Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 142029

Odnos strategija učenja i strategija poučavanja vokabulara u engleskom kao stranom jeziku


Pavičić, Višnja
Odnos strategija učenja i strategija poučavanja vokabulara u engleskom kao stranom jeziku 2003., doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb


Naslov
Odnos strategija učenja i strategija poučavanja vokabulara u engleskom kao stranom jeziku
(The relation of the strategies of learning and teaching of vocabulary in TEFL)

Autori
Pavičić, Višnja

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Filozofski fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
22.09

Godina
2003

Stranica
230

Mentor
Mihaljević Djigunović, Jelena

Neposredni voditelj
Mihaljević Djigunović, Jelena

Ključne riječi
Kognitivna teorija; modeli učenja drugog jezika; strategije učenja jezika; strategije učenja vokabulara; strategije poučavanja vokabulara; istraživanje; faktorska analiza; analiza varijance; t-test
(Cognitive theory; second language acquisition models; language learning strategies; vocabulary learning strategies; vocabulary teaching strategies; research; factor analysis; analysis of variance; t-test)

Sažetak
Strategije učenja danas su jedno od najvažnijih i najintrigantnijih područja istraživanja u području glotodidaktike. Rezultat je to usmjeravanja zanimanja istraživača na izučavanje učenika i njegovih osobina kao važnih čimbenika u učinkovitosti učenja i poučavanja. Istraživanje opisano u ovome radu provedeno je kako bi se utvrdio odnos strategija poučavanja i strategija učenja vokabulara engleskoga jezika u osnovnoj školi. Teorijski dio rada obuhvaća četiri poglavlja. U prvome se poglavlju raspravlja o mjestu i ulozi strategija učenja u kognitivnoj teoriji, kao i drugim relevantnim teorijama i modelima učenja i usvajanja jezika, te se razmatra pojmovno određenje i obilježja strategija učenja jezika. Drugo poglavlje donosi opsežan pregled dosadašnjih istraživanja strategija učenja i, posebno, strategija učenja vokabulara provedenih u svijetu i Hrvatskoj, te analizu metoda primjenjivih u istraživanjima strategija učenja. Posebno je poglavlje posvećeno vrstama i ciljevima, te načinima poučavanja strategija učenja i strategija učenja vokabulara. U četvrtom poglavlju teorijskog uvoda razmatraju se čimbenici koji utječu na učenje i usvajanje vokabulara, pitanje razvoja mentalnog leksikona, te prikazuju strategije poučavanja vokabulara na temelju inspekcije relevantne literature. U petom poglavlju detaljno je opisano provedeno istraživanje. Podaci o strategijama učenja vokabulara i učenikovoj procjeni nastavnikovih strategija poučavanja prikupljeni su posebno izrađenim upitnikom, dok su podaci o strategijama poučavanja vokabulara dobiveni analizom transkripata nastavne situacije, analizom nastavnih materijala, te dopunjeni intervjuom s nastavnicima. Dobiveni su podaci analizirani sljedećim statističkim postupcima: faktorskom analizom, jednosmjernom analizom varijance i t-testom parova. Suprotno očekivanjima, rezultati su ukazali na slabu povezanost strategija poučavanja i strategija učenja vokabulara. Statistički je značajna razlika utvrđena samo kod malog broja pojedinačnih varijabli, no upitna je njihova praktična značajnost. Nalazi istraživanja također ukazuju na zaključak da učestalost učenikove primjene strategija učenja vokabulara nije povezana s njegovom procjenom nastavnikove uporabe kompatibilnih strategija poučavanja vokabulara. Navedeni rezultati potvrđuju da su strategije učenja izrazita individualna osobina učenika. U radu se opisuju i moguće implikacije dobivenih rezultata za nastavu stranih jezika i navode pitanja koja je provedeno istraživanje otvorilo, a kojima bi trebalo posvetiti pozornost u nekim budućim istraživanjima.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
FilologijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
0122001

Ustanove
Filozofski fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Višnja Pavičić Takač, (208841)