Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 321704

Utjecaj gnojidbe na fizikalno-kemijske značajke tla


Špoljar, Andrija
Utjecaj gnojidbe na fizikalno-kemijske značajke tla 2008., doktorska disertacija, Agronomski fakultet, Zagreb


Naslov
Utjecaj gnojidbe na fizikalno-kemijske značajke tla
(Influence of fertilizer on physical and chemical properties of soil)

Autori
Špoljar, Andrija

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Agronomski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
12.02

Godina
2008

Stranica
165

Mentor
Kisić, Ivica

Ključne riječi
Plodored; gnojidba; tlo; usjevi; prinos
(Crop-sequence; fertilizer; soil; crops; yield)

Sažetak
Na osnovi provedenih istraživanja može se zaključiti sljedeće: - Nakon četverogodišnjeg pokusa na pokušalištu Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima s usjevima uzgajanim u plodoredu uz primjenu kombinirane organske i mineralne gnojidbe te kalcifikacije, utvrđen je općenito njihov povoljan utjecaj na većinu istraživanih fizikalnih i kemijskih značajki tla te prinose uzgajanih usjeva. - Kod modela 1 (bez zelenog ugara) utvrđena je signifikantno manja vrijednost kapaciteta tla za vodu u drugoj godini istraživanja u odnosu na prvu (poglavito radi ranijeg uzgoja DTS-a na pokušalištu), a stanovito povećanje vrijednosti ovog parametra slijedi tek u zadnje dvije godine. Prema istom modelu ustanovljena je signifikantno manja vrijednost sadržaja fiziološki aktivne vlage u drugoj godini istraživanja u odnosu na prvu, a nakon toga slijedi stanoviti porast vrijednosti ovog parametra u narednim godinama. Slično stanje ovog parametra utvrđeno je i u usporedbi sa zelenim ugarom (model 2) sa statistički opravdano većim vrijednostima u trećoj u odnosu na drugu godinu. Vrijednosti sadržaja optimalne vlage u tlu prema modelu 1. bile su statistički opravdano veće u zadnjoj godini u odnosu na drugu godinu istraživanja. - Prema modelu 1 utvrđena je statistički opravdano manja vrijednost ukupnog poroziteta u zadnjoj godini istraživanja u odnosu na prvu, a prema modelu 2. također statistički opravdano manja vrijednost u drugoj i zadnjoj godini u odnosu na ostale godine istraživanja. Na drugom i trećem polju plodoreda gdje je provedena sideracija DTS-om i lupinom u drugoj godini prema modelu 1. utvrđene su statistički opravdano veće vrijednosti maksimalnog kapaciteta tla za vodu u odnosu na prvo polje, a prema modelu 2. u odnosu na četvrto i drugo polje plodoreda te kontrolu. - Također je u usporedbi bez zelenog ugara (model 1) utvrđen statistički opravdano manji sadržaj vlage kod točke venuća pri uzgoju kukuruza u odnosu na ostale uzgajane usjeve, što može biti jedan od razloga njegove veće otpornosti na sušu. - Prema modelu 1. utvrđena je statistički opravdano veća vrijednost reakcije tla mjerene u vodi u trećoj godini istraživanja u odnosu na prvu. Prema istom modelu utvrđen je statistički opravdano veći stupanj zasićenosti adsorpcijskog kompleksa tla bazama u drugoj godini istraživanja u odnosu na prvu, a prema modelu 2. u trećoj u odnosu na prvu. - U usporedbi bez zelenog ugara statistički opravdano veći sadržaj ukupnog dušika u tlu utvrđen je u zadnje dvije godine istraživanja prema prvoj, a u usporedbi sa zelenim ugarom dobiveni su slični rezultati, također sa signifikantno većom vrijednosti u trećoj godini u odnosu na prvu. Na većini polja gdje se uzgajala lupina i DTS, te nakon provođenja sideracije, uglavnom je utvrđeno povećanje količine humusa u tlu, ali te razlike nisu statistički opravdane. - Utvrđene su također statistički opravdano manje vrijednosti fiziološki aktivnog fosfora na kraju vegetacije u odnosu na njen početak te kalija u sredini i na kraju vegetacije. Bilanca hraniva u tlu ukazuje na stanovito povećanje sadržaja fiziološki aktivnog fosfora u većini godina po poljima plodoreda nakon uzgoja lupine, zobi i DTS-a (osim u 2002. godini), te kalija također po poljima plodoreda nakon uzgoja i zaoravanja lupine u svim godinama te nakon uzgoja DTS-a na drugom i trećem polju plodoreda. Međutim, utvrđene razlike za ova hraniva nisu statistički opravdane. - Prinos zrna kukuruza bio je ujednačen i nisu utvrđene statistički opravdane razlike, niti po godinama, a niti po poljima plodoreda, dok je prinos zrna zobi podbacio u zadnjoj godini istraživanja. Prinosi sijena DTS-a i zrna lupine nisu bili ujednačeni. - U cilju održivog gospodarenja tlom i postizanja visokih i stabilnih prinosa uzgajanih usjeva, polučeni uglavnom povoljni rezultati u višegodišnjem pokusu s plodoredom idu u prilog potrebi provođenja kombinirane gnojidbe, sa ili bez kalcifikacije, i uzgoja usjeva u plodoredu. Preporučuju se daljnja istraživanja utjecaja plodoreda i ovih mjera gospodarenja na značajke tla i prinose.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
178-0672345-2767 - Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede (Ivica Kisić, )
178-1780692-0694 - Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom (Ferdo Bašić, )

Ustanove
Agronomski fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Andrija Špoljar, (154964)