ࡱ> 5@7bjbj22 .<XXDDDDDDDX Xh """"""$ERFQD FDD *D D P:X,DD 09 @ 0R XXDDDDD@ FFXX<d XX<Identifikacija greaaka i nedostataka informacija u bazi hidrogeoloakih objekata koriatenjem TLP aplikacije Identification of data errors or data deficiency in hydrogeological database using TLP application mr. sc. Siniaa Horvat, dipl. in~. naft. rud., Miroslav Veselinovi, dipl. in~. geol. INA-Naftaplin, `ubieva 29, 10000 Zagreb (sinisa.horvat@ina.hr, miroslav.veselinovic@ina.hr) Klju ne rije i: baza hidrogeoloakih objekata, greake podataka, nedostatak podataka, TLP aplikacija Keywords: hydrogeological database, data errors, data deficiency, TLP application Baza podataka hidrogeoloakih objekata INA-Naftaplina izraena je po etkom 90-tih godina i nazvana je "Vode" (Veselinovi & Nikoli, 1992). Cilj formiranja ove baze bio je prikupljanje podataka o hidrogeoloakim objektima u vlasniatvu INA-Naftaplina na jednom mjestu radi olakaavanja pristupa informacijama te mogunosti daljnjih planiranja istra~ivanja i gospodarenja vodnim resursima. Baza podataka "Vode" izraena je programskim paketom Mapper a nedugo poslije toga su podaci reorganizirani koriatenjem aplikacije dBase-IV. Organizacijske promjene unutar INA-Naftaplina nakratko su zaustavile daljnje a~uriranje baze hidrogeoloakih objekata do osnivanja Slu~be za proizvodnju voda. Ponovna aktualizacija baze hidrogeoloakih objekata dovela je do reorganizacije podataka iz dBase-IV u format Access-a. Cjelovit pregled baze hidrogeoloakih objekata pokazao je da baza sadr~i preko 68 000 podataka o 179 bunara i 184 piezometara. Podaci su organizirani unutar 16 tablica (Horvat & Veselinovi, 2005). Za hidrogeoloake objekte iz baze podataka, koriatenjem opcija aplikacije Access, izraeno je grafi ko su elje kojim je omoguen pristup odgovarajuim podacima o izabranom hidrogeoloakom objektu. Ovakvim pristupom podaci se prikazuju tabli no a time je ote~ana istovremena usporedba sli nih podataka, npr. o litoloakom stupcu i ugraenoj koloni s filtrima. Zbog tih nedostataka pristupilo se izradi aplikacije kojom bi se za izabrani hidrogeoloaki objekt prikazala slika objekta s podacima iz viae tablica ("tehni ko-litoloaki profil"). Izrada aplikacije (nazvane TLP aplikacija), na in rada u istoj te njezina svrha opisani su u literaturi (Horvat & Veselinovi, 2005). Rezultat rada u TLP aplikaciji je grafi ki prikaz hidrogeoloakog objekta s osnovnim podacima o lokaciji i koli ini crpljenja, ugraenoj koloni, filtrima, litologiji, tamponima i zasipu kanala objekta a sve prikazano (osim prva dva podatka) u omjeru (Slika 1.). Za dobivanje grafi kog prikaza hidrogeoloakog objekta TLP aplikacijom uvedena su nu~na pojednostavljenja nekih podataka koja ne utje u na kvalitetu prikaza niti mijenjaju sadr~aj baze podataka. Ovakav pristup podacima o hidrogeoloakim objektima ima odreenih prednosti pred tabli nim" $ H J p |~&4$&08np>B$F$^$B(h(|((<***+v1111^2.5ƾ򦠦򖌖h~7eCJOJQJhVBCJOJQJhdNUhph~7eh$Hh(hVBmH sH htxCJaJhVBCJaJ htx5 hVB5h r5CJaJmH sH hVB5CJaJmH sH hVBhVB5CJaJ7 J  p r :&B(P0t1v11\2^2v2 $L^`La$$a$$`a$$a$7 prikazom u Access-u: br~i pregled raznovrsnih podataka, istovremena usporedba svih relevantnih podataka, vizualno utvrivanje nedostataka u bazi hidrogeoloakih objekata (nepostojanje zapisa), vizualno utvrivanje greaaka u bazi hidrogeoloakih objekata (preklapanje elementa prikaza). Zadnje dvije navedene prednosti omoguuju daleko lakae otklanjanje nedostataka i greaaka (koje je teako izbjei u procesu unosa podataka) od pisanja upita u Access-u. Navedene prednosti iskoriatene su za a~uriranje baze hidrogeoloakih objekata INA-Naftaplina. Pregledom slika 179 bunara i 184 piezometara u vrlo kratkom roku detektirane su greake i nedostaci podataka u bazi hidrogeoloakih objekata a koji se odnose na lokaciju objekta, ugraenoj koloni i filtrima, litologiji te tamponu i zasipu kanala objekta (29 bunara i 23 piezometra bez greaaka; na ostalim bunarima 111 te na piezometrima 338 nedostataka i greaaka). Npr., sa slike 1. se mo~e vrlo jednostavno zaklju iti da za bunar StNB-1 postoji nedostatak litoloakog opisa stijena izmeu 35 41,5 m. Nakon detekcije greaaka i nedostataka provedena je ciljana korekcija istih uvidom u elaborate i izvjeataje (dosje INA-Naftaplina) na osnovu kojih je izraena baza podataka ili novijih izvjeataja o naknadnim radovima na hidrogeoloakom objektu. Kako takvi dokumenti obi no sadr~e i tehni ko-litoloaki profil odnosnog hidrogeoloakog objekta, nakon korekcije je mogue vizualno usporediti dvije slike: tehni ko-litoloaki profil i sliku generiranu TLP aplikacijom te vrlo jednostavno zaklju iti o ispravnosti unesenih podataka o objektu. TLP aplikacija izraena je pomou Visual Basic-a (Microsoft Visual Basic 6.0) a prikazani postupak mo~e se primijeniti i na sli ne baze podataka. Popis slika: Slika 1. Prikaz hidrogeoloakog objekta generiran TLP aplikacijom (utvrivanje greaaka i nedostataka) Literatura: dosje INA-Naftaplina: Elaborati, ekspertize i izvjeataji o izvedbi, ispitivanjima i ostalim aktivnostima na bunarima, piezometrima i strukturnim buaotinama Horvat, S. i Veselinovi M. (2005): Prikaz hidrogeoloakih objekata iz baze podataka. Hrvatske vode, 51 Microsoft Visual Basic 6.0: vodi za programere / [preveo s engleskoga Dioniz Daubachy] (1999). Strijelac, Zagreb Veselinovi, M. i Nikoli, B. (1992): Prikaz MAPPER baze podataka "VODE" kreirane pomou softverskog alata. - DIT, 31., INA-Naftaplin, Zagreb Slika 1. Prikaz hidrogeoloakog objekta generiran TLP aplikacijom (utvrivanje greaaka i nedostataka) Figure 1. Picture of the object generated by the TLP application (for data revision) v234h5666T77 L^`L$a$$L^`La$.5<56666T77hVBmH sH hVBh @jh @Uh @CJOJQJhVBCJOJQJhdNCJOJQJ,1h. A!"#$% Dd $'0 # Ab 2:Έ D n 2:ΈPNG IHDRG@ngAMA|Q pHYs IDATx^}u{{J]\pw;vN5nhBHޥYȄ#A6j̜{wɿ_3(-8yJb6zϿ^׼7 ' "Ξ بNȒ)yӼ^6_9Lq&)'Ͽms^A(Av-ExvuJ̣eI׫z~^^߲bZe'hѱXCn@Г?'GX|Ҡ'˿?¼ed'JD~s?Xt>~^]d5[K8ە߶(Ԯ؉E?Ȫ; ?}~/y4 [ pBLwQE\sjm$ ?^}V'>O˄W=mWEv}kmc֯'[{lϡ[wR WMhS_krvӿ͜P qdWܽC7{)|*I W^N2ew3{o_,%o}t<+}W8TY4McO؃Ƴ6N6J[ öXͿI˛2O00qZ_䀇K}S_6)o12<&CnA+"%eR?P˯3Wxӿ_lw_^sUïL)52/\D7{)â_I5HϺ\8ңeM+]K{Ç%l-2|X?x!2(6hAXR#ۦ$ƒMx޼yzE9|Ol{O{`•|`Swnye'E{߻ϝu=O ?1~m#. =~G{5N!oXW~jc86vW =ez,C#di5@W-luA{ m"ijh+\|GtO,ݴ։X fr.Gp\"rŐO2dis9&xSW;ȻuRr,ccL&/d΋a('p:Ab.kGX4xXj()e`zPD38'+$jXULw /JPȬA( \6Bh`( h6d = X2741\fE ɐ|W\o"@Ed4%V2Bh@=%Բ ) bH(O&PyHFm]OXpۨLcbBr6j:wZ'A,LTt=`ƼeOX0Q:d&!XEUݺiLauT(0E^Yowj*دm 3?>o/%oo.o.҇z-3EaUS39b)#翫2YC΍ƏgV>ʉ{?d&x2w~S"7m~%˨R,7:NVfUzf8Zs~_+4O[Ͻ'1?V滹_U(ےj[\#?\f/= 2,tr쇏4Erg;>3 G(l/UH"#.]):Ò&JGAIF ƭ?6BY) f*\4tw"&XgS//.aOcm '*KB:L1ݱ]l ܲJi[^kߖ{:~aRSs8L{:W iH,*t~ 85;;jF"I)fQ/PQpm,^.$`6o0X۰8rXqq䩡3(HBA ZOXˠlM쵂0.\a4HB @\-:Π2q]gU&w貟P:)39097)@;ybpਲ਼ł<4jA_"QDBltx'3Ba>#W/3,x* ^CL٥0'QA.Xf%0 B)zs`+R61:(c06F2~s 5ʹ'MڶIC ߳l`WZپڿKR=NaifiICш q~5 :yT~Pyh MgsYPu3 N(XH_B# | lCc/8ʪG2p WUc,(l^0E*`%1j{"k8sAVWN]Z$f$C@-iYL5h3.i71@^;i),8L. 7N>$ѯզ?|=O]|;+}︭Ov|Co޾'rg}h!/+wLS8 RF}CJ{oL8Ya!yKOmrq;4DyTב?Gwl;JZdcoqYfVZkxyn;M=ثWU7o<гEUw7>MjrO.&i: ۖ_\ kz?x-ú_ b{#58|[t~_.m5mz7Ѐ,lguk~!scWĉOO}q%e7 N hPt֭RW]{ ;K }A=YؿO;j1q)|>Eq*YY)M6tظK`'E\,ɜ^pMⰝ=Dn\,2noKw8#M5Z_9q>%Kp^3[,Z)Ly!5 Kq~%Mïvn_67} ?q'y=E]ѿwW͢Ϯ=Ypu*O[DIx651ڷ>?Ep_%[~U &EHqe;RmOHbA35A 6: e,{Tk(تi0A$ 1`g%}j*~~b]+rBS n|WkkEZK~a*ݜXG}5Mni MtnMS6 -:Nm8 :ؑ/$Ν!YdHAD)x^R&fc˂`A*lg(,ׯf[y̺IyFMdJJW[Ś XmL-7~q\\<)%POC72IȬE\1IG ( 9DR*TBK:JzSk:@:b0C'Ėɂ5MVQH#"d uAɳxS5Ex/y[D)#V Z[áZVg!vy9.Ԍ37;\GNJM@kO=pϷk"#M~Yd*\g=xEx;\(2 [_Y O!,Y W},{Dƅw䇔/ci)[6%WzMtW X/j׷P_;]VYWms,}5[~zSBYv>=bKYF[K/x0gnˢ}'n˒;?+2?VY߲ۅsfN̝E>$<SAT]TN(3][y`3 ܕ|ԏ!ۮ,=(3N%"uc}~?0/Z\NϿ=?_7'W5mQ\OE LGE}M_܄JLmV oT+bw8So{˰1OP|E)Z#qhhdcjLJ(:hw0nR3QZ\v=AqB\ڦkif< ՠap(xu|:h kX(@C@̚x΅C. p`GF-`>$pJyPby('pjlq0q°R%7%j nD1y g5Ҷ`i8i(t@4.&LɪFAN2y0 ':88LZADbઆ&Jh@3$c`G1=O-2v@c輁;eX0[Ox=5TcN+kOd:{8]@PѾ5uշS 'l zM-TGmL:m|[OcCr_KC24K/;tPM ~ :[?MgLCRBGi%GLD1-D.`gy}}/*'^dWRcoN3Nm-q/" œM-CJC+' O,v+` 8O>ԱnJ>N og,f9ـ%9r&TY*8ðKGQ,- )ҞQHƾY8(m:HsP&U 7~k0,W Fi6o|ů¦-=Ǵ =c@)1ap: zBU8wYT.(^ao}3 K))"iAY2 7qK,57EfD WV]܅fw|&$ˀa-oX(3{Q[ Mӷ ^t|KMM'W0M x_-oXub/ޫeة +C񖽱x:jyţ Pzh-oXR C,ӏ 99APx H.0O *HJ5EGv w( ?/ hKW'7|,m83VGX#`rܨamhDg(G|&^:|6NF ZDPA蓟óm$/!,*"7m_"sVl:r,w~ *^9 ޹~J7@~A-za+`̟R\w8g(W_\:Uwl 4n(y^~οxӭ`pc e#,fY(=Rޟ Ԟ@vQd>abbjw'Ʀu%ߣ tF)Yg,f)XwVn!~0sߓIB ѻn(_N}[XBfdJM*^@lW\"Eqhl%bpG9|@gCwKuPGF zeMM'9:k.Bm笩8TG@>Kz -h]1M}닄 ^nSh Cتbf~neɻ9\oHa8b8i6qZ!')8DQUYS>-NP`Eg.A``$P.i;.!4:o>w5~iZ1B`0`9&6! \S-ܒ@r/fQ9w,UH@8 = &')c_Rlv6yEHPڃd(PF^Nә.DB"g]51kbFl Ά$C#4Tq`!!^\Go>\ 𭒁ʪB̒3b"bӘVL)'عxg;2KwZ!,lٰ@o4pBEtY|F]tS"4: EID[uD"a lFGP$Eg M1ipz3,TEɢi&N0 p6B*Uڀ_๥:5BIj bYL΋BPrGxc'4PLDD:C`8GcΆu|9@pB]/m+:V@8 AApr򮐸IC]18& 3,e2#Fiek HP|6Btə \NtO11uJ2haxGuOXxp S`sb2*B9Y ̱1D5u Y k[y `Ϧj6q9wWL wN&<):s3y¡T ~{?gsO>4~|h'(}`_|TϦڿ`o2YG{W0/=@O2dz_6e柨C!&{U6iaveX(8O |C\J*()%@3Ed xB.1_b!gSaw h?0P44joR NV6 띜K<+K&]#h cnXuL7+"?DJg ~0]_yn[epwDUݞZ~h鶰/U;yE|{3nFė7,@6f-8 jdiRq} hN"@r`e+,65V3HPEWR5-53PVHJS̹HL `RĎ.ԩV[Cr&Mv}& u`[arI=;c Gb9s4\+Ww?~ߐ?/iIj9Q?lx7W+|ކ ^伎&O9Y:lSnuPXeʙ^7XMVn J.jvӘa212I׼̰7YQb_hnY!K myh)L*di6.W1u³XtPڜ1gWp:RvwIԻ2xb5);~҅Mߔ0:rmԢjkjR|k05u-V`M/,Iz_snRx/ix -7ZzaM8H3˄u=m%r.Ǹ]יIAV]}.בzJQ$J o-,c3ACn,oФBu>%6Ɏ:Xr_k_l*WV49yƂDJ?,Z:^&HDJ!}Z \/@^S5wAV&)H:0Ftj$hDE ^ }MrR@D\8P";(^[+k~r&8 }<^Z0 RF>suIgAV<]7ll0^m.քs8FpJbd/P5뤕KbII`lx\뚻aQܴ@^H%iϤn fC&tCʈ`N$aB 8hfgF~dctV! Шe1(<dydz)c+`)c13 QN? @R:"9qvyRKC%2( 5w P1zr=4 V94as9>W=lΆmiLڀe#oQy A{c/1$3s=~5B gMW,!J,ƀl)C2)`1Nq9(0OM1@4H;,ËU0!?(ɹ] `\s'4zW;nΆ'`h0n܀^pE@ /ݠn*mңS( ͧ6N3I F=Ct K E)R@$ z"%–!JazI)(m2QNp:=W?b(@ƙn@V0@ Wx`O;x6qnǜbڐf!lԑx64\X:@aB p)r% 9$!X^)TFa%>m=N3y'6o6/>tbS -"n+|WťOWGv4?JW!`-ǧw&V Q4[__ϕ9ITlTa AYc.' xB-9׮cQzSw97?bǜj87YCu:)7KG"-99eRgKӰgZ%=b!7MA Ufi客݁&ޤtS(VEjH!^r; }:$rbR.jLQ-L᳻es.`kuc483ng6۝3Asvs;T7x B \^@nڇ!콞,[<3 F\YZ^a}u:X{124i)?s&<fp]ĀIPh-JhJS$E'!ݎY'6>tƢ7lӿc8l;7®&ɒp2Y@J@Xْ1oqzFj/瀖L`d0mWY -q4 j* 2a7qx4 \Ż1ա{^&a5L~d A<(9a9 ؇" Xxy{bUGm02N<ϸk{l :|iZhEBaktӘilZ]/қ@^aaIUƕCPBa¤Ruڈ/dX*@*}M7 zWSMf]|(;X22ܰ$ \\Ncd*j#bX9[jtj,n?oFfݓeja8+ë*l>5=Io}PZYl dUi%CNx*Hf!e =%{deTZDXtoT|FiefEK{-%%Ԋ2LrKtDIv]f]r+;H(@kt><~['Ƈ顑:z @YJM9oH "dDZ$ƪgM7 뚜 h Tq?NCk2]e7S} 1J_:oņв $ _ y zX6G=ccrZ{G*8Hb/7쟒u.bvk2%+_XcbjF(IwGAt/KOX>^ݬQx7tz15]szߖk [r! @ (ϒ2A4Fe섄& :KP+|#K'U#K'lce9(Q3 (sG<L`z^Y\vڽj3}ӭ|>T& ^O)%ӫJ FA/b>W;fzD&N֛ԑlNWURItTopHB/ZΏ:ttyiX[W(z`*J2fYBaEDOfӹb򼇧T6,uOj.ȡ%GG0%$SGcTiO]~ynYD§QwyldA%mѧ+\B<ںFֿsn̿m'n^6w ]?aZK^L+)TPE0J%bkkh2;̌PY)_*\ "q~zocQ[Qqض6CI/:΋vՌ?ü*b43g" []<\*>/o59emW=kY|H8gf_M~_-cPTI&y>1/J$ הG|iՍ n^]_vdܬׇ,KKƏRN.{w{M{M%+ ާUkn)I#W~brU{.8t=\SL)y0k96=s j"V”, ZVS:ɢ}pKlNNNKK$F<]pdJr c|q V #r _·j\y; TdBAF\x-^eѣl{'M 4{ņٜ߳#l-2)/ Lg4nl_Ŗ77o[_yKο''y1hԟ"&[,58D8S[\m m]Bԕ,S]}{;4YKwemtO$،1@_g@EoX:"-a;7nk`\w;7DLӖA@I^tFܳRj۫!洼 e%ZnM4j:Hw.#9Wm>BaT$/\SlVI\$>$wxsz [S&Oen~Yd,t-gJ2OH^*ϔ6:N#d"ge_7jh3ʟvCv9)!ϔ\X6`2LnY]7 Bl&Obݱʌ_,B X7,4aܺRQRt& m*R!1czBV**yo$mSiw3UeȓӉHDVţɎ z@.%US?#gSrbx*u5̔]n14#SgsEnXZ4.?T k7/HzubXf>ULjv%$Me"Va l<(@{㏙V}@5myo6eΜyq+#BW6Oq-u aOxUL-J/LvOg~y6U & kI_K'J8S:Gi81F //H_c8Sx9{o9<MtfIt qݜ ^JKPqEPQbyoe Wa>x4W(˂1h*j}f4,[%уϤ#MW,^gl.LJ"h&TU&O[ƘXj`R!xj܎$f&g ZL,Tئ3 hw ؤ`zeZhLeos DSUk/o\{>MdsI1njH><z1WV+ cjɶKӽif!Z :*IB90+׮-pY*v,Zzًް:(l8 *-N$''|ds#13MOTJSrjp_W aѺMZi#ݵ8!o!SgMDewww 5j!}R2D ft(ډJh#lUYHa0*' Vd7vz+e #SSQA%c*9hCZ{# Gg+Hf>vxΆߣl p ]Ћ[Ch:T0CC;tvl)f!oE4 (ĸP!=/YU<`K'ۍ4drb:%~5[~+ɥV_LQ&aƀFTMS"x )۴LժZmr-=Q(h"jk;Yt󷼧[:l PmrP9Ηxi\N:au# i`MK!"# L@H=q`B ::oSq:╟;cn1$Ksj!ǮuUyM VbWu̫putf |-ΏňE1zASq-ˑ uKqZe9~u6g:N6LG[Q@V 8U@<8C""K,c8x @@gٮZR Dߧ..Z6 TqIeJ vi=vɴ djudI.\. ӥZYDI'}X4d[G~G>&N FE&%]KrI&'2ֳ?:ˇ s~Хm𬉁NA_<Ͽ_a@o4aJTl#$,$mKk/sU_7a- rts^az٤H 'o2E$_@y*99_:=a016^:Ї5U+Bx0Uzm 7g%hSikEz풶f*7nW}9WyInf]nDگxL[ZC59W $<6,dž"e )ilf<Sp$y"uݩ6n(m?Yp:<9zq,Y 6Cut}=hwx%pZS!З?;έXPs|) {}3ь/)IWZ]㭘~C>oK\񵗎rv{J1|tejP?yMlzX:(L(D< :'܋d8zO9:΋b^20˼Ң[R{dTII*{ÆQ9dtqrEEł=0*,SȂ{0=<%.)dx)UTX Je=LE>?SZ`*8͔̎/rd:l޾sO=M˪ [z._qs@ t̅<C" }FwxA=QUXϸ׫U+^=[D!$TJE7l+܂Wf¿:MBtx< -f{cĈ:@rOE>Ek#LWxt"L(w250SI""fz 7T &0s kG&4]H!%9@PH183Bn\)eU~!0ns^cc8/+?ݼ^\dژ`em^\m*aSI)]ٹyxs(>4P_PQ]Vv~ ̗qMnka)+xSMZ0"ߴ^% l7𗗴r%~4QV$0? /ySO|=ެl1!V%jftdfygڥ+ eftdڲ sxUlN upv* p?3yӘY>cΆL co僝UZ^Ɣ^X[[oZZ L eU-pry_.rܥ~KnZ;/3(\ܶq&+xIFfc *L0wNkGp{br%,FSK*(siaǼ ?I=a/y`Ȟ<Wb᪺(fɡJJLB5jIk.[Ne챦8 @153]"oúʐwU[սh1:;KiY~׼\ 8g$t2XΆ]w5.B37xͦPWJ=97LE}.@rJ5_i%]5ǫB ,Zm^2C\T-c1h{ٝwSm:yYIls]m:J+Jm@$֨ڝ@KyþiW@$cKeN{xxC9]ȋa&!dsPBH7$/8Rgl<JVVVCy7.YE/ "NZ|4ftDcq\Ke2lp&KDHeY@#! Nyr-kK+i( PM k{FYr]m X(&cʏ4CA! sLs՝y.P+0hYA_nX`3{řJ@i!4:"l.̧ 3(CtH5gQ/*G"Uw˳1Ja.5rD/Wf`3e0us Ż"E\Fu"bW[cmF!@ x0 p0^ynXӃaGϡ_weOyOL 6w3&8[|n[~vbr$X4L$ο?ܟQN-yKxG/`V~@`q^+zâ: W`Jk?<ԭwe5Hs DH2k6Zf*:-S,=?`gUw+#k;,<vvymI~V-+W^Dzd3{zоLo= vNI(z" Okv82MFN|PKdkHCi|YnuS ƧA12 0e& +_S6X,.̩ګsĞgYO7Jeʌtw l*%,fjPEnsO$H3vlxOGu]}C)/QT$2h·fU(1MRóB6–|ZG>]᪌m7_Cg@TTcTW#=$KH<2 ج.D['ݚM,栐Y|jZ3NT;F ̰%\+!#QK\ȧAdm1)7' Z"V2?-.&<5VM.K,ElL3frt2kҡV-5&6X\StkƜu_PE6eum599_ #SZ(Rv'LxV^R&JTgLʝ Q)/keAڍX`93dڡD^& n l&GP.EoX ábi&Rz:/Y D!c.J Wu uNM HҹxbJ^Zj RɁ$i OIAWu 4CLv $Ƴ ]icSEsJYȯ@HR茩hG ZZ \֑s֪$22 F㩭(Yh)U7\N,w[H(0:KFF[qHR &DP}C'g[/m^DҨ`YyugKÊh8vI"k\)*kHFz={ BC^?im~GMWܲzݶL`⼖Z+9`ސeO?fpQZ6[@G/ޫyzPu ɉ,•څjȎw#Ktn{|YMj$D`?ް%i@O}XMC&zP:9|ͮR iq|Si\&TXPbeWs_%&!3zMO%ODɭ]z{(bמSyA/:cz$uj̀4!(zbЯvk|t gڵ#F ;֔1#؆wfe>> 䤰ra[Vl/*>|{Iۚ.*6 %&& u+P㹞4sݞxGS2\0QݹȨ,׭}T [ٿ +0gwMeK,Ȫ2eлo+ h/uwjR)]XX3#R.z?mCc$ckePdj]#[G\{`+ݘLe 3h%23UZAhTV'2h`|T'6][&'*=mcKw`h; -ABI1 |dHɒ:<7l@a )xy-] jaI@ 58I/h]RY^Gfئ=:ogօGG;JϒF (鰿.kj ŏ/ v"{t[#x{_ 32T0rZ$m f<=̈́\Hō7\Su*zZlQ\RTPTgY"IMd9+:" yH=' |<1n`hd(VilT)[>UOf5x*Q3R52J.J%Td$=2d2#S<ݵ=xe␤O@,ə WrB5#4yKɤ̅Sxv:Qq Jy?-TcjXܗ0)ze!#)>({; xdk[rlپ~dJ}1nOʈvO'P.7=?';!x"R$'kM=}A "|6KuNrC~KVk͍@^c_+Qb L$. s!lu]t3VWjeˆ Teg_ὪMX4sM@mH ^ /]U sy}whX CBbjfE6Yƨ0d)qAd[0 a%S)+-X;\G嶑V>vޛ_Uߡ*ݬp %ur՝ n]6El ƫoZXKh%VVq3}4BX4OCP-]P"Hkej3ξ PˇV]c10ܑM(bޅgA Ϊ -/PQBB]=*M=ePI,Qy5yxvWI $(;v+T#C`?3eyr^x* eI]%E,[qq׷F;fC7Ⅻ/\_ˣZdfw Np/mZ]gu`SGy[F SJbѽ74Vd%nЩT+dYzt$jV/_tE5&cBi(<9ldPlDD1mPz0HѺb@)^b(>#%N,!GtR|(/0PLgqx(']&B^" 3O<B''a{ăk?z˔puK];H&>-h·1/X*N 5*lK+u8^3`wJH6ЭIOC=[&IIviq&5z<[b?/7QB= fF$()x^:l3U 2vfa dΟ;ZlK/ p*oKSDjfJ g)kDX,+ڠiɘYBm;@9і~Կb`قό6"f,jbBS<'fFHpBH=o&:j3aq/5?96RoQʷyUƬ0)970NxYCK"ANVeB9$6&9o$kZ"ib{KA(kEV;q@W~kXGкJ;*)=zOP܆̐Ynn H$2AnXUpFU+X] y}G~zufg7foJ w?ť q{sd٢i`g:LEvaW$(ұZ2%0O4͸Z* 9Ʋ}MU=kJ-n\BdZbX d fy$CzٌIh2wzb zM/T"ԑw]W3fMMOz>s>ڨ̪ʧKc 1c2\-I$yd:`#bg0#uU.Ŗ2K-Q}E=yOYQiqzdԛkO=CbOE.ZJ]`LluyL2T6}^)Ett=ys'嚄7!7:lh3*9]C:= ;'\@fPT!{;]R.ȺL J. E\x6 LNŴetR}O<] J_Cܠ㜰Jg$ĜZ:M6tò6RW][]YBJPB{ y ͑rVLhJ/YOƏ Ec>oȑ(cAV]ki-wM;O}uH_:Lk\.$)71ϟ_4 :cHf1-Z/wGzM"y2/c[(m;$_vU/&M@8vVuZ|x2Y77ݒ"NH1gQjHpx_uĀDX ~gKg(Ѱ #\K='kֈ:Z\Z4A]b-w4$0PYװ>ڸLNm]k놺8|WΊGN Cxz͕olysB dZ4U7EJd[|7"D$Z-t 9$ :.ǀdCt9O+[9rnFOea]M+:esԀwZe4CV,X?=~x՚ O_$tD'D`k ô|aw!±.M4&Jekk=fItUe' c_\0?_ r RW|9Cۗ/Ea]<1^HF`T`IwoXp=I/h) ʐcùtE]!;I, cNqa|v2\i򏌋ULR򶕛t -iȥ-X$ UXPlI~aKMZ7u9t3p9E-㚅yf*'Rw~nW^\k:˞߶UW`JGӮꅕ O+X"fF _]x:_[UуًOņ֜W7 0GAaI$0 j')ϕ'>ok]aLȬ\:1\rYW޽{J]%iU=t8L ٺ) $|i)rp 3(&DftU)&Xf*-sA*lTHeqJS@l (ewn? vyD+iQ :K{tZ%l}TCo~旅(+W\y %/!OʨDTKT!v LQƬ3j{O`|Ֆ3g#ظd'2=21q3@:2S2psz 1Z֗;z/ Ytdl8pe魓%%훚 ;LO~u"X6nz'cS52\ ݺbsKTJ:ۦ DT6^;"϶+6׮\={ ғ%|Hy{$, eE>ްJP[Ce8Q} ,S~?)omWLAܸ #3;8 Td\568nXTZ/oǬJςĤrxQoć?Ϝl4U[ZpzagҌ1]\CRH";xݼ*DF;+VQmiT@j+S}JTrloU#2R<|< P}b[qE.k i*g&6#EYsEg )51>imm`K6:oE=ްx=bC' WK{-q޸8\j*4/L]SOTIp͗Q@ǫiR(H)II0csO`mPW̃Rolwj5NufJ=봴[SUzd#S^ŭOnjx ,äϨ f2gaZHrCV#@@KbW-[`T!L{L"J"d+~ qH|>ǧʇٰ*DIPWղ%:,x2GM@@D S ץ4BY:ˋ_~)mԭ|5zq%:e&paȂ J%GeKD]t{qeaykBQY:NYt@ %'kͩ(v~sC+̠ MȀF#1=&6 hNK/Qu$99]43׸뚍+^ Y7XH6{CyOPb猯>n=4MG}-gڎԛx]wգ~P=GK]K2D$i"l"YS"BxT*/S:Kxyv޿NzzrZ+ݛ>5%w/\]rbB#ecV6744յ4t/:v~pƒΆ5+!%e`#Mn,y+pۖV׶,ZM YjkW$V6-ZiB+ײ@yl X 5 |鼅BgTjaә0FʣϬMjqk/2lmVg]q&LIVc#O'ޜÔoϟ?3:2pш)c 5 /* kP}}v(W"(t?YobGmʕXhAp`}hpKIUW5q48Cf|89*j3SSв۲oH[,;4"#IWo铕a ~qtZ]cۍ6)yXܰsvEi8iey8-0HHB4 I,EB`x؄c,|(MGP3,AN #_[Dd Wp`MRZ -#vlrU3 69*Ԩ=q/c7[;JJ<]]5:氀7sr@]CDh,N Bam*Έ%Wn;< &L=q!<./g=ӕf_m Ƽ]1ېu%iŠhK/Rm< &@L" )t^= Ok/@A2c#c}FR1{cK3*@>M0V .=,M[dpt gTu\.poȷo/mЁ={˰t02>h_Ӵ_-3z2Ӣ/1 l\1vs 8LFHL :M8&⤌@Swg5U,EBO \8NaÙР܈hZT+~bZ;4Z؊Ӊl)޽ ;dD2ԘCTHQU"hp!;V^UIYcqPHʌl-[?SmްvY}VF0^f#?Ccu1Q-bֳ9b".# L4)g҆Y7% Ҧ)X;A${OB=tY{$ %,\HDӗі$5d'FHc[U5(Ӫ +#4o4Rx.&rN[uDV>ѮRý/5Q٠FsKjdI9BMIef,".ޑ *`HFfH!.(9HZ`=k0 ̌ss;`1QB颏x6uu֩Mч4DFVT*M06+'/U[SEDE)GcMuLͰdջn5e !5iHN-G'5!b7.S ym.j `re A䴨_kyŒ`Zd*bl&#F!7qj$-+ړ65$ETꎲjlhuPh ;m93^)abi,u9a=4(g8Tn* #IJͮ4_&0moE G]PCZ(ߠg38g ;Ą9}> K?wRp3Ґ>7mڸU(i)s% pHT.taD(@j^0䤫G{d-L-]Aid8I~De؈-c$HSk;xR3yc2QbsA4qEB^~;((TݴA[A7G%0M4,NKGl^RuÂaTC1mY(ņSQZKwb.(r4"=˔5w6Ɩ(*#QϲZ&,td'/zm7,LXAmh0Yce /. )Q"ibHYx=]XQ+ C)%Ӓ$0v$Nƽ.p;T0T)u2ĘS , > 6lpցEoX'1h+ $7QP@m dbqQ)wr>r<-@dl΅$%͜lWLCI 48}G`*8XsC-J3) T<$PyxΖ^yްt.a:BCPXD+JG X0ҩ/Bբ'6aڳlL/ (/N+4\A-c8 `!V0!<Òe = KQ XPr hCq7!0PCQGaI{ M,AM 'C3#s -#FX xN(ar`0 D/A@S;(@x^cmY +8`iN9k$6> @GM$P04`6&$xCzJ3׉RcK7ԇ .OPw fP3CUv'l"Aβ <'4 c,@D4& ֤bkXZaw0004IB!XK$trbm$A0M-ABGt:6nZ~odMP 20GΣ.!KC7K~7lM@6E`u8|# ӰhyQ5hC} ǙA@pq6VTU# |񨜑M )&%EkXT$H/E^qXhU URa3HJ Ki:,җƩX ea!‰\)2N7$U #0o2&5M@qz0XxWhI9*kpRA.B [p\V:1dr2m$@4*Jyۘ$٘Bе % E+PٟF\~mLM>Y84Wdw'Tӱr@tՂߩ4^믞!ɮ16GvOWSQܩDz|6e=d&I&2 1HG $ ]Tt@?"t^B8;A㔁^ fJYpsd٢5,Ѕ#'e^?ƻ. *^o'\kϫEmҶԖWU%Ww.YXorJnYu`\K/b|JC%i]l(V4XB{IV]w/ʡs920,(ʎkڻ^ozϖ-+&ιrk4HA.E鮮λ{?Ѐ]1԰/\A`aE7̇cڌ]uZn6?՞= F QPn{9HcHmɼ]rWrLn:&k7 ,m9Aaup!^yl8JGYw:o‘o<5;6m`vxv.9LH-[$C <xJR2#[`}DQ^ 8 L@7lJno'm< *ÛAh hh@'yzyk+h" wC墌)E8/ *$p &<$ļ!<3GPש7w;ܥj4}>?i$eSGa_2> )Q$ HX|AIW*kt#qAPH' V8,0 N ko@BZ$륋y tn F99֟|C;O.3XFp\G<@ɰU8YT.(_殽;S#wvk37?pdl5X[hhQrU#ŒOr*I R|\SR2 Z@C=P)^% BP5@ĭV<^xB[ B9?t[4oozͮkB} 4ء< SBÉXxa6߃1 HM'*T'sOV䂙ޘҁ@ `0a0WWU&ӀrW=oaEO!=E<]n+6(qgCASgL%CPߠ˪y2RyJ^ @jwͱ|7N?1(ՀLfyX!> D1!H Pҙ׮B񺙱2 ;)!`. $,~"B[F_Jy&K{t "&@ hRZ/~gΝ@)cy-w ?\^54">EgÊ/=4Dd-xNJk:/)A0A҃((jCVJWg4=:uwX%` 0JʭЅ &"7ew'#t}Vʋ&r!WG (:[0nZV(ՕcoG/ is125hSȁ.R{d &@1>PFD_YAZ)$W2`C x`CkUuFe[BP-2q+~S[N#/v)Nߜ U[S{De"^qg< "[CU%)DWV+ss}f_Go{8ӁHh.p > m o"Go qLxWsm!yfnA2ݲ.jыLDʚӑ `V_ #@)Uؚ:gB|]w/W8ќy8/nECs q M_|=Pjǝ<]Zl&4Z2hI"e5HP];?5#ebCVklsr}nAX(Q!!z|YbIE6pR< lKv҅ U8ٯ^K",2k&)Y>pT9R?fszaG鉭O3,Ow%g,$n튃5ND1m u8L)g^"7mҫm5Y-b6v ed4hȧu.c ljZmH<"ȆYRZ$h'L$1˖-,!L nA R7Y4d\zqus>KlJ$hE5b}[-T &PmeٓlH`K$`qb`HCT_-\>.x'%,X-p88ʘ\\ rZ%Jg pAΰPRN yࢧ>'0N$em#hKNfqҙ.WzRnn3QW ̑'~TSKu4Ӥ^R$Kb Ҡ ՘@BAw\*wla y>"W|`u:=;5|䙺]fT=Ln-T#켌c̙]g7?xN6n6߼ݼqdn)U][6@6oab{֡Q/XWc@FcP1X,l': GXADJ*nB~6gh/iU~غHѣE.I[z9Yc7jd +'â 45&h)Km ;}Oէn~2 mN1Q4үc]B#H>6h(ZIuj?@!ՓުEuIFRfe`Rk QͳH;0mpNK2sdWg_G,jGBWޞYz`>Atk qDU 934ں6aVttDqp|XHIuJ 4hQH"Z_H."ϡp!|i 5b2'Z$LeOy_*AA[:Im?ء{dtjyLi~3QATe\! UI,18ŎۆaP/WpQHCCuC C G_vLEC.$ŸCGDsgSi&,8rȥ.z pߌld\-8 g:d`w>9 3GG[@s*!Z:5xx^T' }p~=QC%j7@ (QB"(0hF'+lVgy X-eDtٲ󐀺[Q%U+ ]W@ Y:7-WYjec&H&/,HQ+lmbmPzUʬ h*@Y8J Nyw?e+PG37ena-F1 @1 =j޴EDPʊ h *砫-kA0J0&)AX1ܩreTD"|SJj59?R.0x^@@}:+=ihI.wƧ=/q1D@U m!΀Sun; (9Q+G۬g IkK,u-ߧLBSVqDLυCSm]uzǯ]1WT c!(S>BI&\@ 1 "Hԉ6{5hpxn=0S9u~nX= H*GRZ0X!/|-? Sf$ (bD(yv HQŠ~\'?>1|Q1$25d4=s9=ǀ(i#Axry@ԏ:`J#ʛ"-u̿:UQ9sZ`/yi/-\ohm|-:ÎybrD@t/`C NDo}|$ 0#P(MC>Wi\]׹~ڎ| * FP`GTR Q:ثkJl:Sq٨gEM(%P]{8erNLuq5t@d˨yh/-V4Z`ca{LyȮqu5[/f8* oʥmds. -AO>2 Q-hp:`2ϫ+J`{yqu4HB<9<-Gpn0dǡр* EgTg+ LީB5qPxgή+~or?xxoAꄵ'P,b*1YXRO`SKPK{WaNG;/H\Cc`84i㺯npPp̐; @kջ6$B-+XX L+6ʱ=ęO[k(B) C ?vr\d#7hnլJOrdԕJ k7A.ž}$.R!V?h[9 cir~f)3Q+~{r{_ͧ& k뉁Z;LExln#{ߺAhQ)ОOFZ$T#hn<>q bƜI-j{f %݊(UhU7$ [9ASiiRd): 1Sרܢ;iO\,^9(& :kLD~<4ZșSuh{, -PTN-a TI/v[KhCrK=e/>kw=vvopM|}z ˶/r~޴{,U cJk(k+rK@4<_e"yb&W?yrw:ywMwmR?$eVL*(XeU/E !Dj8bIptxT5P_>uxvC[ZFZ kMp|6r=W.f.M;c/}ed& G`R0X|s;ԖX"$X3vt[~eXhqG.&wf<3]H\ ;T[XYgZXhk U0Y%&P *2]Ӽ̐Epݾ>GdnRFʸd]QMXd|%V 5gZfI&=s#<fAR61 V`lrASA\g`Kؔ': ZbQ^ǭXmmI6L EUf5 Fu o_yr I9"8KEPD;]_>d{D0`&·u ƓjC ::7 oL;c=]H";Egd{%ff6)M7MP"H0_ 0L?]Kyήժhlpd#ꌵ-JOddVbXl[c40X) HM -#eTd@ FsR[{g|WB7m%_D:8^sj.[Gjw;L8PPQn J FPEǃP0u\iܩ'"|T10:'N_l$kОȦ9OZX(! b98ҘوNȀCĬpŠBҽu7~GV_<@UeWB^_zM_4حE$@Źv2тm[ :\N>qɡ*PDv, X8f<1 z?ݍl!f6#Tq͖uL,[i2POX{b- ; $? A.|o{S ~rmBᅟ BAϗzFﱀ\T(,,ej D \ Xy3gTlktr*T2±"MJ"Cre3S5F%`#V'%Px\z/J t `Wl4,1. 7ϯ`/+2gD6RW k n,u0,)X#iDUƫh2_PiKuc:z#lή"S0ݻFAΤF6ZEPOÁν2=ϕgD!&LpkT2f%G)[R1V$nKCE"0E'!@De!p(bصmR VL褀Ry] qbBaTTϠ\nC2ToP̰m~q.Y8dWO^oro9P[V/" P`@G= ~%x]oDˬK@)KзʧV5$xÐq"'ʴB4Fb09CQ0-qo*lijhaIP K T"[A{Rs&G] w+p[9أ*OVhV7SlV o'N+jά7q$؀% uS*ϐ,z)F IkY׆U6$s6aꭤah*#n.U'C&0 -.iuF|3=0>vv͓ZK>M܁vw\%RrlfrNc4d`Qm)S%,)B5uL|'O~ܨr~I;?6FdI.ZNL ,x)bD:.G8ŖÎXo,7`{?\;?E,tj+i ]W5RA HUc,L]R'J>@06Kc:|԰{0IEMXߘ gJ[p4yDL=)EpJ%9:,KY*Inm99y|] /hG}i1FDyW0$wf,F 0'@y{.$E VIl࠭΃2kΉVy('ЋP_ Uե?茶SG_ Dp}Z@E5_a\OTo[ Oq5>klni!׵!n-e:blHrW/'~=ox1CcR&hH88 hm 'vۑ/xh$`R$9_f!a" t)꒚&NDр| 2̓Lʏ$8| .ȷ7@ɔU_yձg,$i⼷ A!*K7f$v ̵)T Lg-U;2aX%;N-5t .:a(+ Hy#7@ ({-oy?wfط`qx/}q̜,T_ 2 B7l5,o@D̺4?)O~'?O>WU"~^,;fU22W .> 3g>?{O{}&3Ǔ؝'AUڤ(,,7') 3kHIX >uG{qKoh^*nF*Ƕ|'rp _5,!\dOW,?9o/ɞCķt nf{Ovw( k+k/] bx,lK*ĺԵh,"dK봥t/ʔibmln,p W 60,c\%mo۽ϫ Xc@aqQON /ēߪ(8%AćP~qRrB_fyg->tj@g$᡽ 2 i-1UU46/EFP.=RK22i6:@\vu)2 %[Q(R V7@v#;oԲ>W÷}R_X ѯ⸪Ov OggW.Ф6u"J.XSPh]::UWB-a: )"E /?ބXL,JՊj vs)R->4I D&*f1??|"ġt'Fɚ\1^/A'8W7}`}OJrS5UaP0EcLAu!ȪԠ#F_R6'aqg$ܭEI'n q _lc u;R 7y\wRD'TZ@@6J tIĥpi/^Ixq՘+w4hB xL㉂#dpόEF@Z^U]$^qaӹg 8ֱDLa# 0ܡ) ʮLq\4 DJ+ # BK`(7?;?ThAlع̌Ȫyg,K Ÿ4хech2(٤څɹN,՘9R_7DNxۯ"ƹstr] 10c tGd@,T8C_Ɗ>raVj4qpx ;ƌ2Bj^0i`g(1UˁEYª2*豔U+Vf% sE]eYy< Y}A͇4n)yger|qi\ݑ0yV׵f%PQuPo ҐA %/8(ޖHnY-@ #P?%ݞ aD iDpH-I-Y1K6v::VZp>}:;7u}GzyiU>e􁅤h}R=/Z*w" "Gb-Q->>! fg8ձ2v,!@F5mI G6UT6v$6/-ϝ@6Cm@ڭ; &ڊm隆` P"*.9I7$!Y(eA54@UMX_q ;l`QkiN 0L2%1dQV.ruR &`P߿&摧.E.7P㎍1RFTZZ@ie!E{Z@53:0*h/[]y8pfʋlopQW%~W'.HXͫ2C$b%X >1-r1@xK ޙZd mlQ5[~i`'v,[Gq;AZ%X̋ ,:`R t3kCT,kJ:g𨖨Y 8&_*\o7}`ibyT-fPqt(b#+ 1fv;8Kѐ,-uX?q>c"3upMX6 /Exr4 V-\QKz,V2dF$P׭'B:SiUUFp*Y'?_WGe *Jp}+e{(Cut?Łޙ4X<0 ##;K7q L~v$$ZhD"Z쒬Q'chtlAQ7d8d@ T鶝:<.}%:JS fX't0h֚6Q1m@IƩ+Ux; ?[>s]_|ӿpG?8]Kvog*?Ѧ3ֈR +@dm80swli߲䋉NvO_Fg,([ko΋KnеךDl 錼s`pl-[熭ƻn`#S;r˺H=f%p%LDc8nِ=戉P9TM!oKۇ#`lٷͷ\Λ`+V;{g] M6m<[w| æqΞX|z unB7p"ƛ`}$΁6Wp/ʒpgkC7?qgnXO ||jAD Eǡ+w3ˣ(߄E^wpxf)jsa3׹x@?,x`ۮ|gV39FSϝxQsW/xb{={2}6YcaythopkԀ(P:[dEX7Ӧ|vu[?_ͩ* c ̙ i0Qޤm 4YX_-c}7JEOQ@1/j׌J- -L}gjᶣ ^itF5[A924mSOĭRCkniW+{=@1X h84fA+&OZ }0rw:HsILPDԡqY/ шL-fz5ge>vA%-=9__={vrzT+Z֛ [8d{0d; 'RfeYn\vu0Â,H&If[BG2Ѷ~- fQ߽=-JoPzSNm? m5w{cjHE>X}o>*8=^#JR0+"%Wr݇{yw5ecsYloܱudY;1`O@Ɣ6h U"v30aH@p\kwO6^ٻs-#ήq- WZ_>U}Vm#I#r#9hBP 09+*f|R֑Ů;onΕۡWVHۀz\&W{4}`j {l0H00 KPH<([[[Q r Oh~or98Bdµ_OPvK{2U0vq5ys{"4$/s`5vhsJo9K*ؘ.DZM)+֨|jAQ,DqVĚ|܋nI yQAELBT uA<ѱ'- aJh~۱S|345_I9ћG:bIqDxBpVGf~nIE4M|:ΚO%GTh,0CCpt[߷ ދ߰8/A59A [~7~Kяo܂B\P4h%b/xrFK"I27kuTn q󲆝99q,ʞ[Ki|?aMPTsj`0O9HaQlZm4IX)b 4 JQAʃN EhBIf1ݗB/V[PxaiXtfnվ#6i ;^-s l&da6@PL/A?A tq \@?t,;6kG@q]O=j$:FHZz⤝)>g\A_zܪX`Ff*XiH@!)I0نn9u>m`5/ NKXrߖ+z=C5qoko0, 8xz`X˱}rWm{|8k^w>?:8VE#20,&˵gMdn4v.О㎝tkXl)Zx8~X -Gm@w1KAMcC,Fd?.9T< n,L^aR5z7${㣝f恂Y8Uj!$۷J5FMG&v,Dv#GW8|㕓{Sf㵈e≅*w&F35W8]ַ& >8?WMСN?VcҖAQݒi41L7ᶮ/cr$IM>$ᅥhgͻz+:d?)5G-нp$GsSme}qr}RUItH:Avh8;Rʜ^˵3tGoQX\rڮMj܃Vf6{ZOk׃fpuUW`W _~ǏZ>4MWA84=Ri#+A6o,;%\- 4/T#9!,e\lanZ@i%ծoo0@FKVXtmp,->ʜb80(6>eNZV'ԘVwNp^x7jig*ɸ0nU]Ygꥫ؁IH>}k6ݷNѪb'҇lIn>3ī2=TNYkNȺ^?2SHr/ K Ra}3߻K=)ҤZwFڽIR:Chό>CRx'gKgVg}᳟ JH^ ;V /j#s`ge} n6 WwK瘬A c,3Α]R nA]%xq>$LH_$ ʁ:e{<;ֽ'NaTkZ3nPPPhejᦾ6l3Ļo{>xϡG>?>&}}H0?5y]juN݌p if1i#BxAc("t0V98>1E*2IW1'}ygf1JJy=q(\n6}.Czk C޳xXYD 'V-C71]K;fP:l2xq/p]+t}-|&s{鶛߳EWT[R 89@G)F'!YJi{0IAq QHl@bdI=T޲g8U-:_+?ă>" tk޹k]>rw͋Zʼn%ycDb yvΰ[v 3?+4 9j{wpW;9kWmL,u[)t`z<[َMmd9(>d9( D0v*v;REUkk k,o2UNo=60v1کj4#9\ ]-_ޖN7JN ekeBALZ "] 5()I@ :@aziF B}b@;՗_p⁋^ױ+kkCm=H66tIldR#$h;,v]C-=Hm7Y(pٕ֘jvj{,ܤP W BV$ [ZҪ.$ok#D0Uq,.}y۬z1a8c3xؐHsR!wh(H(jQ`8t̾s Thȸ%n;u}<]Z)9g2(0mm'Ake]&k&;1񭞁(bUvTY941Rasv;[){ UÌʻ*eP*FdT= ލ51YѨ5 xNJu _84Jldu"]5S./W ̡! dž',3mšV^ {ս>. l3=\9a|>wuLem8,daWO+1Pbx^."*.2ڙhW(CgҲQYΉCE{p锬T0ڏ$xR|>,e_$FO^'ylю2}w/]d ;GY3L)%OuoY/DBq%aZAҌe`?;ZRx]7 L (OЋKO9h9KTkwΡp@o`H&^>Hu`~tϫRq/c㰺%q{?ʃ}\pG[߷+0'aU~?[*,Рh`d*2yd}i; R%^-ר8,AiE*Z}-蹆J^Pwsd&r 0{ PX; Kkaޛe2(-P7;3LUϾVzVbNzn_|q˟<C,/-^')SX&)VkyXot: iٌh0>6n L旋_??rĊN_ =a&L< j7} 7i7Jr۞[v>~jJwM+}x_a!#cjtwA {h'H<&nd,`#t~cfv~DZLSjnyf`G?|S[8zlq[{;lG۹+Q76[⭝4m#_g!=*7 zc}yfՊd1G|uЭ2]=[BQ^݀NpGA. RƯzT5}V Uhv˨_kW7MYbF=5^i=-cKo7kZ cEP`dN&ΡUA8ШkZikl\"4@C)'.iQB[=杵BOe>S5-;Z_b9](5x/^Kզ,v@<m;8&c}7SiRC Sr&';ƒZ5[#Fjs]U L^AgJK](gzvzQzK?՝酡~5iݮUAxl`?*muR_&6}` 4}_"q@!c]~- L !-ù@ k@d}m5w76rŭڂ bKxBԕBQ3="Hu+nemA`Hx<$.-/8j@x+MXt\!ũ1 Ri2m˅<=nHsg\-B[!+:* ;9la̟34"T% $CGBgkaLiW?9' lk7X`cx$-o3"ˢؘqC ҁ2f fW3Tr>46kbW,2xvmǤ F A>B,za삨hZkz8rszϿͤn`,<0?Q7ha&<{x6ꞹ4 "{ԖIt= Fi?>ݓp'YRu3NMıvIsB얮> \DU'7oDؼI9GzpT "6Z6R[#Tgʰk)%bV ?gV8yvD 8yLz,sѼtIpP6{4Ӫr*fz] { E4jZWm3cm\$ٷ_4Q?z~PeАo9ĥ#bpzv'&%41wnX/-R c&U-V].LR[SǤԘcS;R0,m.jp)ĵ;d,TzX{:L)tę'9Vtq~ZY'3{θ C_;(^p J*bF>IA=jB^tJ ) ӓK-Y[JP+_Q_e~Ƣ_:s>YTf 3WC(Bd{7wvgJZ#cV+ߙ"U_'f.yyPt ag ]RBj Qypaa8Y`Eʅ2wuᾭzاIh +6&pRk? ]^j'M6m`qo2nC*;ܳL>iC "D5RhQ ӛq}:k\o,ǯ i)m቎1pǙsމ3KN pzYBpdl`S`s+-y,b3UB_ݴI =#: nE!B'ع#k'ΜmX)fY j:نoL&a;[cw]^ЀI:4qL[{pCZǶX-/{zNΞ:2G{)m"I&R"R`NC5TuPR_i+x.*:.,5W]F֝]=BZ6G1b3LIʴ:ڄx;S6cKas2R;2RJ /]\@5& 6U|0TPEe`ˇ>i'?-L NOod60ܳ3s\{m(͊hl^BD2RxQp9ŷji͋a^ĪD1sYaBF#nq$nKDcVfk׹Ɓ;[@SMm a Iadm |=(0jִl#GUu|6)w޲~@ucx#ߐbvE7esM{*%ByQCJb @$k̄cK)O؞d/#sǵ6pZ$|W'P}k]4C *nUL nTƝı@?XiRJId܌~ԓ.kǻZ~z[{Y3,ū9jNDcANVDxd` )QF)xcG!ԋDCAϘ2qN Ct$pPkctMUbW6RةgOW{]N]gH]Vo"ڱlQ#Xvj8UGx8x4onl%+ B4`C*9 j sKGtgpفNz#PO8dOɭhdSA&@@D#Sŀa~{AԪ9GJDxw =8Xr|-Btv_CĆ*(:>ύ c2SRD={KCJ_gy ;rA ~#݅:}Ki f NLPe'n&O&a*~NcD/J @QY 9gC-5l#$$yeVD|hivl8;{ ҕ *h>zs4mi+OG)QA%HQ $uc@%atXp@X ÓCi߾xty|p9ޯ yqC%hѼKB+0U-Xd%b }U|zP@ef%ns UCrbOv$=ywv; xbh*3OS O O' Wp^A"OhFn+kʰ^` sJI3~1~X{FI;5K# #X1@wј,k^aRB\-Ua1*(- K0dR\k,b9R|xLQ aRXo꯺NßJ!.9=S -ʾ MꅚZN\.ZyL 9@_j%9i2_Wy^^; *lW^7mJ/Ld GRJOX(u ^O{Y絁2ׁOoڋ=556yzW#,kj|˦gvm^w5rgVmajӰtYk24??k1N>>)_|]-xwri*^g_gL>(mIS=Xs3**N/} L?4ٶNRnoR' ,6d!Xs{,.d")ve$2~\.<\)AsDG~s3InOf]nAa@Fq;sXoi- 0<i+~M[&p -^?PèIcKgk)]n?БWVrMKW^n6?^}%` [FĶޘp Tw5[^+Ɣ Avid _v¾_'q]{Y1@={l 5{~R~M'E*N `x"' wPx&Kz jg֊W ^8pEh,b`Bf-runj6smC[̻\5 bFZB%S+P\*{;KgƋ)=̛L%b%^Zޚ ܸ:U[qMl[s:jci6y}[NXfaX3nyYtlWH 6jG&Km^j."ڼW5Xܱ?!dpv1FŢ<>3RJ^fQ;=vƔ_<~/l56\` 7߁fN,ZdM,*,QJj &*jH)k'k.4p C6PznF&/B=ͪ-ڒ֟b0b<06XsDű,ѷ:f.X,yꨂcR=a@*j"\^ 0)MCl׍q7Q'ӳ;JUN7"|F+Y^l_\skn{k4=9VP\&څm:GāzGJt)'1KΘ &sB熩) .U-?1?8[ ۘDLí(X4ƚk!~IT{FvfYͦ,v8l춘K GTbdܵ<^[cݩ6M:J^CT-PCㅅ ַH,e% Fڹc{Kp0Ik]5`-P(6]1S>0cғlE&9a e\RΚ;p&#ĸ}(t;}[*v 46u#G4Z5(ؚknƂĄƬ1OEcu]Vm+_4r@ Fd~FS⦿]E*ˋsbڸbr&nh!o0Şvf]І &pS5t3Δ*8h>KʁY ܭ]bHY#ZRm+ukҳƜwM}tY?TXRaAq {*=S eI%lwfMmverm , A4?O/=٥F`jeMyw[(hdFL0!#igt#_c3.lJN)s~_[74`v&x.4ʚW K]eD̓4WAq+5GkTudEӮIV!A~T*mou-㋱"ұbsL|Ws/|ľ}}=§sGF-o};Csq>ږ/| X,Lǽ’a:owGxSEI w+* nX{o^g yT_oc'wrWa ett\&uuI HRu m`ƪؓ5f`(1Ś`C 0yl)&rkt~ٗi zno{bC02tbX&T0~ ,)7FzvMԦh2oa8c$g "/OPK04A.kk4]`n$186/G`­)pf< QPh! { (YW @؀a#e-n(iM 0)A_6l 'q3XA 4t8D0U1 Lk!WQǫġTi4F9 0W}zĿb#4(ࣁՃ7" BpE,;`XXPsu$.Ga̅sùf&Ȅ`қ*d-#qxG,66.eaҖI(5zp!cebh$0+E>?pp@3`5P@*D@\R8_I)'<>] mu &<|.g,ڔe:޵tpߍKC)ٕ}6hKA0[yQ]q?/N^Q]1>g~-؈ (:5b5XEuRLh%jO?lZZB(@zb?BC IV[MWxHGzĤjyos2V/QE X\ml^ N|?&`1LZ)ƭ~YSO8;5jׇ *`SUA 8y<Ϡ@j<Z-k[+5XĠ]'">wXk MŐ 6KcxaDTkk^+]N`L–h:nKW00Ν Rg`v*겋$ |Gykf'{% dj_ܽ^͔0.`x0ԅ1~7A]焘K=0ZʊPZ:<@7X}B@> Body Textx CJOJQJJC@J Body Text Indent$`a$6U@!6 tx Hyperlink >*B*ph<kl%89F[  "#%00000000000p000000000000000000p0p0kl%89F[  O900M900O900M900O900O900M900M900O900M900O900M9000O900O900M900O900M900Oy000M900}M900M9000O900O900O900.57v277#Oce(+<A?DTW *016DJKP*016gmnvj$%9EFZ[  !%3!!""8O$OOc&&99PQYYZZTTUWXXbb   Y a   ! i w~!shorvat jasna.horvat jasna.horvat$X[fB))^)`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHii^i`OJQJ^Jo(hHo99^9`OJQJo(hH ^ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.$X[8ܨ tx @VB$HdN~7ep( r@(L @@ @@@@$UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial5& zaTahoma?5 z Courier New;Wingdings"q#jf % %!$24d3QH(? r[Identifikacija greaaka i nedostataka informacija u bazi podataka koriatenjem TLP aplikacijeshorvatshorvat Oh+'0 ,8H Xd  \Identifikacija greaka i nedostataka informacija u bazi podataka koritenjem TLP aplikacijedenshorvathorhorNormalshorvat11rMicrosoft Word 10.0@\"@]*@jq*@ @՜.+,0T hp 4INA Naftaplin d.d.% \Identifikacija greaka i nedostataka informacija u bazi podataka koritenjem TLP aplikacije Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F G @Data 1TableWordDocument.<SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjj FMicrosoft Word Document MSWordDocWord.Document.89q