Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 326140

Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju jetre štakora: biokemijska i imunohistokemijska analiza


Tičinović Kurir, Tina
Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju jetre štakora: biokemijska i imunohistokemijska analiza 2007., doktorska disertacija, Medicinski fakultet, Split


Naslov
Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju jetre štakora: biokemijska i imunohistokemijska analiza
(The effect of hyperbaric oxygenation upon rat liver regeneration: biochemical and immunohistochemical analysis)

Autori
Tičinović Kurir, Tina

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Medicinski fakultet

Mjesto
Split

Datum
12.03

Godina
2007

Stranica
74

Mentor
Markotić, Anita

Ključne riječi
Djelomična hepatektomija. hiperbarična oksigenacija; imunohistokemija; patobiokemija glikosfingolipidnih antigena
(Partial hepatectomy; hyperbaric oxygenation; immunohistochemistry; pathobiochemistry of glycosphingolipid antigens)

Sažetak
Ciljevi ovog istraživanja bili su: 1) usporediti učinak hiperbarične oksigenacije (HBO) primijenjene pred i nakon djelomične hepatektomije (DH) na proces regeneracije jetre u štakora ; i 2) imunohistokemijskim metodama analizirati sadržaj i raspodjelu gangliozida u regenerirajućoj jetri štakora ovisno o vremenu izlaganja hiperbaričnom kisiku, prije ili poslije zahvata djelomične hepatektomije. Uspoređivane su tri skupine štakora (n=10). PredHBO skupina izlagana je prije djelomične hepatektomije 100%-tnom kisiku pri 2 atm, 45 min/dan, tijekom tri dana. NonHBO skupina nije izlagana HBO prije djelomične hepatektomije i oporavljala se pri normalnim uvjetima. PostHBO izlagana je HBO nakon djelomične hepatektomije, tijekom 3 dana (45min/dan). Štakori su žrtvovani 54 h nakon 15%-tne djelomične hepatektomije, izmjerena je masa tijela i masa jetre, određene su serumske razine aspartat aminotransaminaze (AST), alanin aminotransaminaze (ALT) i albumina. U ostatnoj jetri izmjerena je koncentracija lipidnih peroksida, prikazana kao koncentracija malonildialdehida, a građa tkiva jetre analizirana je svjetlosnom mikroskopijom. PredHBO skupina pokazala je značajni porast u započinjanju procesa regeneracije jetre 54 h nakon djelomične hepatektomije. Omjer mase jetre/masa tijela bio je 0, 0618± 0, 0084 g/g u predHBO skupini u usporedbi s 0, 0517± 0, 016 g/g u nonHBO skupini (p=0, 016). Također, predHBO skupina pokazala je bolju jetrenu funkciju (vrednovanu najnižom serumskom razinom AST i ALT), značajno smanjenje razine serumskih albumina, najnižu koncentraciju lipidnih peroksida (p<0, 001 nasuprot nonHBO i postHBO skupini) te je analiza svjetlosnom mikroskopijom pokazala građu jetrenih lobulusa predHBO skupine najbližu pravilnoj građi jetre. Ovi rezultati upućuju na povoljne učinke predobrade s HBO na regeneraciju jetre nakon djelomične hepatektomije. Istraživanje u studiji 2 izvedeno je na istom modelu štakora. Fiksirani rezovi jetre analizirani su pomoću konfokalne mikroskopije nakon bojanja s primarnim protutijelima na pet različitih gangliozida: GM3(Neu5Ac), GM3(Neu5Gc), nLc4Cer, GM2(Neu5Ac) i GalNAc-GM1b ; s ili bez permeabilizacije. Obojenje s GM3(Neu5Ac) pokazalo je značajnu razliku između skupina. Nakon peremabilizacije organskim otapalom protu-GM3(Neu5Ac) protutijelo obojilo je perinuklearnu regiju hepatocita samo kod predHBO skupine. Imunobojanja protutijelima na GM3(Neu5Gc) i nLc4Cer rezultirala su sličnim intenzitetom obojenja kod svih ispitivanih skupina, dok je imunobojanja s GM2 i GalNAc-GM1b protutijelima bilo vrlo teško detektirati. Zaključno, povoljni učinak predHBO obrade na regeneraciju jetre mogao bi biti posredovan porastom sadržaja gangliozida GM3(Neu5Ac) u perinuklearnoj regiji hepatocita.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Temeljne medicinske znanosti, Kliničke medicinske znanostiPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
216-2160133-0066 - Patobiokemija glikosfingolipidnih antigena (Anita Markotić, )

Ustanove
Medicinski fakultet, Split

Autor s matičnim brojem:
Tina Tičinović Kurir, (282292)