Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 276708

Morfonološki model palatalizacije zubnih sonanata u 1. licu jednine prezenta u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku


Gadžijeva, Sofija
Morfonološki model palatalizacije zubnih sonanata u 1. licu jednine prezenta u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Hrvatski slavistički kongres (4 ; 2006 ; Varaždin, Čakovec). Zbornik sažetaka/ Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 5-8. rujna 2006. ; priredile Bernardina Petrović, Tatjana Pišković. / Marko Samardžija (ur.).
Zagreb: Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006. str. 78-79 (predavanje, nije recenziran, sažetak, znanstveni)


Naslov
Morfonološki model palatalizacije zubnih sonanata u 1. licu jednine prezenta u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku
(Morphonological model of palatalization of the dental sonants in the 1st person singular of the present tense in Croatian Church Slavonic)

Autori
Gadžijeva, Sofija

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni

Izvornik
Hrvatski slavistički kongres (4 ; 2006 ; Varaždin, Čakovec). Zbornik sažetaka/ Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 5-8. rujna 2006. ; priredile Bernardina Petrović, Tatjana Pišković. / Marko Samardžija - Zagreb : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva, 2006, 78-79

Skup
Četvrti hrvatski slavistički kongres

Mjesto i datum
Varaždin - Čakovec, Hrvatska, 5-8.09.2006

Vrsta sudjelovanja
Predavanje

Vrsta recenzije
Nije recenziran

Ključne riječi
Morfonologija; hrvatski crkvenoslavenski jezik; glagol; glagolska osnova
(Morphonology; Croatian Church Slavonic; verb; verbal stem)

Sažetak
U referatu se opisuje morfonologija glagolske osnove u prezentskoj paradigmi na građi hrvatsko-crkvenoslavenskih (dalje: HCS) glagola s temeljnom osnovom na -i- u kojih tom završnom -i- prethodi zubni sonant: l, n, r (tj. tipa moli-ti, brani-ti, tvori-ti). U obzir su uzeti svi glagolski leksemi tog tipa iz kartoteke Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije: 110 li-glagola, 127 ni-glagola i 97 ri-glagola i njihovi prezentski oblici. Metoda opisa je usporedba dotičnog fragmenta HCS gramatike sa staroslavenskim stanjem kao i sa stanjem u starohrvatskim (čakavskim) govorima. U staroslavenskom jeziku u prezentskoj je paradigmi tih glagola glagolska osnova okrnjena (tj. okrnjen je sufiks -i-) i pojavljuje se u dvije varijante: u palatalnoj (u 1. licu jednine), i u tvrdoj (u svim ostalim oblicima) ; tako u prezentu nalazimo u osnovi alternacije l ~ ĺ, n ~ ń i r ~ ŕ. U HCS tekstovima morfonološki su najinovativniji ri-glagoli. Kako je u hrvatskom depalataliziran fonem ŕ, kod ri-glagola nije sačuvan staroslavenski morfonološki model: HCS građa ne pokazuje staroslavensku alternaciju r ~ ŕ, tj. kod ri-glagola nema variranja osnove u prezentu (okrnjena osnova u svim oblicima završava nepalatalnim suglasnikom). Kod li-glagola i ni-glagola staroslavenski morfonološki model je očuvan. Međutim, u tekstovima su ipak potvrđene rijetke devijacije od tog modela. Naime, usprkos postojanju grafijskoga sredstva za označavanje palatalnosti fonema ĺ i ń ispred gramatičkog morfema 1. lica jednine -u (tj. uporaba slova &ucirc ; iza l, n), neki su pisari u rijetkim slučajevima izostavljali označavanje palatalnosti, tj. pisali grafem u (-lu, -nu) (molu, branu). Autorica predlaže različita moguća objašnjenja te pogreške i utvrđuje u kojoj je mjeri ta pojava ograničena na određene HCS tekstove.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
FilologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
0090002

Ustanove
Staroslavenski institut , Zagreb