Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 108322

Temeljni principi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Glas Slavonije. 19.12.2001.


Baban, Ljubomir
Temeljni principi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Glas Slavonije. 19.12.2001., 2001. (dnevni tisak - prilog).


Naslov
Temeljni principi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Glas Slavonije. 19.12.2001.
(Xx)

Autori
Baban, Ljubomir

Izvornik
Glas Slavonije, 19.12.2001.

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, dnevni tisak - prilog

Godina
2001

Ključne riječi
Xx

Sažetak
Glas Slavonije od 5. prosinca 2001. na stranici 28. i 29. objavio je moj članak pod nazivom: Mogući učinci Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na gospodarstvo istočne Hrvatske. Ocjenjujem da Sporazum nije ad hoc dokument, nego je on trajnije vrijednosti i trebat će ga i stručno i znanstveno analizirati s više stajališta i na duže vrijeme. Budući da je riječ o međunarodnom sporazumu, pisan je strogo pravničkim jezikom, bez suvišne diskusije. Ima 130 članaka, uz osam dodataka, ili preko 271 stranicu, pisano kompjutorski na veličini papira A4. Radeći na njemu kao član republičke Tehničke komisije, smatram da je bit Sporazuma lakše razumjeti, ako se poznaju njegovi temeljni principi na kojima je zasnivan. Redoslijed principa je bitan, ali u ovom trenutku teško ih je znanstveno poredati. Pa ipak poći ću ovim redoslijedom: Princip postepenog pridruživanja ; Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je na neograničeno vrijeme, a njegove odredbe posebno one koje se odnose na carinsku i bescarinsku zaštitu ostvarivat će se u roku od šest godina ; gospodarski subjekti Republike Hrvatske i naša država moraju shvatiti da nema vremena čekanja za primjenu Sporazuma ; Princip evolucije (tzv. evolutivna klauzula) ; Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ne jamči da će Republika Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. Međutim, implicite se može protumačiti da ostvarivanje i ostvarenja Sporazuma daje veće šanse Republici Hrvatskoj da za izvjesno vrijeme postane članicom EU. Princip reciprociteta ; Republika Hrvatska u odnosu na EU je zemlja u razvoju. Kao takva uživa prema Općoj šemi preferencijalne povlastice (relativno niže carinske stope za izvoz proizvoda Republike Hrvatske na tržište EU) ; Princip asimetrije ; iz principa nereciprociteta proizlazi i princip asimetrije ; jednostavnijim jezikom rečeno to znači da je EU u odnosu na RH dala veće povlastice nego RH prema EU ; Princip regionalnosti ; ovaj princip, čini mi se, nije dovoljno poznat ne samo široj javnosti, nego i tijelu zastupnika u Saboru. On proizlazi iz Pakta o stabilnosti koji je plod većeg broja institucija u svijetu (SAD, Kanada, EU itd.). Pakt o stabilnosti zahtijeva prethodnu uspostavu dobrosusjedskih odnosa između zemalja jugoistočne Europe (Hrvatska, BiH, SRJ, Makedonija, Albanija). Drugim riječima, svijet na tom području ne želi krizna žarišta. Istine radi mora se priznati da između članica jugoistočne Europe ima neriješenih političkih i ekonomskih pitanja. Pakt o stabilnosti nameće obvezu članicama jugoistočne Europe da sklope bilateralne sporazume o suradnji, što bi rezultiralo zonom slobodne trgovine. Bilateralni sporazumi ne bi imali za posljedicu nadnacionalnu integraciju. Drugim riječima, nema cesije (prijenosa) nacionalnog suvereniteta. Procjenjujem da bi slobodna carinska zona u jugoistočnoj Europi značila širenje tržišta, ali to ujedno znači i manjeg pritiska na tržište Europske unije. Princip korak po korak (step by step) i jedan po jedan (one by one) ; članicom Europske unije može postati samo ona država koja je ispunila uvjete članstva ; drugim riječima, u Europsku uniju ne ulazi se "čoporativno", u EU iz jugoistočne Europe ući će prije ona zemlja koja prva ispuni uvjete ; Princip zadržavanja postojeće razine carina (standstill). Republika Hrvatska i EU navedenim Sporazumom obvezale su se da ne će povećavati carine ; Princip smanjivanja carina (rollback) ; Republika Hrvatska i EU sporazumjele su se da će za izvjesna dobra (hrana, tekstil itd.) smanjivati carine u roku od 6 godina nakon potpisivanja Privremenog trgovinskog sporazuma (tzv. Interimni Sporazum) ; Princip statusa quo: potpisani odnosno ratificirani Sporazum nema utjecaja na zatečene preferencijalne dogovore ili pogranične sporazume ; Princip antidempinškog postupka ; ona članica Sporazuma koja pri izvozu svojih roba primijeni dumping cijenu (niža izvozna u odnosu na domaću) druge članice mogu pokrenuti antidempinški postupak ; Princip opće zaštitne klauzule ; ona zemlja, potpisnica Sporazuma, koja bi imala veće gospodarske poremećaje (posebno zbog više sile), može od drugih članica tražiti ustupke ; Princip dopuštenih ograničenja ; u slučaju povreda javnog morala, javnog interesa ili javne sigurnosti članica Sporazuma može ograničiti uvoz, tranzit i izvoz ; Princip najpovlaštenije nacije ; ako bi neka od potpisnica Sporazuma dala drugoj zemlji povlastice, dužna je takvu povlasticu dati i drugim zemljama ; taj princip preuzet je iz GATT-a, odnosno WTO. Princip samoograničenja izvoza ; ona zemlja koja je nekonkurentna na inozemnom tržištu, sama sebi ograničava izvoz ; nažalost, naša zemlja za većinu proizvoda nije međunarodno konkurentna, pa je to i hitan i trajniji zadatak ; Princip ravnopravnosti partnera Sporazuma ; sve odluke članice Sporazuma donose dogovorom ; ovo načelo izraz je demokracije, ali u praksi bit će i problema pri njegovom ostvarivanju. Brojne institucije u Republici Hrvatskoj trebat će proučavati i što je još važnije ostvarivati Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Živim u uvjerenju da će navedeni, a vjerojatno i drugi, principi pomoć boljem razumijevanju sporazuma. Za građane Republike Hrvatske bit će korisnije da se Sporazum ostvaruje nego opstruira. Njegovu politizaciju treba prepustiti onima koji za takav posao imaju vremena. Gospodarski subjekti, Vlada komora, znanost nemaju vremena.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
EkonomijaPOVEZANOST RADA


Projekt / tema
010002

Ustanove
Ekonomski fakultet, Osijek

Autor s matičnim brojem:
Ljubomir Baban, (145841)