Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 318142

Elaborat trenutnoga stanja tala bušotinskog radnoga kruga, isplačne jame te bivšega prostora baklje Vučkovec 5


Kisić, Ivica; Bašić, Ferdo; Mesić, Milan; Zgorelec, Željka; Jurišić, Aleksandra
Elaborat trenutnoga stanja tala bušotinskog radnoga kruga, isplačne jame te bivšega prostora baklje Vučkovec 5, 2007. (elaborat).


Naslov
Elaborat trenutnoga stanja tala bušotinskog radnoga kruga, isplačne jame te bivšega prostora baklje Vučkovec 5

Autori
Kisić, Ivica ; Bašić, Ferdo ; Mesić, Milan ; Zgorelec, Željka ; Jurišić, Aleksandra

Izvornik
Elaborat trenutnoga stanja tala bušotinskog radnoga kruga, isplačne jame te bivšega prostora baklje Vučkovec 5 ; Agronomskoga fakulteta, Zavod za opću proizvodnju bilja

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, elaborat

Godina
2007

Ključne riječi
Tlo; bušotine; sanacija; rekultivacija; mjere popravke
(Soil; oil/gas field; environment)

Sažetak
U cilju provjere stanja tala u okružju bušotine Vučkovec 5 provedena su dva uzorkovanja, prvo je bilo tijekom mjeseca lipnja a drugo je provedeno u mjesecu rujnu 2007. godine. U navedena dva slučaja ukupno je uzeto 8 uzoraka tla. Za izradu ovoga elaborata primijenili smo tzv. metodu horizontalnoga uspoređivanja. Kada je tlo blizu potencijalnog izvora onečišćenja sadržavalo više istraživanoga onečišćenja nego udaljenija tla locirana u smjeru ruže vjetrova na sličnim lokacijama (isti mehanički sastav, tlo koje nije obrađivano – pašnjaci i livade), smatra se da je izvor povećanoga onečišćenja antropogena aktivnost. Navedena metoda pretpostavlja da nije bilo nikakvog pomicanja gornjeg sloja tla u blizini istraživanoga područja, npr. preoblikovanjem krajobraza ili nekim drugim vidovima ljudske aktivnosti. Uzorci tla uzeti su iz površinskog sloja tla do 5 cm dubine na način uobičajen za ovu vrstu uzorkovanja, tako da se jedan prosječni uzorak priređuje od 10-15 pojedinačnih. Ovakav način uzorkovanja uobičajeno se prakticira na mjestima gdje se očekuje ili pretpostavlja povećan utjecaj antropogenoga djelovanja. Ako i postoji povećana emisija bilo kakvoga onečišćenja tada se ono može očekivati samo u površinskom sloju. Temeljem provedenih kemijskih analiza tla (reakcija tla, sadržaj organske tvari, biljci pristupačni fosfor i kalij, sadržaj ugljika, dušika, sumpora i vodika), te sadržaja teških kovina, policikličkih aromatskih ugljikovodika i opterećenosti tla ukupnim i mineralnim uljima nameće se zaključak da nije došlo ni do kakvih promjena u tlu uzrokovanih radom bušotina Vučkovec 5. Reakcija tla povećana je u uzorcima tla (krug I i krug II) budući je u tlu proveden zahvat solidifikacije (slike 7 i 8 – stranica 25). Organska tvar se kreće u očekivanim vrijednostima za ovaj dio Republike Hrvatske, tla su jako slabo ili slabo opskrbljena organskom tvari bez obzira na mjesto uzorkovanja. U pogledu sadržaja biljci pristupačnih hranjiva od vrlo slabe opskrbljenosti biljci pristupačnim fosforom, te umjerene opskrbljenosti biljci pristupačnim kalijem odudara uzorak uzet u okolišu br. II. Razloga za navedeno je način korištenja tla. Pri uzorkovanju tla u lipnju u prostoru okoliš II bio je zasijan kukuruz (povećana gnojidba), dok se u svim drugim uzorkovanjima u okolišu tlo koristi ili kao livada ili kao pašnjak. U pogledu ekološki rizičnih tvari u tlu stanje je naredno. Iako se prema Protokolu o postojanim organskim onečišćivačima u razmatranje uzimaju samo četiri PAH-a mi smo u ovom slučaju odredili 15 raznih PAH-ova. Prema utvrđenim vrijednostima u svih 6 uzorkovanja vidljivo je da je riječ o prirodnoj temeljnoj razini istraživanih PAH-ova. Navedeno ukazuje da baklja koja je jedno vrijeme bila u funkciji svojim sagorijevanjem nije uzrokovala nikakvo povećanje PAH-ova u tlu. Budući se tlo unutar bušotinskog kruga premješta to je bio razlog da uzorkovanje za PAH-ove nije provedeno unutar bušotinskog kruga. Suma ukupnih i mineralnih ulja u svih 8 uzorkovanja daleko je ispod maksimalno dozvoljenoga sadržaja za poljoprivredna tla. Samo je u uzorku (krug II) utvrđeno slabo povećanje, no to je daleko ispod maksimalno dozvoljenoga sadržaja. Opće je poznato da se pri ovakvim istraživanjima posebna pažnja posvećuje mogućim promjenama u sadržaju teških kovina u tlu. Prema još uvijek važećem Pravilniku o onečišćenju poljoprivrednih tala (NN, 15/92) provedeno je mjerenje 10 metala i metaloida. Temeljem utvrđenih vrijednosti tlo na prostoru bušotinskog kruga, prostora baklje bušotine Vučkovec 5 ne razlikuje se u odnosu na nenarušeno tj. prirodno tlo nezahvaćeno radovima vezanim uz bušotinu. U svim slučajevima sadržaj kovina se kreće u granicama potpuno čistoga tla odnosno tla povećane onečišćenosti. Samo je u slučaju nikla i cinka utvrđen relativno viši sadržaj na prostoru bušotinskog kruga (uzorci I i II) u odnosu na uzorak krug III i sva ostala uzorkovanja u okolišu bušotine. Temeljem svega iznesenoga nameće se zaključak da dosadašnji rad bušotina od 1993. godine pa do danas nije uzrokovao apsolutno nikakve promjene u tlu. Svi istraživani parametri bez obzira na mjesto uzorkovanja – u krugu ili okolišu bušotine Vučkovec 5 kreću se u granicama početne opterećenosti odnosno riječ je o geološkoj ili prirodnoj vrijednosti koja nije povećana bilo kakvom ljudsko aktivnošću, pa niti rudarskim radovima vezani uz navedenu bušotinu.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Poljoprivreda (agronomija)POVEZANOST RADA


Projekt / tema
178-0672345-2767 - Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede (Ivica Kisić, )
178-1780692-0694 - Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom (Ferdo Bašić, )
178-1780692-0695 - Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš (Milan Mesić, )

Ustanove
Agronomski fakultet, Zagreb