Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 1027308

Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe '68.


Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe '68., Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019 (zbornik)


Naslov
Kriza i kritike racionalnosti. Nasljeđe '68.
(Crisis and Critiques of Rationality. The Legacy of '68)

Urednik/ci
Mikulić, Borislav ; Žitko, Mislav

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Uredničke knjige, zbornik, znanstvena

Izdavač
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Grad
Zagreb

Godina
2019

Stranica
381

ISBN
978-953-175-821-5

Ključne riječi
Šezdezetosma, emancipacija, feminizam, društvena kritika, studentski pokret, humanizam, social epistemology, historiography, film, izvedbene umjetnosti
(The Sixty-Eight, emancipation, feminism, social critique, student movement, humanism, social epistemology, historiography, film, performance arts)

Sažetak
Uvodna riječ Zbornik Kriza i kritike racionalnosti — nasljeđe ’68. donosi izlaganja s istoimenog četvrtog Okruglog stola nastavnika i studenata Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta te gostiju s drugih odsjekâ i institucija iz zemlje i inozemstva, održanog 2. i 3. studenog 2018. Tematika četvrtog okruglog stola koncipirana je kao radna teorijska platforma oko pojmova krize i kritike racionalnosti koja omogućuje tematizaciju različitih teorijskih i praktičkih vidova fenomena “Šezdesetosme” u različitim područjima socijalne, političke i kulturne stvarnosti i njihovih diskurzivnih reprezentacija u politici, ideologiji, filozofiji, znanostima, umjetnostima i pop-kulturi. Kako navedena područja ne pripadaju samo internim filozofskim elaboracijama koncepata racionalnosti i kritike, ona zahtijevaju suradnju filozofije s drugim humanističkim disciplinama i socijalnim znanostima, napose političkom i kulturnom poviješću. Navedenim temama okruglog stola nadovezujemo se na bogatu tradiciju kritičkog mišljenja Odsjeka za filozofiju, otvarajući pritom prostor dijaloga i argumetirane rasprave ne samo između različitih filozofskih, nego također i drugih teorijskih pogleda i pozicija. Sabrani prilozi znatno su prošireni i razrađeni u odnosu na prezentacije izlagača i priloge diskusiji. Neki djelomice reflektiraju međusobne relacije i elemente dijaloga u obliku implicitnih ili eksplicitnih unakrsnih referenci, suglasnosti i bliskosti ili pak neslaganja i polemikâ, izraženih u usmenim izlaganjima na konferenciji. Radovi su priloženi na hrvatskom jeziku, s jednim prilogom na srpskom, te sažecima na engleskom jeziku. Također, prilozi su ostavljeni u specifičnim autorskim verzijama, s izdvojenom bibliografijom komentirane literature, uz minimum formalnog ujednačavanja, bez striktne uniformnosti u stilu citiranja i referiranja. Izdavanje zbornika omogućeno je financijskim sredstvima Odsjeka za filozofiju i recenzirano od nezavisnih vanjskih stručnjaka. Zbornik predstavlja četvrti nastavak u slijedu edicije “Radovi Odsjeka za filozofiju” čiji je cilj objavljivanje doprinosa s tematskih okruglih stolova i konferencija u Odsjeku, započetih prvim okruglim stolom Aspekti praxisa 2014. godine, u povodu 50. obljetnice časopisa Praxis i Korčulanske ljetne škole.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Filozofija, Povijest, Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti)

Napomena
Foreword The collection Crisis and Critiques of Rationality — The Legacy of ’68 brings together contributions to the Fourth Round Table held at the Department of Philosophy on November 2–3, 2018 under the same title and which united professors, students and guests from other departments, as well as from other institutions in Croatia and abroad. The subject of the fourth round table was motivated by the fiftieth anniversary of 1968. The round table was conceived as a theoretical working platform to discuss notions of rationality, crisis, and critique and to thematize different theoretical and practical aspects of ’68 as a phenomenon in different areas of social, political and cultural rea- lities, as well as their discursive representations in politics, ideology, philosophy, sciences, arts and pop-culture. Since these areas do not belong exclusively to philosophy’s internal elaborations of the noti- ons of rationality and critique, they necessarily require collaboration of philosophy with other disciplines in the humanisties and social sciences, especially with political and cultural history. The round table topics build upon the rich tradition of critical thin- king at the Department of Philosophy of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, and aim to further open up the space for dialogue and discussion not only between different philosophical, but also other theoretical perspectives and positions. The papers are significantly expanded and elaborated compared to conference presentations and discussions by participants. Thus, they partly reflect mutual relations and elements of dialogue in the form of implicit or explicit agreements and positional proximities as well as disagreements and controversies that were expressed during the conference. The papers were delivered by their authors in Croatian, and one in Serbian, each with a summary in English. Also, the papers are left in their author’s versions, each containing a separate bibliography, with a minimum of formal unification but without strict uniformity of quoting and referencing styles. The publication of the volume has been financially supported by the Department of Philosophy’s own budget and reviewed by independent external scholars. It is the fourth volume of The Conference Proceedings of the Department of Philosophy, a series that was initiated in 2014 with the first conference Aspects of Praxis to mark the 50th anniversary of the Praxis journal and Korčula Summer School.