arhiva
Rezultat arhitektonsko-urbanističkog natječaja GRADSKOG STADIONA LAPAD U DUBROVNIKU

14.05.2009

Investitor i raspisivač:     
GRAD DUBROVNIK – GRADSKO POGLAVARSTVO, Pred Dvorom 1, Dubrovnik

Organizator i provoditelj:     
Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/1, Zagreb u suradnji s DRUŠTVOM ARHITEKATA DUBROVNIK (DAD), Petrilovrijenci 2, Dubrovnik  

objavljuju rezultate natječaja

Javni, državni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni

natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
 
GRADSKOG STADIONA LAPAD U DUBROVNIKU
 


Na natječaj koji je trajao od 03. veljače 2009. do 23. travnja 2009. godine, pristigla su trideset i dva (32) rada. Ocjenjivački sud koji je djelovao u sastavu: Vinko Penezić, dipl.ing.arh., predsjednik Ocjenjivačkog suda, Dubravka Šuica, prof., dopredsjednica Ocjenjivačkog suda, Mladen Jošić, dipl.ing.arh., dr.sc. Milan Karlovac, dipl.ing.arh., mr.sc. Marina Oreb, dipl.ing.arh., Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., zamjenik člana Ocjenjivačkog suda - na osmoj plenarnoj sjednici održanoj 06. svibnja 2009. godine, većinom glasova je donio odluku o plasmanima radova i dodijeli nagrada, te preraspodijeli nagradnog fonda: 


I. NAGRADA
nije dodjeljena
 

                             
                               
 
   


list 1      list 2      list 3      list 4      
II. NAGRADA
u neto iznosu 95.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „20

autori:                       
Zorana Sokol Gojnik
, dipl.ing.arh., iz Zagreba                                
Igor Gojnik
, dipl.ing.arh., iz Zagreba
list 1      list 2      list 3      list 4      
III. NAGRADA
u neto iznosu od  65.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „10

autori:                       
NFO
Kata Marunica, dipl.ing.arh., iz Zagreba
Nenad Ravnić, dip.ing.arh., iz Zagreba
list 1      list 2      list 3      list 4      
IV. NAGRADA
u neto iznosu od  45.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „11

autor:                         
Davor Mateković
, dipl.ing.arh., iz Zagreba                               
PROARH tri d.o.o.
list 1      list 2      list 3      list 4      
JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u neto iznosu od  25.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „21

autori:                       
Leora Dražul
, dipl.ing.arh., iz Rijeke                                
Siniša Glušica
, dipl.ing .arh., iz Rijeke suradnici:                  
Antonija Ružić
, dipl.ing.arh., iz Rijeke                                
Iva Ćuzela Bilać, dipl.ing.arh., iz Rijeke                                
Sanja Frančišković
, dipl.ing.arh., iz Bakra                                
Martina Gudac
, dipl.ing.arh., iz Bakarca
list 1      list 2      list 3      list 4      
JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u neto iznosu od  25.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „26

autori:                       
Miroslav Geng
, dipl.ing.arh., iz Zagreba                                
Ivan Trutanić
, dipl.ing.arh., iz Zagreba
list 1      list 2      list 3      list 4      
JEDAN OD TRI JEDNAKOVRIJEDNA OTKUPA
u neto iznosu od  25.000,00 kn dodijeljuje se radu pod šifrom „03

autori:                       
ARHITEKTONSKI PROJEKTNI ZAVOD - INŽENJERING d.d.
                              
Andro Radić
, dipl.ing.arh. iz Dubrovnika                                
Karlo Matušić
, aps.arh., iz Dubrovnika  

suradnici:                  
promet - Ivica Banović, dipl.ing.prom.                                
protupožarna zaštita i evakuacija - Mario Ivelić, dipl.ing.str.


Zagreb, 07. svibnja 2009.  

Za Ocjenjivački sud:
Morana Manger, dipl.ing.arh.
tajnik natječaja
Kultna mjesta okupljanja umjetnika u Zagrebu - kao nekad Zvečka -
nema
Booksa
Sedmica
Pif
druga mjesta
nema potrebe - danas se okupljamo na facebooku
glasaj        rezultati