Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 1019587

Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju


Štambuk, Ana
Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju, Zagreb: Sirius, 2018 (monografija)


Naslov
Stavovi starijih osoba prema smrti i umiranju
(Older people's attitudes towards death and dying)

Autori
Štambuk, Ana

Vrsta, podvrsta i kategorija knjige
Autorske knjige, monografija, znanstvena

Izdavač
Sirius

Grad
Zagreb

Godina
2018

Stranica
187

ISBN
978-953-57670-3-9

Ključne riječi
Starije osobe, smrt, umiranje, stavovi
(Old people, death, dying, attitudes)

Sažetak
Na samom početku knjige, nakon analize pojmova smrti i umiranja, autorica govori o smrti u različitim religijama koje su najkompetentnije da govore o smrti i umiranju. Čovjekov pristup smrti je duboko povezan s njegovim pogledom na religiju, budući da je glavna tema religije davanje smisla životu i smrti. Autorica s pravom tvrdi da strah od smrti može biti smanjen ili povećan našim religioznim shvaćanjima, odnosno slikom Boga koju u sebi nosimo. Ukoliko osoba nosi u svojoj svijesti ili u podsvijesti sliku strogog Boga koji okrutno kažnjava, tada smrt postaje zastrašujuće iskustvo. Onaj, pak koji Boga doživljava kao dobrog i milosrdnog Oca koji rado prašta, neće imati preveliki strah od smrti. Doneseno je vjerovanje glavnih velikih svjetskih religija: kršćanstva, islama, budizma i judaizma. Uz stav o smrti i umiranju koje imaju glavne velike religije, u radu su donesena i razmišljanja poznatih filozofa i psihologa o smrti. Nadalje, obrađeni su još konceptualni pristupi istraživanju smrti, analizirani pojmovi: starost i smrt, doneseni stavovi prema smrti i umiranju te obrađen Pokret pomoći umirućima koju provode socijalni i medicinski radnici u hospicijskoj/palijataivnoj skrbi.U drugom poglavlju doneseni su ciljevi i hipoteze istraživanja. U trećem poglavlju objašnjena je metodologija rada iz koje se vidi kako je izabran uzorak ispitanika, koji su modeli istraživanja, mjerni instrumenti (kao glavni mjerni instrument za mjerenje stavova o smrti korišten je Upitnik stavova prema smrti (Death Attitute Profile – Revised, DAP-R, Wong, Reker, Gesser, 1994.) koji se sastoji od trideset dva pitanja, odnosno ima pet subskala: subskala straha od smrti, subskala izbjegavanja smrti, subskala prihvaćanja smrti, subskala prihvaćanja smrti bijegom, te subskala neutralnog prihvaćanja smrti), način prikupljanja podataka te na koncu obrada samih podataka. U četvrtom poglavlju doneseni su rezultati istraživanja i naznačena rasprava na temelju dobivenih rezultata. Obrađeni su stavovi prema smrti i umiranju koji su obrađeni faktorskom analizom i donesene razne skale stavova prema smrti u raznim varijablama. U istom poglavlju još su obrađene sljedeće teme: vrijednosti, religijska motivacija, kvaliteta življenja, iskustvo sa smrću i umiranjem, stresni životni događaji, povezanost stavova prema smrti s ostalim varijablama u istraživanju. Na kraju ovog poglavlja doneseni su rezultati diskriminacijske analize vezane uz važnost organizacije seminara o smrti i umiranju. Slijedi u petom poglavlju završna rasprava te vrijedni i uvjerljivi zaključci autoričinog istraživanja i analiziranja dobivenih rezultata. Na temelju dobivenih rezultata stavova prema smrti i umiranju autorica donosi više uvjerljivih zaključaka od kojih izdvajamo samo neke: 1. Postoje statistički značajne razlike u stavovima prema smrti i umiranju s obzirom na sociodemografske parametre, posebno dob i spol: starije osobe se manje boje smrti, više prihvaćaju smrt bijegom i više neutralno prihvaćaju smrt. Mlađe dobne skupine više izbjegavaju smrt od starijih. 2. Što se spolnih razlika tiče, u ovom istraživanju žene više prihvaćaju smrt od muškaraca, dok muškarci više izbjegavaju smrt, posebno mlađi muškarci. 3. Postoji povezanost između kvalitete života i stavova prema smrti i umiranju. Veće zadovoljstvo društvenim položajem povezano je s manjim strahom od smrti i većim prihvaćanjem smrti, a manje zadovoljstvo društvenim položajem s izbjegavanjem smrti i prihvaćanjem smrti bijegom. 4. Postoje razlike u stavovima prema smrti i umiranju s obzirom na unutarnju i vanjsku religioznost kod starijih osoba. U ovom istraživanju utvrđeno je da je vanjska religijska motivacija povezana s većim strahom od smrti i izbjegavanjem smrti, a nutarnja religijska motivacija povezana je s prihvaćanjem smrti i prihvaćanjem smrti bijegom. 5. Osobe koje više vjeruju u život nakon smrti više prihvaćaju smrt i prihvaćaju smrt bijegom. Osobe koje manje razmišljaju o smrti, više ju i izbjegavaju. Osobe koje pokazuju veću nelagodu vezanu uz neizvjesnost nakon smrti i nelagodu smrti vezanu uz ovozemaljski život, pokazuju i više straha od smrti. Na kraju knjige donesena je korištena literatura i nabrojeni prilozi koji su obogatili ovo vrijedno djelo. Ovim radom autorica je napravila veliki iskorak u području stavova smrti i umiranja kod starijih osoba u Hrvatskoj.

Izvorni jezik
HrvatskiPOVEZANOST RADA


Ustanove
Pravni fakultet, Zagreb

Autor s matičnim brojem:
Ana Štambuk, (212312)