Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 335772

Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima)


Galović, Tomislav; Dujmović, Perica
Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima), Malinska - Rijeka: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008 (monografija)


CROSBI ID: 335772 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima)
(Parish church of St. Apollinaire. The 150th anniversary of consecration the Dubašnica parish church of St. Apollinaire in Bogovići on the island of Krk/Croatia (1857 – 2007))

Autori
Galović, Tomislav ; Dujmović, Perica

Ostali urednici
Žgaljić, Josip

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Autorske knjige, monografija, znanstvena

Izdavač
Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka

Grad
Malinska - Rijeka

Godina
2008

Stranica
160

ISBN
978-953-6081-56-3

Ključne riječi
Dubašnica; župna crkva sv. Apolinara; Bogovići; otok Krk
(Dubašnica; parish church of St. Apollinaire; Bogovići; island of Krk /Croatia/)

Sažetak
Sjeverozapadni dio otoka Krka, koji je na morskoj strani omeđen dvama rtovima, Pelovom i Čufom, a u unutrašnjem dijelu otoka graniči s omišaljskim, dobrinjskim i poljičkim krajem te negdašnjim širim teritorijem grada Krka, od 15. se stoljeća u povijesnim izvorima naziva Dubaš- nica. Užom ili povijesnom Dubašnicom smatra- ju se Gorinja sela, Dolinja sela i Poganka. U sku- pinu pod nazivom Gorinja sela ubrajaju se Kre- menići, Žgombići, Sv. Ivan, Sv. Anton, Strilčići i Sabljići ; Dolinja sela su Porat, Vantačići, Tur- čići, Zidarići, Milčetići, Bogovići, Radići i Malin- ska, dok Poganku sačinjavaju sela Milovčići, Hržići, Oštrobradići, Barušići i Ljutići. Iako se Dubašnica u pisanim izvorima prvi puta spominje u 15. stoljeću, to ipak ne znači da prije toga vremena to područje nije bilo naseljeno. Naime, u prapovijesno i antičko doba ovdje su zabilježeni tragovi života. Poznato je da je na tome prostoru prebivalo pleme Liburna od kojih su ostale sačuvane gradine i to jedna nedaleko Porta, a druga na rtu Čuf. U uvali Zaharija pro- nađeni su ostaci antičkoga stambenog objekta (villa rustica) koji svjedoči o ladanjskom životu u doba antike na ovome području. Srednjovjekovno je doba ostavilo puno više tra- gova i pisanih svjedočanstava o dubašljanskome području. Među onodobnim crkvenim duba- šljanskim objektima posebno je mjesto zauzima- la kapela sv. Apolinara. Iz nje je nastao srednjo- vjekovni benediktinski samostan sv. Apolinara u današnjem dubašljanskom polju te njemu pri- družena crkva sv. Martina nedaleko Punte Pelo- ve. Te se dvije građevine svrstavaju među naj- starije crkvene objekte na ovome području, a iz spomenutog samostana kasnije će se razviti stara dubašljanska župna crkva. Od njih su do danas ostali sačuvani tek neznatni materijalni ostaci, a malobrojni su i povijesni izvori koji spominju te crkve ; tek deset isprava na latin- skom jeziku od 1153. do 1300. godine. U razdoblju od 1451. do 1463. godine, voljom krčkog kneza Ivana VII. ml. Frankapana, na područje koje se danas smatra Dubašnicom, masovnije se naseljavaju s kopna Hrvati, odno- sno u izvorima zabilježeni Murlaci/Morlaci. Ti su doseljenici bili izbjeglice pred Osmanlijama koje su zaprijetile velikom dijelu istočne i sred- nje Europe. Doseljenike je knez Ivan naseljavao kao svoje podanike na Krk da bi učvrstio vlast na otoku i ujedno povećao vlastite prihode. Novodoseljeno stanovništvo nastanilo se na širem području oko prvobitne crkve sv. Apoli- nara gdje se tada stvara središnje, a danas izu- mrlo selo Dubašnica. Crkva sv. Apolinara u dubašljanskom polju, prvotnom odredištu novih doseljenika, nakon što je potkraj 15. stoljeća postala župnom crkvom, dograđuje se i proširu- je. Po jednom zapisu iz 1576. godine, crkva sv. Apolinara bila je nešto prije toga izgorjela. Godine 1618. crkvi se prigrađuje novi zvonik građen u retardiranim gotičkim oblicima. U selu Porat, nekadašnjoj mletačkoj luci za izvoz drva podiže se potkraj 15. i početkom 16. stoljeća samostan sv. Marije Magdalene franje- vaca trećoredaca glagoljaša. Selo Dubašnica početkom je 19. stoljeća zbog malarije propalo, a njegovo se stanovništvo raselilo u obližnja pogodnija područja. Tako je Dubašnica danas u biti povijesno-teritorijalni pojam koji sjedinjuje dvadesetak pripadajućih sela. 2Prve zamisli o potrebi gradnje nove župne crkve javljaju se već potkraj 18. stoljeća, prvenstveno zbog trošnosti stare župne crkve sv. Apolinara koja se nalazila u danas nestalome selu Dubaš- nici, a temelji su bili još iz 12. stoljeća, kao i zbog malaričnosti terena oko nje. Nesložan se dubašljanski puk nije mogao dogovoriti o mje- stu za gradnju nove crkve pa je obnovljena stara. Kada je 1834. godine zabranjeno bogo- služje u staroj župnoj crkvi, ponovno je aktuali- zirano pitanje gradnje nove. Napokon, 1854. godine započele su pripreme za početak gradnje nove župne crkve sv. Apolina- ra u Bogovićima. Dana 29. studenoga 1855. godine blagoslovljeni su temelji. Nakon prove- denog natječaja, gradnja je crkve povjerena poduzetniku Adamu Glažaru iz Crikvenice. Završena je 1857, s tim da je većina grubih radova na njoj bila okončana još 1856. godine. Dimenzije crkve nakon obavljenih građevinskih radova iznosile su 32 metra u dužinu, 20 metara u širinu i 18 metara u visinu. Građevina koja se nalazila na mjestu njezine gradnje, trolistna barokna kapela Majke Božje Karmelske (sagra- dila ju je bogata dubašljanska obitelj Bogović 1644. godine), postala je svetištem nove crkve. Crkva ima tri oltara. Barokni oltar Gospe Kar- melske (1644) nalazi se na sjevernoj strani, a tamo je prenesen iz obližnje istoimene kapele. Za nju su također naručeni posrebrni procesij- ski križ i dva svijećnjaka, minuciozna dizajna i vješte izrade, koji se danas nalaze u župnoj crkvi, a datirani su 1780. godine. U južnoj je kapeli barokni oltar Gospe od ružarija (1709), dovezen iz stare župne crkve. Nekoliko spome- nika glagoljaške baštine rušenjem stare župne crkve sv. Apolinara svoj je novi smještaj pro- našlo u novoj župnoj crkvi, ali prvenstveno kao građevni materijal za njezinu gradnju. Veliki, mramorni glavni oltar također je iz baroknog razdoblja ; izvorno se nalazio u staroj crkvi sv. Apolinara. Njime prevladava oltarna pala iz 1867. godine bečkog slikara W. Schöff- manna. Prikazuje Bogorodicu sa svecima i sv. Apolinarom. Istodobno se uz crkvu gradio i zvonik visine 28 metara ; sagrađen je 1856. godine, zidali su ga majstori iz Grižana. Crkvu je 3. svibnja 1857. godine posvetio krčki biskup Ivan Josip Vitezić. Idućih desetljeća uređivana je njezina unutraš- njost jer je crkva u početku bila dovršena samo za prijeko potrebno funkcioniranje. Godine 1904. sagrađena je nova sakristija ; stara se do tog vremena nalazila iza glavnog oltara. U unu- trašnje, bočne niše crkve, 1906. godine postav- ljeni su kipovi Presvetog Srca Isusova i sv. Nikole. Na Božić te godine prvi su put zasvirale orgulje. Godine 1912. Ivan Volarić (1873 – 1948) iz Vrbnika oslikao je dekoraciju svodova i pet zidnih slika u lunetama pod svodovima. Godine 1972. preuređeno je svetište te postav- ljen novi oltar prema puku po nacrtu Mladena Fučića. Iduće je godine postavljen novi kameni ambon, rad akademskih kipara Josipa Poljana i Ante Despota, na kojemu su u niskome reljefu isklesani simboli evanđelista. Nakon obnove fasade, 1988. su godine u niše na pročelju crkve postavljeni kipovi Gospe Karmelske i sv. Apoli- nara. Uz župnu crkvu vezani su brojni narodni običaji pa su tako 1988/1989. održani i posljed- nji Dubašljanski kolejani. U godini Velikoga jubileja (2000) pokraj crkve postavljen je veliki križ. Godine 2002. ponovno su popravljene orgulje, a 2004. pjevalište. Godi- ne 2006. dubašljanska je župna crkva sv. Apoli- nara u Bogovićima zasjala novim sjajem: teme- ljito je preuređena i očišćena, a nabavljeni su i novi vitraji. Tako je obnovljena dočekala 2007. godinu i veliku proslavu svoje već stoljeće i pol duge postojanosti i prisutnosti među dubašljan- skim vjernicima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Povijest

Napomena
RÉSUMÉ La partie Nord-Ouest de l’ île de Krk, bornée du côté de la mer par deux caps, Pelova et Čuf, et qui a l’ intérieur de l’ île partage la frontiere avec la région d’ Omišalj, Dobrinj et Poljice, ainsi qu’ avec le territoire qui a une époque apparte- nait a l’ île de Krk, s’ appelle Dubašnica a partir du 15e siecle, d’ apres les sources historiques. La région historique de Dubašnica inclut Gorinja sela, Dolinja sela et Poganka. L’ agglomération du nom de Gorinja sela inclut Kremenići, Žgombići, Sv. Ivan, Sv. Anton, Strilčići et Sabljići ; Les villages de Dolinja sela sont Porat, Vantačići, Turčići, Zidarići, Milčetići, Bogovići, Radići et Malinska, alors que Poganka est composé des villages de Milovčići, Hržići, Oštrobradići, Barušići et Ljutići. Bien que dans les sources écrites Dubašnica est mentionnée pour la premiere fois au 15e siecle, la région fut habitée avant cette date. Des tra- ces de vie y sont notées de l’ époque préhistori- que a l’ antiquité. Il est connu que la région fut peuplée par la tribu des Libournais, dont des citadelles ont été préservées, une non loin de Porat, et l’ autre sur le cap de Čuf. Dans la baie de Zaharija ont été trouvés les restes d’ une mai- son antique (villa rustica), témoignant de la vie de villégiature dans la région dans l’ antiquité. Le Moyen-âge nous a laissés beaucoup plus de traces et de témoignages écrits sur la région de Dubašnica. Parmi les édifices ecclésiastiques de Dubašnica de cette époque-la, la chapelle de Saint Apollinaire a une place particuliere. Au Moyen-âge, dans le champ de Dubašnica, le couvent bénédictin de Saint-Apollinaire fut crée a partir de cette chapelle, ainsi que son église de Saint-Martin non loin de Punta Pelo- va. Ces deux édifices sont classés parmi les plus vieux édifices ecclésiastiques dans la région. Plus tard, l’ ancienne église paroissiale de Dubašnica fut crée a partir dudit couvent. Tout ce qui en reste aujourd’ hui ce sont quelques restes minimes, alors que les sources historiques mentionnant ces églises sont également peu nombreuses, c’ est-a-dire qu’ il reste une dizaine de documents écrits en langue latine entre 1153 et 1300. A l’ époque entre 1451 et 1463, par la volonté du prince Ivan VII junior Frankopan, la région de la Dubašnica d’ aujourd’ hui fut peuplée par les Croates venus de l’ intérieur des terres, nom- més les Morlaques selon les sources. Ces immi- grants étaient des réfugiés fuyant devant les Ottomans qui avaient menacé une grande par- tie de l’ Europe Centrale et de l’ Est. Le prince Ivan accueillit les immigrés sur l’ île de Krk comme ses sujets avec pour but de fortifier son pouvoir sur l’ île et d’ augmenter ses propres revenus en móeme temps. La nouvelle popula- tion s’ installa dans la région plus large de l’ église de St -Apollinaire de l’ époque, ou fut crée le village central de Dubašnica, aujourd’ hui dispa- ru. L’ église de St- Apollinaire située dans le champ de Dubašnica, premiere destination des nouveaux immigrés, devent vers la fin du 15e siecle l’ église paroissiale et fut, ensuite, recons- truite et élargie. Selon un document de l’ an 1576, l’ église de St. -Apollinaire fut détruite par le feu un peu avant. En 1618 un nouveau clo- cher fut annexé a l’ église, construit dans des formes post-gothiques. Dans le village de Porat, l’ ancien port vénitien pour l’ exportation du bois, fut érigé a la fin du 15e et au début de 16e siecle le couvent tertiai- re des franciscains glagolitiques de Sainte-Marie Magdalena. Le village de Dubašnica disparut au début de 19e siecle a cause du paludisme, et ses habitants déménagerent vers des régions avoisi- nantes plus saines. Pour toutes ces raisons Dubašnica est aujourd’ hui en fait un terme his- torico-territorial unifiant une vingtaine de villa- ges en faisant partie. Les premieres idées du besoin de construire une nouvelle église paroissiale apparaissent déja vers la fin de 18e siecle, principalement a cause de l’ état vétuste de l’ ancienne église paroissiale de St. -Apollinaire qui était située dans le village de Dubašnica, aujourd’ hui dis- paru, et qui datait du 12e siecle, ainsi qu’ a cause du terrain infesté par la malaria autour d’ elle. Puisque la plebe discordante de Dubašnica ne pouvait s’ accorder sur l’ endroit pour la construction de la nouvelle église, l’ an- cienne fut rénovée. En 1834 quand la liturgie fut interdite dans l’ ancienne église paroissiale, la question de la construction d’ une nouvelle fut réactualisée. Finalement, en l’ an 1854, commencerent les pré- parations pour le début des travaux de construc- tion de la nouvelle église paroissiale de St. -Apol- linaire a Bogovići. Le 29 novembre 1855, les fondations de l’ édifice furent consacrées. Suite a un concours, la construction de l’ église fut confiée a l’ entrepreneur Adam Glažar de Crikve- nica. Elle fut terminée en 1857, alors que la majorité des gros travaux avait déja été accom- plie en 1856. Les dimensions de l’ église apres les travaux de construction étaient de 32 metres de longueur, 20 metres de largeur et 18 metres de hauteur. L’ édifice qui se trouvait sur le chantier de construction de l’ église, la chapelle baroque trilobée de la Mere de Dieu Carmélite (construi- te par la riche famille des Bogović de Dubašnica en 1644), devint le sanctuaire de la nouvelle église. L’ église a trois autels. L’ autel baroque de Notre- Dame de Carmel (1644) se situe du côté Nord, a l’ endroit ou il fut apporté de la chapelle avoi- sinante du móeme nom. On commanda aussi une croix de procession argentée et deux chan- deliers, d’ un design minutieux et d’ une fabrica- tion habile, qui se trouvent aujourd’ hui dans l’ église paroissiale et datent de l’ an 1780. Dans la chapelle sud se trouve l’ autel baroque de Notre-Dame de Rosaire (1709), apporté de l’ ancienne église paroissiale. Quelques monu- ments du patrimoine glagolitique trouverent apres la destruction de l’ ancienne église parois- siale de St. -Apollinaire leur nouvel emplace- ment dans la nouvelle église paroissiale, mais avant tout comme matériel pour sa construc- tion. Le grand maître-autel en marbre de style baroque, se trouvait a d’ origine dans l’ ancienne église de St. -Apollinaire. Il est dominé par une pale d’ autel de 1867, création du peintre vien- nois W. Schöffmann. Elle représente la Mere de Dieu avec les saints et Saint Apollinaire. A la móeme époque fut construit pres de l‘ église le clocher d’ une hauteur de 28 metres. Il fut ache- vé en 1856, par les maîtres de Grižane. L‘ église fut consacrée le 3 mai 1857 par l‘ évóeque de Krk, Ivan Josip Vitezić. Dans les décennies suivantes, son intérieur fut aménagé, car au début l‘ église fut achevée seu- lement pour le fonctionnement le plus basique. En 1904, la nouvelle sacristie fut construite ; l‘ ancienne se trouvant jusqu‘ a cette date der- riere le maître-autel. Dans les niches intérieures a côté, furent installées en 1906 les statues du Saint Coeur de Jésus et de Saint Nicolas. A Noël la móeme année, les orgues sonnerent pour la premiere fois. En 1912, Ivan Volarić Piturić (1873 – 1948) de Vrbnik peint la décoration des voóutes et cinq peintures murales dans les lunettes sous les voóutes. En 1972, le sanctuaire fut aménagé et le nouvel autel fut installé et orienté vers le peuple selon le plan de Mladen Fučić. L‘ année suivante, le nouvel ambon en pierre sur lequel sont taillés en bas-relief les symboles des évangélistes fut installé, une oeuvre des sculpteurs académiciens Josip Poljan et Ante Despota. Apres la recons- truction de la façade, en 1988, furent installés dans les niches les statues de Notre-Dame de Carmel et de St. -Apollinaire. De nombreuses coutumes populaires sont liées a l‘ église parois- siale. En 1988/1989 les dernieres fóetes de Dubašljanski kolejani furent célébrées. L’ année du Grand jubilée (2000) une grand croix fut installée a côté de l’ église. En l’ an 2002 les orgues, et en 2004 le choeur, furent a nouveau réparés. En 2006 l’ église paroissiale de Saint Apollinaire a Dubašnica resplendit a nou- veau: elle fut aménagée et nettoyée a fond, et de nouveaux vitraux furent acquis. Ainsi parée, elle a vu venir l’ an 2007 et la célébration de son existence et de sa présence d’ un siecle et demi parmi les croyants de Dubašnica.POVEZANOST RADA


Projekti:
130-1300620-0641 - MONUMENTA MEDIAEVALIA VARIA (SREDNJOVJEKOVNI POVIJESNI SPOMENICI) (Budak, Neven, MZOS ) ( POIROT)

Ustanove:
Filozofski fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Tomislav Galović (autor)


Citiraj ovu publikaciju

Galović, Tomislav; Dujmović, Perica
Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima), Malinska - Rijeka: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008 (monografija)
Galović, T. & Dujmović, P. (2008) Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima). Malinska - Rijeka, Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska ; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka.
@book{book, collectioneditor = {\v{Z}galji\'{c}, Josip}, translator = {Bokuli\'{c}, Snje\v{z}ana and Jardas, Senka and Sciucca, Melita and Kregar \v{S}egota, Irena}, year = {2008}, pages = {160}, keywords = {Duba\v{s}nica, \v{z}upna crkva sv. Apolinara, Bogovi\'{c}i, otok Krk}, isbn = {978-953-6081-56-3}, title = {Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina duba\v{s}ljanske \v{z}upne crkve u Bogovi\'{c}ima)}, keyword = {Duba\v{s}nica, \v{z}upna crkva sv. Apolinara, Bogovi\'{c}i, otok Krk}, publisher = {\v{Z}upa sv. Apolinara b. m. and \#8211; Duba\v{s}nica, Bogovi\'{c}i i Op\'{c}ina Malinska-Duba\v{s}nica, Malinska ; izvr\v{s}ni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka}, publisherplace = {Malinska - Rijeka} }
@book{book, collectioneditor = {\v{Z}galji\'{c}, Josip}, translator = {Bokuli\'{c}, Snje\v{z}ana and Jardas, Senka and Sciucca, Melita and Kregar \v{S}egota, Irena}, year = {2008}, pages = {160}, keywords = {Duba\v{s}nica, parish church of St. Apollinaire, Bogovi\'{c}i, island of Krk /Croatia/}, isbn = {978-953-6081-56-3}, title = {Parish church of St. Apollinaire. The 150th anniversary of consecration the Duba\v{s}nica parish church of St. Apollinaire in Bogovi\'{c}i on the island of Krk/Croatia (1857 and \#8211; 2007)}, keyword = {Duba\v{s}nica, parish church of St. Apollinaire, Bogovi\'{c}i, island of Krk /Croatia/}, publisher = {\v{Z}upa sv. Apolinara b. m. and \#8211; Duba\v{s}nica, Bogovi\'{c}i i Op\'{c}ina Malinska-Duba\v{s}nica, Malinska ; izvr\v{s}ni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka}, publisherplace = {Malinska - Rijeka} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font