Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 391222

Influence of crop rotation, liming and green manuring on soil properties and yields


Špoljar, Andrija; Kisić, Ivica; Birkas, Marta; Gunjača, Jerko; Kvaternjak, Ivka
Influence of crop rotation, liming and green manuring on soil properties and yields // Journal of environmental protection and ecology, 12 (2011), 1; 55-72 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)


Naslov
Influence of crop rotation, liming and green manuring on soil properties and yields

Autori
Špoljar, Andrija ; Kisić, Ivica ; Birkas, Marta ; Gunjača, Jerko ; Kvaternjak, Ivka

Izvornik
Journal of environmental protection and ecology (1311-5065) 12 (2011), 1; 55-72

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, znanstveni

Ključne riječi
Crop rotation; liming; green manuring; soil properties

Sažetak
Istraživanja su provedena na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima na proizvodnoj površini od jednog hektara u četiri polja plodoreda s jednim kontrolnim poljem (zeleni ugar). Istraživan je utjecaj usjeva uzgajanih u plodoredu (kukuruz, zob, djetelinsko travna smjesa i lupina) uz primjenu kombinirane organske i mineralne gnojidbe te kalcifikacije na neke mehaničke, fizikalne i kemijske značajke moličnog glejsola te utjecaj provedenih mjera gospodarenja na ostvarene prinose. Pojedinačni i prosječni uzorci tla uzimani su u tri navrata tijekom vegetacije. Za potrebe statističke obrade podataka izrađena su dva računalna modela. Prema prvom modelu uspoređivani su podaci po godinama istraživanja, stadijima uzorkovanja, poljima plodoreda i uzgajanim usjevima bez usporedbe s kontrolom, a drugi je poslužio za usporedbu podataka po poljima plodoreda i godinama istraživanja uključujući i kontrolu. Prema modelu 1. utvrđena je signifikantno manja vrijednost sadržaja fiziološki aktivne vlage u drugoj godini istraživanja u odnosu na prvu, a nakon toga slijedi stanoviti porast ovih vrijednosti u narednim godinama. Slično stanje ovog parametra utvrđeno je i prema modelu 2. sa signifikantno većim vrijednostima u trećoj u odnosu na drugu godinu. U usporedbi bez kontrole vrijednosti sadržaja optimalne vlage u tlu bile su signifikantno veće u prvoj i zadnjoj u odnosu na drugu godinu. Također je prema ovom modelu utvrđen signifikantno manji sadržaj vlage kod točke venuća pri uzgoju kukuruza u odnosu na ostale usjeve, što može biti jedan od razloga njegove veće otpornosti na sušu. Do najvećeg porasta kapaciteta tla za zrak došlo je na drugom polju plodoreda i nakon uzgoja kukuruza i djetelinsko travne smjese (DTS). Glede zbijenosti tla najpovoljnije stanje utvrđeno je nakon uzgoja lupine. Prema modelu 1. utvrđena je statistički opravdano veća vrijednost reakcije tla mjerene u vodi u trećoj godini u odnosu na prvu te stupnja zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama u drugoj godini u odnosu na prvu prema oba modela. Na većini polja gdje se uzgajala lupina i djetelinsko travna smjesa (DTS), uglavnom je utvrđeno povećanje količine humusa, ali te razlike nisu signifikantne. Prema modelu 1. utvrđen je signifikantno veći sadržaj ukupnog dušika u tlu u zadnje dvije godine u odnosu na prvu, a prema modelu 2. u trećoj u odnosu na prvu. Do najvećeg porasta fiziološki aktivnog fosfora i kalija došlo je nakon uzgoja lupine, a ukupnog sadržaja dušika i humusa nakon uzgoja DTS-a. Prinos zrna kukuruza bio je ujednačen bez statistički opravdanih razlika, dok je prinos zrna zobi podbacio u zadnjoj godini. Prinosi sijena DTS-a i zrna lupine nisu bili ujednačeni. Polučeni, uglavnom povoljni rezultati u višegodišnjem pokusu u plodoredu idu u prilog potrebi provođenja kombinirane gnojidbe, kalcifikacije, i uzgoja usjeva u plodoredu u kojem su zastupljene leguminoze.

Izvorni jezik
Engleski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
178-1780691-0688 - Povećanje učinkovitosti istraživanja primjenom naprednih biometrijskih modela (Jerko Gunjača, )

Ustanove
Visoko gospodarsko učilište, Križevci,
Agronomski fakultet, Zagreb

Časopis indeksira:


  • Web of Science Core Collection (WoSCC)
    • Science Citation Index Expanded (SCI-EXP)
    • SCI-EXP, SSCI i/ili A&HCI
  • Scopus