Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 170584

Alati i naprave


Grizelj, Branko
Alati i naprave
Slavonski Brod: Strojarski fakultet, 2004


Naslov
Alati i naprave
(Tools and devices)

Autori
Grizelj, Branko

Izdavač
Strojarski fakultet

Grad
Slavonski Brod

Godina
2004

Stranica
344

ISBN
953-6048-26-4

Ključne riječi
Alati; naprave
(Tools; devices)

Sažetak
U 1. poglavlju djela autor je dao osnovne pojmove konstrukcije alata i naprava, podjelu alata, te pristup i osobitosti konstruktora alata i naprava. U 2. poglavlju rukopisa autor je posebno istakao značajke konstrukcija alata za obradu odvajanjem čestica, faktore koji omogućuju visoki stupanj iskoristivosti i postojanost reznog alata, te materijale za izradu reznih alata. Na osnovu uglavnom poznatih izraza u literaturi objašnjen je proračun postojanosti reznih alata kao i proračun optimalne proizvodnje obradom odvajanjem čestica prema kriteriju maksimalne brzine rezanja. U 3. poglavlju dane su definicije i vrste noževa, oblici i izvedbe tokarskih noževa. Dana je geometrija (kutovi reznog dijela noža) i konstrukcija oštrice prema zahtjevima kvalitete izratka. Razmotrene su sile rezanja pri tokarenju, te utjecaj fazete i zaobljenja vrha noža na postojanost noža. Detaljno je dan proračun čvrstoće presjeka noža prema izrazima naprezanja kod savijanja i sabijanja, te konstrukcija noževa s obzirom na materijal od kojeg se izrađuju. Opisano je trošenje i tupljenje noža. U 4. poglavlju objašnjen je pojam glodanja i kinematika više vrsta glodanja. Dani su osnovni pojmovi i elementi glodala, te kutovi reznih dijelova glodala. Na primjerima iz prakse opisano je projektiranje tehnoloških postupaka izrade glodala. Dani su tehnički propisi za izradu i isporuku glodala. U 5. poglavlju razmatra se tehnologija bušenja, s posebnim naglaskom na vrste bušenja i alate koji se koriste za bušenje. Za rezni dio svrdla dani su kutovi i njihov utjecaj na kvalitetu i proces bušenja. Proračun deformacije svrdla dan je prema proračunu na izvijanje za slučajeve koji mogu nastati u procesima bušenja, posebno kad je svrdlo vođeno ili je izvršeno predbušenje u izratku koji se buši, odnosno kod bušenja bez vođenja. Dan je izbor materijala za svrdla, tehnološki postupci izrade plosnatog svrdla te standardi koji se uporabljuju kod konstrukcije i izrade svrdla. U 6. su poglavlju dani osnovni pojmovi o štancama. Opisan je proces obradbe prosijecanjem i probijanjem te izrazi za izračunavanje naprezanja koja se kod toga javljaju. Proračun sila probijanja i prosijecanja te zazora dan je s gledišta smanjenja potrebne sile preše, optimalnog izbora stroja te proračun zazora i tolerancija radi racionalnog iskorištenja alata. U 7. poglavlju dan je proračun i konstrukcija alata za štancanje. Posebno su obrađena četiri tipa matrica za probijanje i prosijecanje te žigovi. Kod proračuna žiga dana su dva primjera i to bez vođenja i s vođenjem žiga. Pokazane su praktične izvedbe konstrukcija za brzu promjenu matrica i žiga. U 8. su poglavlju obrađeni dijelovi štanci: elementi za skidanje radnih komada i otpatka sa žigova i elementi za usmjeravanje alata. Dana su sredstva za ograničavanje posmaka trake lima, vođice materijala i elementi za pričvršćenje štanci za prešu. Obrađeno je kalibriranje otvora i ostali fini procesi obrade. Pojašnjeno je izračunavanje sila štancanja čije se težište mora poklopiti sa središnjom osi preše. Na kraju su dane izvedbe kombiniranih štanci posebne namjene. U 9. poglavlju opisane su osnove o napravama te njihove glavne osobine u pogledu zadatka i svrhe u proizvodnji. Dana je podjela naprava u užem i širem smislu. Posebno su obrađene naprave za bušenje. Opisan je način djelovanja ručnih naprava, mehaniziranih naprava te mehaničko-hidraulički mehanizmi za ručno stezanja kod uporabe naprava. U 10. poglavlju autor je dao proračun sila i konstrukcije naprava za stezanje, njihov značaj i ulogu u proizvodnji. Posebno su obrađene naprave za bušenje i glodanje, zglavkasti mehanizmi i pogoni steznih naprava: ručno, na pneumatski pogon, cilindar s klipom, zračne komore s dijafragmom te korištenje električne struje. U rukopisu je dan velik broj primjera konstrukcija i proračuna alata i naprava, a koje je autor konstruirao i provjerio tijekom dugogodišnjeg rada u proizvodnji. Tekst rukopisa je iznesen pregledno i jasno. Nazivlje i jedinice su usklađene s tehničkim normama i mjeriteljskim propisima. Tijekom rada na rukopisu, autor je upozoren na ispravak nekoliko uočenih pogrešaka, koje su uspješno popravljene. Mnogobrojni korišteni izvornici korektno su citirani i pregledno dani u popisu literature. U cjelini je tekst rukopisa primjeren potrebama studenata sveučilišnog dodiplomskog, a djelomično će poslužiti i studentima poslijediplomskog studija. Također, ovaj će rukopis korisno poslužiti i stručnjacima u metaloprerađivačkoj proizvodnji koji rade u području tehnologija obrade metala. Dobro razrađeni numerički primjeri svakako će omogućiti čitatelju lako razumijevanje povezanosti teorije obrade deformiranjem i odvajanjem čestica s praktičnim rješenjima u cilju optimalne proizvodnje i olakšanja rada radnicima. Dijelovi su materije izložene u rukopisu djelomično dostupni i na hrvatskom jeziku u djelima ranije objavljenih autora, ali cjelovitost izlaganja materije konstrukcija i proračuna alata i naprava kao i velik broj praktičnih primjera su najbolja preporuka za objavljivanje ovog djela. Posebno treba istaknuti značajni doprinos autora na doprinosu znanosti u izlaganju materije modernih tehnologija obrade deformiranjem metala korištenjem štanci i automatiziranih naprava danih u 6. , 9. i 10. poglavlju rukopisa. Konačan zaključak recenzenata Recenzenti preporučuje da se ovaj rukopis svakako objavi i to u obliku sveučilišnog udžbenika, s time da isti sadrži značajne elemente znanstvenog djela.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
StrojarstvoPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
0152012

Ustanove
Strojarski fakultet, Slavonski Brod

Autor s matičnim brojem:
Branko Grizelj, (18873)