživanja na podacima informacijske baze podataka zračne luke Zagreb, te rezultata mjerenja dobivenih sa mjernih stanica. Isto tako za potrebe teorijskog definiranja problematike primjenila se metoda deskripcije, kojom su predstavljeni izvori i načini praćenja buke u zračnom prometu. Metoda komparacije korištena je u dijelovima kojima se željelo usporediti postojeće znanstvene spoznaje i činjenice iz obrađivanog područja te rješenja i zaključci dobiveni istraživanjem. Metodama analize i sinteze na temelju prikupljenih informacija i podataka, izloženo je optimalno rješenje za smanjenje buke u području Zračne luke Zagreb. Mjerenja buke zrakoplova izvršena su na mjernim stanicama NMT zračne luke Zagreb. Te su mjerne stanice postavljene u svrhu praćenja i analize buke zrakoplova koji su slijetali u zračnu luku. Na temelju toga izrađena su različita ekološka ispitivanja i simulacijske karte kontura buke za zračnu luku Zagreb. Buka je bila posebno obrađena na temelju prognoze porasta prometa, te prema predviđanjima povećanja broja operacija zrakoplova prema dotada ostvarenim rezultatima. U spomenutim se simulacijama koristilo nekoliko tipova zrakoplova koji su predstavljali pojedine kategorije prema kriterijima tonaže i certifikatu buke. Kako bi se po prvi puta napravio detaljan uvid u stvarno stanje, uz mjerenje buke i prikupljanju podataka sa mjernih stanica, usporedno se krenulo i sa analizom baze podataka zračne luke Zagreb, što je rezultiralo utvrđivanjem više od 120 tipova zrakoplova te stvarnog broja njihovih operacija polijetanja i slijetanja. Na bazi provedenih istraživanja i analiza napravljena je selekcija zrakoplova prije svega prema destinacijama. Time su dobivene korektivne vrijednosti koje su vrednovale zrakoplove s obzirom na količinu goriva koja osim što utječe na težinu zrakoplova u polijetanju, utječe i na stvaranje veće buke zbog korištenja većeg potiska. U svrhu prikaza realnog kretanja zrakoplova oko zračne luke Zagreb, sa navigacijskih karata kontrole leta preuzeti su koridori polijetanja i slijetanja te implementirani u program za izradu karata buke. Izradom aktualne karte kontura buke detaljno je utvrđeno područje izloženo buci koju proizvode zrakoplovi, broj stanovnika izloženih negativnom utjecaju buke te naselja u kojima bi trebalo u kontinuitetu pratiti razinu buke s obzirom na veliki postotak slijetanja upravo preko njih. Usporedbom kontura buke prikazanih na aktualnoj karti kontura buke i uvidom u rezultate mjerenja koja su se provodila tijekom promatranog vremenskog perioda od devet mjeseci potvrđena je točnost mjerenja. Detaljne analize mjernih podataka te označavanja naselja Donja Lomnica kao mogućeg rizičnog područja, sa negativnim efektom buke uslijedilo je 24-satno praćenje buke zrakoplova u operacijama slijetanja iznad toga naselja. Zbog nedostatka opreme na zračnoj luci Zagreb dodatno se osmislilo rješenje na koji način povezati razinu buke koju proizvodi zrakoplov sa točnim tipom zrakoplova, budući da su zbog dotadašnjeg načina praćenja ovih podataka točnost i korelacija bile svedene na oko 90%. Dodatna su mjerenja bazirana na analizi slijetanja zrakoplova Airbus 320, pokazala da je nemoguće na temelju grafikona razine buke odrediti tip zrakoplova. Međitim nakon pregledavanja frekvencijskog spektra promatranog zrakoplova rezultati su pokazali da svaki tip zrakoplova ima svoj karakterističan frekvencijski spektar kojega se može smatrati „ zrakoplovnim potpisom“ u određenoj operaciji. Kako bi se provjerila ta tvrdnja napravljena su mjerenja za još četiri različita tipa zrakoplova, što je dodatno potkrijepilo prije iznešenu tvrdnju da svaki od njih ima svoj karakterističan frekvencijski spektar. Ovom je metodologijom dokazano da se i bez terminalnog radara, te podataka o zrakoplovima u slijetanju preko mjerne stanice u naselju Donja Lomnica, može uspješno odrediti tip zrakoplova pri operaciji polijetanja i slijetanja te time određivanje preciznosti vremena slijetanja podići na 100%. Nadalje provedena su i testiranja poštivanja propisane visine zrakoplova u prilazu iznad područja ugroženog bukom, točnije naselja Donje Lomnice. Rezultati mjerenja pokazali su da većina zrakoplova prati zadani koridor te da se povećana buka može stvoriti jedino nepoštivajući visinu preleta te dozvolom kontrolora leta da zrakoplov slijeće vizualno, a ne instrumentalno. Rezultat toga mogući je kasniji ulazak u prilaznu liniju i smanjena visina, što rezultira povećanom bukom na zemlji. Detaljnom obradom svih rezultata napravljen je precizan uvid svih metoda koje se mogu koristiti u svrhu smanjenja buke na zračnoj luci Zagreb. Simulacijom svake pojedine promatrane metode došlo se do zaključka da bi najveći učinak na smanjenje buke u prilazu imao prilaz sa neprekinutim kutom poniranja, tj. Continuos Descent Approach (CDA). Simulacijom ovoga prilaza u odnosu na ostale, buka bi na zemlji bila znatno smanjena, uštedilo bi se značajno na potrošnji goriva te bi se istovremeno smanjila emisija ispušnih plinova u atmosferu. Što se pak tiče polijetanja na Zračnoj luci Zagreb, preporuka je korištenje procedure za polijetanje pri kojoj se reducira buka. Takva je procedura također izrađena na temelju simulacije pri čemu se pokazalo da je moguće buku na zemlji smanjiti do 10 dB. Izgrađenom bazom znanja o razinama buke u području Zračne luke Zagreb te izradom aktualne karte kontura buke stvorena je osnova za daljnja istraživanja i akcijske planove u cilju trenutne redukcije buke u naseljenim područjima. Upravo na bazi dobivenih rezultata iz ovoga istraživanja, u aplikativnom smislu omogućen je jedan bitno kvalitetniji način pristupa provjerama i modifikacijama prostornih planova vezanih uz gradnju stambenih i poslovnih objekata, određivanjima granica tihih zona te preciznom utvrđivanju broja stanovnika izloženih prekomjernim razinama buke. Na kraju rada sistematizirani su i konkretizirani zaključci proizašli iz provedenog istraživanja tretirane problematike, uvažavajući sve relevantne spoznaje vezane uz smanjenje buke zrakoplova u okolici zračnih luka.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Elektrotehnika, Tehnologija prometa i transport, Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnikaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
135-1352339-2344 - Internalizacija eksternih troškova prometa i metodologija prevencije (Jasna Golubić, )
135-1352339-2349 - Parametri ekoloških utjecaja na razvoj infrastrukture i transportnih sustava (Tino Bucak, )
135-1352339-3045 - Strategijsko modeliranje razvoja zračnog prometa (Sanja Steiner, )

Ustanove
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Igor Štimac, (315702)

Citiraj ovu publikaciju

Štimac, Igor
Implementacija sustava praćenja i analiza buke na zračnoj luci Zagreb 2009., magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb
Štimac, I. (2009) 'Implementacija sustava praćenja i analiza buke na zračnoj luci Zagreb', magistarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb.
@phdthesis{phdthesis, author = {\v{S}timac, I.}, year = {2009}, pages = {165}, keywords = {aircraft community noise, noise monitoring, noise analysis}, title = {The Implementation of Noise Monitoring System and Noise Analysis at Airport Zagreb}, keyword = {aircraft community noise, noise monitoring, noise analysis}, publisherplace = {Zagreb} }