Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 201546

Identifikacija i kartiranje faktora klizanja na području sliva potoka Starča


Vujnović, Tatjana
Identifikacija i kartiranje faktora klizanja na području sliva potoka Starča 2005., magistarski rad, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb


Naslov
Identifikacija i kartiranje faktora klizanja na području sliva potoka Starča
(Identification and mapping of landslide factors in the Starča basin)

Autori
Vujnović, Tatjana

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, magistarski rad

Fakultet
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
15.07

Godina
2005

Stranica
77

Mentor
Mihalić, Snježana ; Carrara, Alberto

Ključne riječi
Hazard klizanja; faktori klizanja; uvjetna vjerojatnost klizanja
(Ladslide hazard; landslide factors; landslide conditional probability)

Sažetak
Procjena hazarda klizanja predmet je znanstvenih i stručnih istraživanja posljednjih 30-ak godina. Većina metoda se temelji na pretpostavci da će se budući pokreti na padinama vjerojatno pojaviti pod uvjetima sličnim onima koji su doveli do prijašnjih klizanja. Zajedničko svim metodama procjene hazarda klizanja je da se rezultati procjene prikazuju na kartama na kojima je površina terena podijeljena u tzv. zone koje su karakterizirane različitim stupnjevima opasnosti od klizanja. Kvaliteta procjene hazarda klizanja uveliko ovisi o kvaliteti ulaznih podataka, .no, u mnogim zemljama ili regijama se radi s ulaznim podacima koji su neprikladni u smislu njihove točnosti, konzistencije i ažuriranosti. Svrha ovog rada bila je identificirati uzroke klizanja u naseljenom području, izgrađenom od pliokvartarnih i neogenskih naslaga, za potrebe analize hazarda klizanja u detaljnom mjerilu 1:5.000. Stoga su postavljeni sljedeći ciljevi: (1) prikupljanje podataka na reprezentativnom području ; (2) prostorna analiza utjecaja svakog pojedinog faktora klizanja ; (3) provjera rezultata izradom karte hazarda klizanja. Kao reprezentativno područje odabran je sliv potoka Starča (veličine 12, 25 km2) u Samoborskom gorju gdje su prikupljani podaci o klizištima i podaci o geološko-morfološkim faktorima klizanja. Prikupljanje ulaznih podataka sastojalo se od: izravnog kartiranja klizišta na terenu u mjerilu 1:5.000 ; izrade litološke karte prema detaljnoj litostratigrafskoj klasifikaciji u mjerilu 1:5.000 ; izrade hidrogeološke karte prema površinskim pojavama vode i dubinama podzemne vode mjerenim u seoskim zdencima ; izrade karata nagiba i orijentacije padina iz digitalnog modela terena točnosti 0.5 m ; izrade karte korištenja zemljišta iz ortofoto snimaka i topografskih karata. Za sve ulazne tematske karte načinjene su kartografske baze podataka u ArcMap programu. Iz osnovnih tematskih slojeva izvedene su: karta klizišta prema stanju aktivnosti ; karta nagiba padina ; karta orijentacije padina ; litološka karta ; karta sa zonama različite udaljenosti od geoloških granica i rasjeda ; karta s izdvojenim vrstama stijena s obzirom na stupanj zasićenosti naslaga ; i karta korištenja zemljišta. Identifikacija faktora klizanja provedena je univarijatnim statističkim metodama, računanjem uvjetne vjerojatnosti klizanja za svaku klasu pojedinog faktora klizanja. Rezultat statističke analize je relativan utjecaj klasa faktora klizanja na pojavu klizišta, odnosno kvantitativni pokazatelji geološko-morfoloških i antropogenih uvjeta u okolišu koji doprinose nestabilnosti padina na istraživanom području. Na osnovi dobivenih podataka odabrani su najrelevantniji faktori klizanja koji su korišteni za izradu karte osjetljivosti na klizanje, pomoću univarijatnih statističkih analiza na jedinicama jednakih uvjeta. Provjera ispravnosti metode načinjena je preklapanjem karte hazarda s kartom klizišta. Rezultati prostornih analiza uzroka klizanja pokazali su da je na području sliva potoka Starče moguće identificirati zone hazarda klizanja na temelju podataka o: vrstama stijena ; geološkim granicama ; rasjedima ; hidrogeološkim jedinicama ; nagibima padina ; i korištenju zemljišta. Valjanost kvantitativnih pokazatelja relativnog utjecaja faktora klizanja potvrđena je univarijatnom statističkom analizom, računanjem uvjetne vjerojatnosti po jedinicama jedinstvenih uvjeta. Usprkos brojnim subjektivnostima sadržanim u fazama prikupljanja, obrade i analize podataka, kvaliteta ulaznih tematskih karata je zadovoljavajuća. Metodološki pristup analizi hazarda klizanja na području sliva potoka Starče moguće je primijeniti u svim područjima u kojima su klizišta nastala uslijed sličnih ili istih geološko-morfološko-antropogenih skupina uzroka.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
GeologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
0195047

Ustanove
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Tatjana Vujnović, (282880)