Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 388205

Gubitak vigora sjemena soje tijekom skladištenja


Andrić, Luka
Gubitak vigora sjemena soje tijekom skladištenja 2008., doktorska disertacija, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek


Naslov
Gubitak vigora sjemena soje tijekom skladištenja
(Soybean seed vigour loss during storage)

Autori
Andrić, Luka

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Poljoprivredni fakultet Osijek

Mjesto
Osijek

Datum
12.05.

Godina
2008

Stranica
173

Mentor
Teklić, Tihana

Ključne riječi
Soja; vigor sjemena; skladištenje; oksidacijski stres; klijavost; prolin; lipidna peroksidacija
(Soybean; seed vigour; seed storage; oxidative stress; germination; proline; lipid peroxidation)

Sažetak
Intenziviranje proizvodnje soje u Hrvatskoj postavlja sve veće zahtjeve u organizaciji sjemenarstva ove kulture, ali i potrebu za istraživanjima koja će biti podređena istom cilju: proizvodnji dovoljnih količina visokokvalitetnog sjemena. Međutim, brojni činitelji negativno utječu na vigor sjemena soje, što problematiku sjemenarstva soje čini vrlo složenom. U ovom istraživanju ispitan je vigor sjemena soje kroz tri laboratorijska testa (standardna klijavost - SG, cold test - CT i električni konduktivitet sjemena - EC), a korišteno je sjeme šest kultivara soje (Kuna, Zora, Ika, Podravka 95, Drina i Tisa) kreiranih na Poljoprivrednom institutu Osijek. Sjeme korišteno u analizama proizvedeno je na selekcijskom polju Instituta u dvije proizvodne godine (2004. i 2005.) te je nakon dorade bilo izloženo prirodnom starenju u skladišnim i kontroliranim uvjetima (temperatura 4°C, 60% relativna vlaga zraka) tijekom 6 mjeseci. Laboratorijski testovi vigora sjemena provedeni su prije početka skladištenja te periodično, nakon 3 i 6 mjeseci čuvanja sjemena. Paralelno s testovima vigora sjemena u hipokotilu i kotiledonima klijanaca soje iz SG i CT analiziran je intenzitet lipidne peroksidacije (ILP), kao i sadržaj slobodnog prolina (SSP). Varijanta skladištenja imala je vrlo značajan utjecaj na pokazatelje vigora sjemena soje. Pad SG i CT sjemena uslijed čuvanja u skladišnim uvjetima bio je praćen porastom EC sjemena, što je rezultiralo vrlo značajnom negativnom korelacijom EC u odnosu na SG i CT sjemena, a povezanost SG i CT sjemena bila je vrlo značajna u svim varijantama pokusa. Skladišni uvjeti, su također doveli i vrlo značajnog smanjenja sadržaja ulja i bjelančevina u zrnu soje, ovisno o proizvodnoj godini i kultivaru. Utvrđeno je povećanje sadržaja zasićenih (palmitinske i stearinske), odnosno smanjenje sadržaja nezasićenih masnih kiselina (linolenske, linolne i oleinske). Intenzitet promjena sastava ulja bio je naglašeniji u skladišnim uvjetima te kod sjemena lošije početne kvalitete. Linearnom korelacijskom analizom u pojedinim varijantama pokusa utvrđene su povezanosti između pokazatelja vigora sjemena (SG, CT i EC) i sadržaja nezasićenih masnih kiselina (oleinske i linolne), a za EC sjemena utvrđena je i značajna veza sa palmitinskom kiselinom. Promatrani činitelji (varijanta skladištenja, godina proizvodnje, kultivar, dio klijanca i metoda naklijavanja) su se pokazali značajnim za intenzitet lipidne peroksidacije (ILP), ali i sadržaj slobodnog prolina (SSP) utvrđenim u klijancima soje. Činitelji koji su rezultirali opadanjem vigora sjemena (druga u odnosu na prvu godinu ispitivanja, skladišteno sjeme u odnosu na početno stanje, skladišni u odnosu na kontrolirane uvjete, kultivari s prosječno većim vigorom u odnosu na kultivare nižeg vigora) u pravilu su rezultirali povećanim ILP u klijancima soje. U skladu s tim, korelacije između ILP i SG, odnosno CT sjemena bile su negativnog, a veza s EC sjemena pozitivnog smjera, različitog stupnja značajnosti. Povezanost SSP s pokazateljima vigora zavisila je o početnoj kvaliteti sjemena i metodi naklijavanja. Tako je za sjeme lošije početne kvalitete, korelacija SSP sa SG bila negativnog smjera (SSP u hipokotilu, r = -0.535* ; SSP u kotiledonima, r = -0.692**), a u istoj godini, u okviru analize klijanaca iz SG, utvrđena je pozitivna korelacija SSP s EC sjemena (u hipokotilu, r = 0.712** ; u kotiledonima, r = 0.627**). U okviru analize klijanaca iz stresnih uvjeta u CT, utvrđeni smjer korelacije između SSP u hipokotilu i CT sjemena bio je također pozitivan (r = 0.471*), a s EC negativan (r = -0.527*). Različiti smjer koreliranja SSP s vigorom sjemena pratio je i različiti odnos SSP prema ILP u klijancima soje. Tako je negativnu korelaciju SSP s vigorom sjemena utvrđenu u drugoj godini istraživanja u okviru testa SG pratila pozitivna korelacija SSP i ILP koja je za sjeme čuvano u skladištu bila vrlo značajna. Međutim, za ostale varijante pokusa (druga godina CT te prva godina SG i CT) smjer korelacije SSP i ILP bio je negativan, različitih stupnjeva značajnosti. Sva tri laboratorijska pokazatelja vigora sjemena, u obje godine istraživanja, vrlo značajno su ovisila o kultivaru. Za kultivar Ika utvrđene su najviše vrijednosti SG i CT, najmanji EC sjemena, vrlo značajno manji ILP od većine ostalih kultivara te najmanji početni udio linolenske kiseline. Nasuprot tomu za kultivare Drina, Kuna i Tisa utvrđen je vrlo značajno manji SG i CT, odnosno vrlo značajno veći EC sjemena u odnosu na ostale ispitivane kultivare. Sadržaj ulja u zrnu ova tri kultivara prema LSD-testu bio vrlo značajno veći od sadržaja ulja ostalih testiranih kultivara. Od navedenih kultivara smanjenog i manje postojanog vigora, utvrđen je najviši udio linolenske kiseline kod kultivara Drina, dok je kultivar Kuna pokazao osobitu sklonost lipidnoj peroksidaciji. U istraživanju je korišteno sjeme iz dvije proizvodne godine koje su se bitno razlikovale po početnoj kvaliteti sjemena, ali i razlikama prilikom analiza sjemena tijekom skladištenja. Naime, u drugoj godini istraživanja pokazatelji vigora sjemena bili su podložniji utjecaju promatranih činitelja, došlo je do izrazitijeg pada vigora sjemena i intenzivnijeg opadanja sadržaja ulja, bjelančevina i nezasićenih masnih kiselina, te većeg ILP u klijancima nakon skladištenja. Dobiveni rezultati potvrđuju značajnost svih ispitivanih činitelja na promjene vigora sjemena soje tijekom skladištenja, pri čemu se u samom sjemenu i klijancima odvijaju značajni metabolički procesi koji definiraju razinu ekspresije potencijalnog vigora sjemena određenog genetskom osnovom.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
079-0790494-0559 - Fiziološki mehanizmi otpornosti biljaka na abiotski stres (Tihana Teklić, )

Ustanove
Poljoprivredni institut Osijek,
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Autor s matičnim brojem:
Luka Andrić, (231324)