Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 286989

Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom


Barac-Grum, Vida; Blažeka, Đuro; Brlobaš, Željka; Celinić, Anita; Čilaš Šimpraga, Ankica; Drpić, Irena; Duda, Igor; Grah, Helena; Jozić, Željko; Kekez, Stipe et al.
Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom // Hrvatski jezični atlas (2007) (znanstveni, prihvaćen)


Naslov
Hrvatski jezični atlas : Fonološki opisi. Sv. 1 : Čakavsko narječje : Fonološki opisi govora obuhvaćenih Hrvatskim jezičnim atlasom
(Croatian linguistic atlas : Phonological descriptions. Vol. 1 : Čakavian dialect : phonological descriptions of speech covered Croatian linguistic atlas)

Autori
Barac-Grum, Vida ; Blažeka, Đuro ; Brlobaš, Željka ; Celinić, Anita ; Čilaš Šimpraga, Ankica ; Drpić, Irena ; Duda, Igor ; Grah, Helena ; Jozić, Željko ; Kekez, Stipe ; Kolonić Bistričić, Sandra ; Kurtović, Ivana ; Kuzmić, Martina ; Lončarić, Mijo ; Lorencin, Nataša ; Novak, Ines ; Menac-Mihalić, Mira ; Peršić, Nada ; Poropat-Božac, Sandra ; Primc, Kristina ; Šimunović, Petar ; Vranić, Silvana ; Škorić, Doris ; Težak, Stjepko ; Sulovsky, Tatjana ; Vidović, Domagoj ; Zubčić, Sanja

Vrsta, podvrsta
Radovi u časopisima, znanstveni

Izvornik
Hrvatski jezični atlas (2007)

Status rada
Prihvaćen

Ključne riječi
Hrvatski narodni govori ; atlas ; fonološki opisi ; čakavski
(Croatian language ; Atlas ; Phonological descriptions CLA points ; Čakavian dialect ; v ;)

Sažetak
Donose se fonološki opisi čakavskih punktova koji će biti dijelom monografije o fonološkim opisima hrvatskih dijalekata, ne samo kajkavskih i čakavskih, nego i štokavskih. Obrazac po kojem se opisuju fonološki opisi pojedinih dijalektnih tipova razrađen je u okviru rada na Općeslavenskome lingvističkom atlasu (OLA), koji je započet još koncem pedesetih godina dvadesetog stoljeća i koji još ni izdaleka nije dovršen. Dosada su izdani fonološki opisi punktova OLA iz raznih jezika, najviše južnoslavenskih, ali i pojedinih sjevernoslavenskih, ponajviše poljskih. Pri tome su važne dvije činjenice: prvo, za rad na OLA potrebno je da budu predstavljeni samo najreprezentativniji tipovi iz pojedinih slavenskih jezika, prvenstveno sa stajališta komparativne slavistike. Drugo, za dijalektologiju pojedinoga jezika potrebno je obraditi fonološke opise neusporedivo većega broja narodnih govora raznih dijalekata, s jedne strane prema kriterijima vlastite dijalektologije, s druge strane, u tehničkom smislu, posve prema obrascu po kojem se obrađuju fonološki opisi punktova OLA, i to ne samo zbog uspoređivanja, nego i zbog drugih ozbiljnih znanstvenih razloga. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje započeo je još prije nekoliko godina akciju za opisivanje fonoloških opisa u punktovima čakavskih, kajkavskih i hrvatskih štokavskih govora. U tom pogledu mi smo, čini se, napredovali više nego ijedan drugi slavenski narod i bit će konačno obrađeno preko tristo pedeset hrvatskih dijalektnih punktova, i to ne samo u Hrvatskoj i BiH, nego i u Italiji, Sloveniji, Austriji, Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Rumunjskoj. Kao prvi izlazi zbornik fonoloških opisa čakavskih punktova. Tu su dijelom obrađena nova istraživanja govora, možda ne toliko važnih za slavensku filologiju, ali bez sumnje važnih za hrvatsku. S druge strane, djelomično su prerađeni i usklađeni već objavljeni opisi iz zbornika OLA, a dobar dio opisa potječe iz radova obrađenih prema nekadanjem upitniku prije 1990. predviđenome ne samo za čakavske i kajkavske govore, nego i za sve štokavske govore, hrvatske i nehrvatske. Taj je upitnik naknadno dotjeran za specifične potrebe svih hrvatskih punktova, tako da je redakcija zbornika FO imala određenih specifičnih poslova usklađivanja pojedinih materijala. S obzirom na iznimnu važnost čakavštine u slavenskome jezikoslovlju, zbornik fonoloških opisa čakavskih punktova imat će izvanrednu važnost ne samo za kroatistiku nego i za slavistiku, a kako su slična djela još uvijek velika rijetkost u svjetskoj lingvistici, taj će zbornik bez sumnje biti dobro zapažen u međunarodnoj stručnoj literaturi. Zbornik se može smatrati posve izvornim djelom, bez obzira na bar djelomično već postojeće obrasce po kojima je rađen, jer je svaki pojedini opis rezultat konkretne znanstvene lingvističke obrade. Zato će i sam zbornik, kao jedno od prvih djela svoje vrste u svijetu, značiti ogroman doprinos napretku znanosti. Što se tiče samoga pristupa obradama, tu su s jedne strane već postojeći dugogodišnji tradicionalni obrasci, ali s druge strane imamo i razumnu i promišljenu prilagođenost našim specifičnostima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Filologija

Napomena
Biblioteka "Prinosi hrvatskomu jezikoslovlju". Izrađeno na projektu Hrvatski jezični atlas. Prvi dio monografije od tri sveska. 2. će biti Štokavsko narječje, 3. Kajkavsko narječje. 99 poglavlja (fonoloških opisa 99 čakavskih govora). Redakcija: dr. sc. Mijo Lončarić. znanstvseni savjetnik (glavni redaktor), dr. sc. Anita Celinić - izvršni urednik ; dr. sc. Vesna Zečević, viši znanstveni suradnik, dr. sc. Mira Menac Mihalić, red. prof. ; recenzija ; akademik Dalibor Brozović, dr. sc. Josip Lisac, red. profesor. POPIS PUNKTOVA S OBRAĐIVAČIMA (u zagradama su navedeni istraživači i broj punkta na karti Hrvatskoga jezičnog atlasa) 1. Kalje – Stjepko Težak (Stjepko Težak) (HJA 58) 2. Jurkovo Selo – Anita Celinić (Anita Celinić) (HJA 61) 3. Vukova Gorica – Vida Barac-Grum (Vida Barac- Grum) (HJA 79) 4. Generalski Stol – Ines Virč (Božidar Finka) (HJA 81) 5. Ogulin – Mijo Lončarić, Maja Živko (Milan Moguš) (HJA 82a) 6. Oštarije – Vida Barac-Grum, Irena Miloš (Milan Moguš) (HJA 82b) 7. Materada – Ankica Čilaš Šimpraga (Ankica Čilaš Šimpraga) (HJA 166) 8. Vodice – Irena Miloš, Ines Virč (Irena Miloš, Ines Virč) (HJA 167) 9. Brest – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 168) 10. Sveti Martin – Helena Grah (Petar Šimunović) (HJA 169) 11. Nugla – Ines Virč (Petar Šimunović) (HJA 170) 12. Vabriga – Igor Duda, Irena Miloš (Petar Šimunović) (HJA 171) 13. Kaštelir – Igor Duda, Petar Šimunović, Martina Kuzmić (Petar Šimunović) (HJA 172) 14. Kaldir – Igor Duda, Ankica Čilaš Šimpraga (Petar Šimunović) (HJA 173) 15. Lupoglav – Irena Miloš (Petar Šimunović) (HJA 174) 16. Grdoselo – Sandra Kolonić Bistričić, Stipe Kekez (Petar Šimunović) (HJA 175) 17. Boljun – Sanja Zubčić (Petar Šimunović) (HJA 176) 18. Pazin – Nada Peršić (Petar Šimunović) (HJA 177) 19. Rovinjsko Selo – Suzana Poropat-Božac, Mate Milas (Petar Šimunović) (HJA 178) 20. Žminj – Petar Šimunović (Petar Šimunović) (HJA 179 – OLA) 21. Kršan – Silvana Vranić (Silvana Vranić) (HJA 180) 22. Rabac, Gornji – Tatjana Sulovsky, Ivana Kurtović (Milan Moguš) (HJA 181) 23. Glavani – Kristina Primc (Stjepan Vukušić) (HJA 182) 24. Rakalj – Doris Šajn (Petar Šimunović) (HJA 184) 25. Medulin – Nataša Lorencin, Martina Kuzmić (Petar Šimunović) (HJA 185) 26. Studena – Irena Miloš (Irena Miloš) (HJA 188) 27. Kastav – Irena Miloš (Irena Miloš) (HJA 189) 28. Podkilavac – Sanja Zubčić (Sanja Zubčić) (HJA 190) 29. Medveja – Irena Miloš (Mijo Lončarić) (HJA 191) 30. Krasica – Irena Miloš (Iva Lukežić) (HJA 192) 31. Brseč – Irena Miloš (Milan Moguš) (HJA 198) 32. Kraljevica – Domagoj Vidović, Mijo Lončarić (Milan Moguš) (HJA 199) 33. Omišalj – Željko Jozić (Ive Jelenović) (HJA 204) 34. Njivice – Martina Kuzmić (Snježana Marčec) (HJA 205) 35. Beli – Ankica Čilaš Šimpraga (Snježana Marčec) (HJA 206) 36. Dubašnica – Irena Miloš (Iva Lukežić) (HJA 207) 37. Dobrinj – Dalibor Brozović (Ive Jelenović) (HJA 208 || OLA 24) 38. Vrbnik – Ivana Kurtović (Ive Jelenović) (HJA 209) 39. Novi Vinodolski – Željko Jozić (Milan Moguš) (HJA 210) 40. Cres – Antun Šojat (Antun Šojat) (HJA 211 || OLA 23) 41. Baška – Željko Jozić (Snježana Marčec) (HJA 212) 42. Orlec – Martina Kuzmić (Peter Houtzagers) (HJA 213) 43. Ustrine – Irena Miloš (Snježana Marčec) (HJA 214) 44. Rab – Martina Kuzmić (Iva Lukežić) (HJA 215) 45. Nerezine – Željko Jozić (Božidar Finka) (HJA 216) 46. Susak – Ivana Kurtović (Iva Lukežić) (HJA 217) 47. Senj – Vida Barac-Grum, Irena Miloš (Milan Moguš) (HJA 219) 48. Brinje – Božidar Finka (Božidar Finka) (HJA 220 || OLA 34) 49. Otočac – Željko Jozić (Milan Moguš) (HJA 222) 50. Lun – Martina Kuzmić (Iva Lukežić) (HJA 223) 51. Pag – Željko Jozić (Nikola Kustić) (HJA 226) 52. Silba – Željka Brlobaš (Mate Hraste) (HJA 227) 53. Olib – Sanja Zubčić (Mate Hraste) (HJA 228) 54. Božava – Željko Jozić (Božidar Finka) (HJA 239) 55. Ugljan – Ankica Čilaš Šimpraga (Mate Hraste) (HJA 240) 56. Petrčane – Ivana Kurtović (Dalibor Brozović) (HJA 241) 57. Stanovi – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 242) 58. Veli Iž – Ankica Čilaš Šimpraga (Božidar Finka) (HJA 244) 59. Kali – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 245) 60. Sukošan – Ivana Kurtović (Mijo Lončarić) (HJA 246) 61. Banj – Martina Kuzmić (Mate Hraste) (HJA 247) 62. Sali – Božidar Finka (Božidar Finka) (HJA 249 || OLA 37) 63. Sv. Filip i Jakov – Anita Celinić (Nikola Vuletić) (HJA 250) 64. Tkon – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 251) 65. Vrgada – Ankica Čilaš Šimpraga (Blaž Jurišić) (HJA 252) 66. Murter – Mira Menac-Mihalić (Mira Menac- Mihalić) (HJA 255) 67. Tribunj – Ivana Kurtović (Mijo Lončarić) (HJA 256) 68. Zlarin – Martina Kuzmić (Martina Kuzmić) (HJA 259) 69. Primošten – Ivana Kurtović (Mijo Lončarić) (HJA 261) 70. Trogir – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 263) 71. Kaštel Kambelovac – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 264) 72. Grohote – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 267) 73. Krilo Jesenice – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 268) 74. Ložišća – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 270) 75. Pražnica – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 271) 76. Komiža – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 275) 77. Vis – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 276) 78. Hvar – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 277) 79. Brusje – Anita Celinić (Mate Hraste) (HJA 278) 80. Stari Grad – Mira Menac-Mihalić (Mate Hraste) (HJA 279) 81. Vrbanj – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 280) 82. Vela Luka – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 284) 83. Kučište – Ivana Kurtović (Petar Šimunović) (HJA 286) 84. Lumbarda – Ivana Kurtović (Mate Hraste) (HJA 288) 85. Lastovo – Dalibor Brozović, Josip Lisac (Dalibor Brozović) (HJA 289 || OLA 56) 86. Frelištof (Jevišovka) – Đuro Blažeka, Mijo Lončarić (Mijo Lončarić) (HJA 371) 87. Novo Selo(Devínska Nová Ves) – Stipe Kekez, Mijo Lončarić (Augustin Dvorsky, Jozef Baláž, Emil Horák, Mijo Lončarić) (HJA 372) 88. Hrvatski Grob (Chorvátsky Grob) – Ines Virč, Mijo Lončarić (Mijo Lončarić) (HJA 373) 89. Jandrof (Jarovce) – Stipe Kekez (Antun Šojat) (HJA 374) 90. Pajngrt (Baumgarten) – Gerhard Neweklowsky (Helene Koschat) (HJA 376 || OLA 148a) 90a. Trajštof (Trausdorf a.d. W.) – Marina Marinković (Božidar Finka, Antun Šojat) (HJA 375a) 91. Veliki Borištof (Großwarasdorf) – Đuro Blažeka, Mijo Lončarić (Zorka Kinda) (HJA 377) 92. Filež (Nikitsch) – Irena Miloš (Božidar Finka, Antun Šojat) (HJA 378) 93. Čemba (Schandorf) – Đuro Blažeka, Mijo Lončarić (Mijo Lončarić) (HJA 379) 94. Bajngrob (Weingraben) – Đuro Blažeka, Mijo Lončarić (Mijo Lončarić) (HJA 380) 95. Stinjaki (Stinatz) – Gerhard Neweklowsky (Helene Koschat) (HJA 381 || OLA 146a) 96. Nova Gora (Neuberg) – Martina Kuzmić (Snježana Marčec) (HJA 382) 97. Bizonja (Bezenye) – Ankica Čilaš Šimpraga (Mijo Lončarić) (HJA 386) 98. Koljnof (Kópháza) – Maja Živko (Antun Šojat) (HJA 388) 99. Hrvatski Židanj (Horvátzsidán) – Stipe Kekez (Mijo Lončarić) (HJA 389) 100. Narda – Marina Marinković (Nikola Benčić) (HJA 390) 101. Četar (Csatár) – Stipe Kekez (Mijo Lončarić) (HJA 390) 102. Hajmaš (Nagyhajmás) – Ankica Čilaš Šimpraga, Mijo Lončarić (Mijo Lončarić) (HJA 398) ---------------------------POVEZANOST RADA


Projekt / tema
009-1012647-0900 - Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske (Silvana Vranić, )
0212003
101-1012676-2671 - Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ELA) (Petar Šimunović, )
212-2120920-3419 - Istraživanje kajkavskoga narječja (Anita Celinić, )

Ustanove
Filozofski fakultet, Rijeka,
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb