Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 1004213

ZNANSTVENO-TEHNIČKE ANALIZE S IZRADOM TEHNIČKIH PODLOGA A USKLAĐIVANJE PRAKSE PROJEKTIRANJA, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ADZEMNIH VODOVA IZNAD 1 kV U REPUBLICI HRVATSKOJ S NORMATIVNOM RAKSOM EUROPSKE UNIJE (Nacionalni normativni aspekti)


Majstrović, Goran; Maričević, Mario; Skok, Minea; Baričević, Tomislav; Bajs, Davor
ZNANSTVENO-TEHNIČKE ANALIZE S IZRADOM TEHNIČKIH PODLOGA A USKLAĐIVANJE PRAKSE PROJEKTIRANJA, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ADZEMNIH VODOVA IZNAD 1 kV U REPUBLICI HRVATSKOJ S NORMATIVNOM RAKSOM EUROPSKE UNIJE (Nacionalni normativni aspekti), 2019. (stručna i znanstvena potpora).


Naslov
ZNANSTVENO-TEHNIČKE ANALIZE S IZRADOM TEHNIČKIH PODLOGA A USKLAĐIVANJE PRAKSE PROJEKTIRANJA, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ADZEMNIH VODOVA IZNAD 1 kV U REPUBLICI HRVATSKOJ S NORMATIVNOM RAKSOM EUROPSKE UNIJE (Nacionalni normativni aspekti)
(ZNANSTVENO-TEHNIČKE ANALIZE S IZRADOM TEHNIČKIH PODLOGA A USKLAĐIVANJE PRAKSE PROJEKTIRANJA, IZGRADNJE I ODRŽAVANJA ADZEMNIH VODOVA IZNAD 1 kV U REPUBLICI HRVATSKOJ S NORMATIVNOM RAKSOM EUROPSKE UNIJE (Nacionalni normativni aspekti)

Autori
Majstrović, Goran ; Maričević, Mario ; Skok, Minea ; Baričević, Tomislav ; Bajs, Davor

Izvornik
Energetski institut Hrvoje Požar

Vrsta, podvrsta
Ostale vrste radova, stručna i znanstvena potpora

Godina
2019

Ključne riječi
Prijenosna mreža, distribucijska mreža, projektiranje, norme

Sažetak
Norme se sustavno osuvremenjuju kako bi pratile razvoj tehnike te trajno predstavljale aktualni stupanj razvoja. Sukladno pozitivnom zakonodavstvu norme u Republici Hrvatskoj nisu obvezujuće izuzev ukoliko se iste posebnim aktom ne proglase tehničkim propisom temeljem kojeg se uspostavlja obveza njihove primjene. Prvi službeni propisi mjerodavni za projektiranje i izgradnju nadzemnih vodova 110 kV naponskog nivoa na području Republike Hrvatske bili su ''Privremeni propisi za projektiranje i građenje dalekovoda 110 kV'' (Prilog časopisa ''Elektroprivreda'' izdanog 1. lipnja 1949. godine). Od tada do danas navedeni propis pretrpio je nekoliko izmjena, pri čemu se osobito ističe izmjena potaknuta potrebom izgradnje 400 kV prijenosne mreže na teritoriju bivše države. Važeći Pravilnik je tada dopunjen i zamijenjen novim ''Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova'' (Sl. list 51/1973.). Posljednju značajniju izmjenu navedeni dokument je doživio 1988. godine kada je u obveznu primjenu stupio ''Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova napona 1 kV do 400 kV'' (Sl. list br. 65/88). Nakon Domovinskog rata i osamostaljivanja Republike Hrvatske navedeni tehnički propis je dopunjen i korigiran osnovom uočenih propusta u izvornom tekstu (NN br.24/97) i isti je temeljem Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN br. 80/13) i danas u primjeni kao tehnički propis koji ovu problematiku regulira u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Pravilnik). U procesu pridruživanja Europskoj uniji Hrvatska je preuzela obvezu prihvaćanja europskih norma, među kojima se nalaze i norme mjerodavne za projektiranje nadzemnih vodova, a jedna od najznačajnijih je europska norma za projektiranje, gradnju i održavanje dalekovoda U međuvremenu, Europski odbor za elektrotehničku normizaciju (CENELEC) objavio je novu europsku normu EN 50341-1:2012 „Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part 1: General requirements – Common specifications“ koja objedinjuje prethodno navedene norme za dalekovode iznad 45 kV i od 1 kV do 45 kV (EN 50341-1:2001 i EN 50423- 1:2005). Predmetnu normu HZN je, u travnju 2013., prihvatio kao hrvatsku normu HRN EN 50341-1:2012 Nadzemni električni vodovi izmjenične struje iznad 1 kV Načelno do 19.11.2016. godine iz uporabe bi se trebale povući sve norme koje su u koliziji sa normom EN50341-1:2012., odnosno radi se o predvidivom roku do kojeg bi sve članice EU-a trebale izraditi i usvojiti preostali dio norme tj. nacionalne dodatke pojedinih država članica kako bi se norma mogla jednoznačno primjenjivati. Važno je istaknuti kako se bez navedenog preostalog dijela norme EN50341- 1:2012, ista ne može jednoznačno primijeniti u pojedinim članicama EU-a jer kroz opća načela nisu razrađene specifičnosti, ali i određeni tehnički parametri za nesmetanu primjenu norme kao takve, a pogotovo ne kao tehničkog propisa. S obzirom da statistički podaci za većinu glavnih djelovanja na dalekovode (prvenstveno se tu misli na led) nisu dostupni ili nisu dovoljno reprezentativni potrebno je istražiti utjecaj norme EN50341-1:2012 na projektiranje nadzemnih vodova. S obzirom na dugogodišnju primjenu Pravilnika, koji se većinom bazira na determinističkom pristupu, smatra se da isti može u jednom dijelu poslužiti kao određena referenca za kalibraciju norme EN50341-1:2012 kroz analizu svih potrebnih tehničkih parametara, no kako je isti u svojoj osnovi baziran na konzervativnom pristupu, biti će nužno njegovo kritičko preispitivanje. S obzirom da je Pravilnik kao dokument i propis u biti temeljen na njemačkoj praksi projektiranja i izgradnje nadzemnih vodova (VDE 0210), koji je u međuvremenu u većini bitnih parametara znatno evoluirao, tehničke podloge kao predmet ove studije potrebno je u pojedinim detaljima dodatno proanalizirati prvenstveno s aspekta njihove nove prakse, ali i svih drugih članica EU s kojima naša praksa iz ove tehničke domene dijeli iste vrijednosti. Tehnička podloga treba obuhvatiti smjernice za definiranje svih ključnih parametara projektiranja nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona iznad 1 kV, pri čemu je potrebno uvažiti posebnosti vezane za dosadašnja iskustva u projektiranju na području naše države, osobito klimatske specifičnosti pojedinih područja. Primjena EN 50341-1:2012 uz pravilno odabrane parametre treba rezultirati ujednačenijom pouzdanosti i sigurnosti svih elemenata dalekovoda bez značajnijeg povećanja mase konstrukcije i količina za temelje u odnosu na dosadašnju praksu za karakteristična područja Republike Hrvatske. Ovim istraživanjem trebaju se izdvojiti parametri koji imaju značajan utjecaj na pouzdanost dalekovodnih stupova i iste na adekvatan način valorizirati.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
ElektrotehnikaPOVEZANOST RADA