Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 1071704

Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.)


Heđbeli, Živana
Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.), 2020. (privremeni analitički inventar).


CROSBI ID: 1071704 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.)
(Temporary Finding Aid of the Archival Fonds HR- HDA-1604. Republic Fund for promotion of Cultural Activates of the Socialistic Republic of Croatia)

Autori
Heđbeli, Živana

Izvornik
Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.)

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, privremeni analitički inventar

Godina
2020

Ključne riječi
kultura, kultura baština, književnost, muzička djelatnost, likovna djelatnost, kazališna djelatnost, izdavačka djelatnost, filmska umjetnost, kinematografija, fond, Socijalistička Republika Hrvatska
(culture, cultural heritage, literature, music activities, visual arts activities, theatrical activities, publishing activities, cinematography, film arts, fund, Socialistic Republic of Croatia)

Sažetak
Zakon o Republičkom fondu za unapređivanje kulturnih primjenjuje se od 1. siječnja 1965. godine. Fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti, Fond za unapređivanje izdavačke djelatnosti i Fond za unapređivanje kinematografije (HR-HDA-1602. Fond za unapređenje kinematografije) spajaju se u Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti. Prva, konstituirajući sjednica Upravnog odbora (UO) Fonda održana je 19. travnja. 1965. godine. Fond je osnovan sa ciljem služenja stalnom financiranju zadataka od općeg interesa za društveni razvoj i zadovoljavanje određenih društvenih potreba u oblasti kulture. Fond ostvaruje svoje zadatke dodjeljivanjem financijskih sredstava korisnicima s određenom namjenom. Namjena sredstava Fonda sastoji se u poticanju i pomaganju djelatnosti od posebnog značaja za razvitak određenih grana kulturnog života (književnosti, muzičke, likovne, kazališne i filmske umjetnosti, izdavačke djelatnosti i kinematografije), kao i za očuvanje kulturne baštine i za razvitak ostalih djelatnosti u oblasti kulture. Zakon o samoupravnim interesnim zajednicama u kulturi donesen je 26. studenoga 1974. godine. Danom konstituiranja SIZ-ova u oblasti kulture prestaju radom fondovi za unapređivanje kulturnih djelatnosti, odnosno postojeće zajednice za kulturu. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti zaključit će poslovanje i donijeti završni račun prema stanju na dan 28. veljače 1975. godine. Sredstva, prava i obveze Fonda prelaze na Republičku samoupravnu interesnu zajednicu u oblasti kulture. Zadnja sjednica UO-a Fonda održana je 30. lipnja 1975. godine. Administrativne i stručne poslove Fonda obavlja republički organ nadležan za poslove kulture (HR-HDA-1414 Republički sekretarijat za kulturu SRH (1963–1965.), HR-HDA-1415 Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH (1965–1979.). Gradivo fonda sadrži, što je i njegov najvažniji dio, sjednice Upravnog odbora Fonda. Fond je na sjednicama rješavao i donosio odluke o financiranju zadataka od općeg interesa za društveni razvoj i zadovoljavanje određenih društvenih potreba u oblasti kulture, na temelju kojih su korisnicima dodjeljivana sredstava. Sjednički materijali sadrže sve bitne elemente rada Fonda. Važan segment gradiva je gradivo komisija Fonda, pozivi na sjednice, zapisnici, izvješća, natječaji za financiranje projekata, kriteriji sudjelovanja u financiranju, zaprimljeni zahtjevi na natječaje, pregledi sredstava podijeljenih po natječajima. Količinski najveći dio gradiva tvore dosjei projekata i organizacija, važni za proučavanje kulture i povijesti SRH. Već popis dosjea jedne cjeline pruža uvid u količinu i raznovrsnost projekta u kulturi danog razdoblja, daje pregled kulturnih događanja, organizacija i pojedinaca. Gradivo pruža podatke o razvoju, unapređenju i širenju kulture poticanjem stvaralaštva amatera i profesionalaca, predstavljanjem bogate i raznovrsne kulturne baštine Hrvatske u Republici, SFRJ i u inozemstvu, problemima kulturnih djelatnosti, međusobnih odnosima, biografije pojedinih umjetnika i kreativaca, međurepubličkoj suradnji fondova za kulturu. U dosjeima se mogu naći scenariji, libreta, rukopisi, časopisi, fotografije, brošure, plakati, skice, nacrti, projektna dokumentacija, bilteni, novinski isječci, popisi sudionika, programi i izvješća o radu. Fond je financirao kako djelovanje malih udruženja i organizacija, tako i stupove kulture SRH. Štićena je sakralna i profana arhitektura i spomenici. Dosjei mogu poslužiti kao polazišna točka istraživanja bilo kojeg od sačuvanih projekta. Dosjei malih projekta možda su njihovo jedino sačuvano gradivo. Na natječaje su se prijavljivali amateri, poznati i renomirani umjetnici i kulturni i filmski radnici, koji su obilježili, i obilježavaju dekade kulture Hrvatske. Tijekom sređivanja fonda oblikovane su, uz podfond, sljedeće serije i podserije: 1. REPUBLIČKI FOND ZA UNAPREĐIVANJE KULTURNE DJELATNOSTI 1.1. O Republičkom fondu za unapređivanje kulturne djelatnosti 1.1.1. Zakoni 1.1.2. Statut 1.1.3. Upravni odbor 1.1.3.1. Sjednice 1.1.3.2. Članovi 1.1.4. Komisije 1.1.5. Radna mjesta 1.1.6. Općenarodna obrana i društvena samozaštita 1.1.7. Financijsko-računovodstvena dokumentacija 1.1.8.Prepiska Fonda s raznim tijelima i ustanovama 1.1.9. Evidencije 1.1.10. Osnivanje republičke samoupravne interesne zajednice 1.1.11. Primjerci izlučenog gradiva 1.2. Prominentne akcije i projekti 1.2.1. 400. godišnjica Seljačke bune 1573. 1.2.2. 30. godišnjica I. kongresa kulturnih radnika Hrvatske, Topusko, 25-27. 6. 1944. 1.2.3. Umjetnost na tlu Jugoslavije kroz vjekove („Pariška izložba“) 1.3. Adaptacija atelijera umjetnika 1.3.1. Natječajna komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih za adaptaciju atelijera 1.3.2.Sredstava 1.3.3. Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske i Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske 1.3.4. Atelijeri umjetnika 1.4. Akcije, događanja, manifestacije 1.4.1. Komisije 1.4.2. Sredstva 1.4.3. Prepiska 1.4.4. Festivali 1.4.5.Izložbe, retrospektive, bienalni 1.4.6. Razne akcije, događanja, manifestacije 1.4.7. Organizacije 1.5. Arhivi i arhivska djelatnost 1.5.1. Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih za adaptacije, opreme i zaštitu arhivske građe 1.5.2. Sredstva 1.5.3. Arhivski savjet 1.5.4. Prepiska 1.5.5. Arhivi i ustanove 1.6. Film i kinematografija 1.6.1. Pravilnik 1.6.2. Komisije 1.6.3. Vrednovanje filmova 1.6.4. Sredstva 1.6.5. Posebni tematski natječaji 1.6.6. Prepiska 1.6.7. Filmska i kinematografska poduzeća i udruženja 1.6.8. Filmovi 1.6.9. Špice filmova 1.7. Glazbena djela 1.7.1. Komisija za sufinanciranje glazbenih djela izrazite estetske i kulturno društvene vrijednosti 1.7.2. Sredstva 1.7.3. Glazbena djela 1.8. Investicije u oblasti kulture 1.8.1. Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih investicijama u oblasti kulture 1.8.2. Sredstva 1.8.3. Prepiska 1.9. Izdavačka djelatnost i poticanje književnog stvaralaštva 1.9.1.Komisije 1.9.2. Sredstva 1.9.3. Prepiska 1.9.4. Prijave pisaca na natječaj 1.9.5. Izdavačka poduzeća i izdavači 1.9.6. Časopisi, edicije, knjige, zbornici 1.10. Knjižnice i knjižnična djelatnost 1.10.1. Prepiska 1.10.2. Knjižnice i ustanove 1.11. Muzeji, galerije i muzejsko-galerijska djelatnost 1.11.1. Prepiska 1.11.2. Muzeji i galerije 1.12. Otkup umjetnina, predmeta i građe spomeničkog karaktera 1.12.1. Komisije 1.12.2. Sredstva 1.12.3. Otkup umjetnina, predmeta i građe spomeničkog karaktera, ustanove 1.13. Proslave i godišnjice 1.13.1. Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih proslavama i godišnjicama od posebnog značaja 1.13.2. Sredstva 1.13.3. Godišnjice 1.13.4. Proslave 1.13.5. Proslave i godišnjice, organizacije 1.14. Stručna društva, ustanove i udruženja 1.14.1. Komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih financiranju programske djelatnosti ustanova, stručnih društava i udruženja republičkog značenja 1.14.2. Sredstva 1.14.3. Prepiska 1.14.4. Stručna društva, ustanove i udruženja 1.15. Zaštita prirode 1.15.1. Stalna komisija za raspodjelu sredstava namijenjenih za konzervaciju i zaštitu spomenika kulture i objekata prirode 1.15.2.Sredstva 1.15.3. Savjet za zaštitu prirode 1.15.4. Republički zavod za zaštitu prirode 1.15.5. Objekti prirode 1.16. Zaštita spomenika kulture 1.16.1. Komisije 1.16.2. Sredstva 1.16.3. Savjet za zaštitu spomenika kulture Hrvatske 1.16.4. Zajedničke akcije zavoda za zaštitu spomenika kulture 1.16.5. Prepiska 1.16.6. Zavodi za zaštitu spomenika 1.16.7. Nepokretni spomenici kulture 1.16.7.1. Crkve, kapelice, manastiri, samostani, bazilike 1.16.7.2. Dvorci, palače, utvrde, kašteli, kurija 1.16.7.3. Građevine (kuće, zgrade, domovi, kule, zidine) 1.16.7.4. Lokaliteti, nalazišta, zona, kažun 1.16.7.5. Stari gradovi, urbanističke cjeline, naselja, mjesta 1.16.7.6. Spomenici NOB-a, spomen objekti, spomen-parkovi, spomenici 1.16.8 Pokretni spomenici kulture 1.16.8.1. Pojedinačni predmeti 1.16.8.2. Fundus ustanova 1.17. Kulturne veze s inozemstvom 1.18. Razvoj kulture 2. KOORDINACIONI ODBOR ZA MEĐUREPUBLIČKU SURADNJU U OBLASTI KULTURE 2.1. Sjednice 2.2. Prepiska Izrađeno je 29 priloga, detaljnih popisa dosjea sufinanciranih pravnih i fizičkih osoba, projekta, manifestacija, događanja i akcija (naziv, sadržaj dosjea, godina, mjesto) sukladno sređenim cjelinama : Prilog 1 - 1.3.4. Atelijeri umjetnika, popis Prilog 2 - 1.4.4. Festivali, popis Prilog 3 - 1.4.5. Izložbe, retrospektive, bienalni, popis Prilog 4 - 1.4.6. Razne akcije, događanja, manifestacije, popis Prilog 5 - 1.4.7. Organizacije, popis Prilog 6 - 1.5.5. Arhivi i ustanove, popis Prilog 7 - 1.6.7. Filmska i kinematografska poduzeća i udruženja, popis Prilog 8 - 1.6.8. Filmovi, popis Prilog 9 - 1.6.9. Špice filmova, popis Prilog 10 - 1.7.3. Glazbena djela, popis Prilog 11 - 1.9.5. Izdavačka poduzeća i izdavači, popis organizacija Prilog 12 - 1.9.6. Časopisi, edicije, knjige, zbornici, popis Prilog 13 - 1.10.2. Knjižnice i ustanove, popis Prilog 14 - 1.11.2. Muzeji i galerije, popis Prilog 15 - 1.12.3. Otkup umjetnina, predmeta i građe spomeničkog karaktera, ustanove, popis Prilog 16- 1.13.3. Godišnjice, popis Prilog 17 - 1.13.4. Proslave, popis Prilog 18 - 1.13.5. Organizacije, popis Prilog 19 - 1.14.4. Stručna društva, ustanove i udruženja, popis Prilog 20 - 1.15.5. Objekti prirode, popis Prilog 21 - 1.16.6. Zavodi za zaštitu spomenika, popis Prilog 22 - 1.16.7.1. Crkve, kapelice, manastiri, samostani, bazilike, popis Prilog 23 - 1.16.7.2. Dvorci, palače, utvrde, kašteli, kurija, popis Prilog 24 - 1.16.7.3. Građevine (kuće, zgrade, domovi, kule, zidine), popis Prilog 25 - 1.16.7.4. Lokaliteti, nalazišta, zona, kažun, popis Prilog 26 - 1.16.7.5. Stari gradovi, urbanističke cjeline, naselja, mjesta, popis Prilog 27 - 1.16.7.6. Spomenici NOB-a, spomen objekti, spomen-parkovi, spomenici, popis Prilog 28 - 1.16.8.1. Pojedinačni predmeti, popis Prilog 29 - 1.16.8.2. Fundus ustanova, popis Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Gradivo fonda dostupno je svim korisnicima sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, 98/2019), Pravilniku o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/2019) i Pravilniku o radu Čitaonice Hrvatskog državnog arhiva (http://www.arhiv.hr/Istrazite- gradivo/Citaonica-HDA). Hrvatski državni arhiv preuzeo je po službenoj dužnosti gradivo nastalo radom Fonda, 1987., 2003. i 2018. godine. S obzirom na izrazito nemarno i neuredno uredsko i arhivsko poslovanje stvaratelja fonda, gradivo fonda je prvo 2019. godine dovedeno do razine registraturne sređenosti, potom arhivistički obrađeno. Krajnja površnost uredskog poslovanja stvaratelja gradiva praktički je onemogućila korištenje uredskih knjiga, te je gradivo sređeno prema cjelinama i dosjeima koji omogućavaju njegovo brzo, lako i jednostavno pretraživanje i korištenje. Gradivo Fonda nastalo je u razdoblju od 1965. do 1977.godine. Gradivo fonda bit će do kraja arhivistički sređeno po arhivističkoj obradi fondova HR-HDA- 1603. SIZ kinematografije SRH i HR-HDA-1604. Republički fond za unapređenje kulturne djelatnosti u SRH. Privremeni analitički inventar izradila je, u svibnju 2020. godine dr. sc. Živana Heđbeli.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Informacijske i komunikacijske znanosti, Povijest, Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), Filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), Likovne umjetnostiPOVEZANOST RADA


Ustanove:
Hrvatski državni arhiv

Profili:

Avatar Url Živana Heđbeli (autor)

Citiraj ovu publikaciju

Heđbeli, Živana
Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.), 2020. (privremeni analitički inventar).
Heđbeli, Ž. (2020) Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.). Privremeni analitički inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republički fond za unapređivanje kulturnih djelatnosti Socijalistička Republike Hrvatske (1965-1975.). Privremeni analitički inventar.
@unknown{unknown, author = {He\djbeli, \v{Z}.}, year = {2020}, keywords = {kultura, kultura ba\v{s}tina, knji\v{z}evnost, muzi\v{c}ka djelatnost, likovna djelatnost, kazali\v{s}na djelatnost, izdava\v{c}ka djelatnost, filmska umjetnost, kinematografija, fond, Socijalisti\v{c}ka Republika Hrvatska}, title = {Privremeni analiti\v{c}ki inventar arhivskog fonda HR-HDA-1604. Republi\v{c}ki fond za unapre\djivanje kulturnih djelatnosti Socijalisti\v{c}ka Republike Hrvatske (1965-1975.)}, keyword = {kultura, kultura ba\v{s}tina, knji\v{z}evnost, muzi\v{c}ka djelatnost, likovna djelatnost, kazali\v{s}na djelatnost, izdava\v{c}ka djelatnost, filmska umjetnost, kinematografija, fond, Socijalisti\v{c}ka Republika Hrvatska} }
@unknown{unknown, author = {He\djbeli, \v{Z}.}, year = {2020}, keywords = {culture, cultural heritage, literature, music activities, visual arts activities, theatrical activities, publishing activities, cinematography, film arts, fund, Socialistic Republic of Croatia}, title = {Temporary Finding Aid of the Archival Fonds HR- HDA-1604. Republic Fund for promotion of Cultural Activates of the Socialistic Republic of Croatia}, keyword = {culture, cultural heritage, literature, music activities, visual arts activities, theatrical activities, publishing activities, cinematography, film arts, fund, Socialistic Republic of Croatia} }
Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font